Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.5.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 31.5.2024 daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 K...
  • 30.6.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Od 1. října 2022 nastávají změny v zákoně o evidenci skutečných majitelů.

Vážení klienti, opravdu povinný zápis skutečného majitele společností do veřejné evidence je starý pouze jeden rok.

Mnoho společností jej po administrativních obtížích provedla a zapsala skutečné majitele dle těchto pravidel.

Evropská komise nicméně zjistila, že pravidla v českém právním řádu jsou v rozporu s evropskou směrnicí. Český zákon tak musel být novelizován a změny jsou účinné už od 1.10.2022. „Zákon bylo třeba změnit především proto, že určení toho, kdo je skutečným majitelem a rozsah výjimek, na koho se zákon nevztahuje, neodpovídaly evropským předpisům. Můžeme spekulovat, čí je to chyba, ale v každém případě je to zbytečná zátěž pro společnosti, které musí nyní prověřit, zda se na ně změny vztahují. Zejména musí provést identifikaci svých skutečných majitelů dle nových pravidel a případně řešit stejnou agendu spojenou s příslušným zápisem znovu,“ říká advokát JUDr. Petr Hrnčíř, partner mezinárodní advokátní kanceláře Noerr. V konečném důsledku se ale jedná o změny pozitivní a smysluplné – rozšiřují se totiž například i možnosti dálkového přístupu do evidence, což usnadní administrativu třeba při žádostech o dotace.

Změny se týkají především zrušení rozdělení skutečných majitelů na koncové příjemce a osoby s koncovým vlivem. Legislativní novela již počítá jen s jednotným pojmem „skutečný majitel“, ale zároveň rozšiřuje kategorie osob, které budou muset být do evidence zapsány.

Skutečnými majiteli budou bez výjimky všechny fyzické osoby, které mají více než 25% podíl ve společnosti nebo na hlasovacích právech ve společnosti nebo které mají nárok na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větší než 25 % a osoby s rozhodujícím vlivem.

Důraz je aktuálně kladen na pouhou možnost ovládání společností – tedy na osoby, které mají možnost uplatňovat rozhodující vliv ve společnosti. Tento vliv nemusí být přitom založený vlastnictvím určité výše podílu v dané společnosti.

Může jít např. o situaci, kdy daná fyzická osoba může na základě vlastního uvážení přímo či nepřímo dosáhnout toho, že rozhodování nejvyššího orgánu společnosti odpovídá její vůli, nebo kdy může prosadit nebo provést změnu členů statutárních orgánů ve společnosti. Dále se jedná o situaci, kdy je fyzická osoba ovládající osobou. Co leg. novela znamená pro společnosti, které již mají skutečné majitele zapsané? V případě, že se jedná o společnost s velmi jednoduchou vlastnickou strukturou, zejména ty s jediným společníkem fyzickou osobou, tak pro ně se obecně nic nemění. V jejich zápisu pouze dojde k automatické úpravě terminologie. Automaticky mají být změněny i další údaje vyplývající přímo (ex lege) ze zákona. Ostatním společnostem pak ale nelze než doporučit provedení kontroly, zda není nutné jejich zápis skutečných majitelů doplnit či upravit. Nutnost zapsat další skutečné majitele může existovat zejména u společností, které zapisovaly pouze ovládající osobu, a přitom mají další společníky, a to právnické osoby s podílem nad 25 procent.

Klíčovými pojmy jsou tedy termíny „vlastnictví a „kontrola“, které je dle důvodové zprávy nutné vykládat extenzivně a spíše v jejich laickém smyslu jako opanování“ právnické osoby, a tedy nikoliv pouze v jejich zákonných významech.

Prameny:

https://advokatnidenik.cz/2022/09/30/novela-zakona-o-evidenci-skutecnych-majitelu-je-ucinna-od-rijna-pozor-na-zmeny/;

https://www.dreport.cz/blog/co-prinasi-novela-zakona-o-evidenci-skutecnych-majitelu/#:~:text=Novela%20ZESM%20bude%20%C3%BA%C4%8Dinn%C3%A1%20od,v%20z%C3%A1sad%C4%9B%20v%C5%A1echny%20obchodn%C3%AD%20korporace.&text=Prim%C3%A1rn%C3%ADm%20d%C5%AFvodem%20Novely%20ZESM%20je,v%20souladu%20se%20zn%C4%9Bn%C3%ADm%20V.

V Praze dne 3. října 2022

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s výše uvedenými prameny)

Informační panel

27
Květen
2024
Nedoplatky na daních v České republice vzrostly na 110 miliard.

Vážení čtenáři, objem daňových nedoplatků se loni v meziroční komparaci zvýšil o 3,7 miliardy na 110,4 miliardy korun. Je to zhruba stejná částka jako za rok 2018 a asi o dvě miliardy víc než v covidovém roce 2020.

20
Květen
2024
Pro zavedení spotřební daně na tichá vína je podle výzkumu 40 pct občanů České republiky.

Vážení čtenáři, necelých 40 procent Čechů, Moravanů a Slezanů je pro zavedení spotřební daně na tichá vína, podporovat lokální vinaře by chtěli dotacemi.

13
Květen
2024
Ošetřovné by mohli mít i dohodáři a OSVČ.

Vážení čtenáři, milí klienti, ošetřovné by od příštího roku mohli mít i živnostníci a dohodáři s nemocenským pojištěním.

Zobrazit další články