Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.5.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 31.5.2024 daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 K...
  • 30.6.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Daňový balíček

Poslanci schválili daňový balíček, který znamená především vyšší slevy pro rodiny s dětmi.

Vyšší daňové slevy pro pracující rodiny s dětmi, jednodušší placení daní nebo účinnější boj s daňovými úniky. To vše přináší nový daňový balíček Ministerstva financí, který již podruhé schválila Poslanecká sněmovna. „Balíček“ tak nyní směřuje k podpisu prezidentem republiky s tím, že jeho účinnost má nastat k patnáctému dni po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Jednu z nejvýraznějších a podle našeho názoru sociálně nejcitlivějších legislativních změn ve zmiňovaném daňovém balíčku právě představuje další růst daňového zvýhodnění na druhé dítě o 200 Kč měsíčně (tj. o 2 400 Kč ročně) a na třetí a další dítě o 300 Kč měsíčně (tj. o 3 600 Kč ročně). Sleva na jedno dítě zůstává zachována. Ze změny budou tedy těžit jen pracující rodiče dvou a více vyživovaných dětí (vícerčat), se kterými žijí ve společné domácnosti. Sleva na druhé dítě tak měsíčně bude činit 1 617 Kč (ročně 19 404 Kč) a na třetí a další děti pak 2 017 Kč – ročně tedy 24 204 Kč.

Tabulka 1: Růst slevy na dítě v meziroční komparaci

Výše slevy dle počtu dětí

2014
(za měsíc / za rok)

2015
(za měsíc / za rok)

2016
(za měsíc / za rok)

2017
(za měsíc / za rok)

Sleva na 1. dítě

1117 Kč / 13 404 Kč

1117 Kč / 13 404 Kč

1117 Kč / 13 404 Kč

1117 Kč / 13 404 Kč

Sleva na 2. dítě

1117 Kč / 13 404 Kč

1317 Kč / 15 804 Kč

1417 Kč / 17 004 Kč

1617 Kč / 19 404 Kč

Sleva na 3. dítě

1117 Kč / 13 404 Kč

1417 Kč / 17 004 Kč

1717 Kč / 20 604 Kč

2017 Kč / 24 204 Kč

Růst slevy na dítě

Zaměstnanci si novou výši slev „užijí“ tradičně dříve než OSVČ (tedy pravděpodobně již během letošního roku), které je budou uplatňovat až při podání daňového přiznání v následujícím roce po účinnosti legislativních změn. Zaměstnancům se navíc letos při zúčtování daní (jestliže si nebudou podávat daňové přiznání) bude dorovnávat i loňské zvýšení slevy na druhé a další dítě z počátku roku 2016, které, tak jako letošní rok, mělo být platné již od ledna, ale nestihlo se schválit včas. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že i příští rok při zúčtování daní zaměstnavatelem (nebo při podání daňového přiznání) se bude dodatečně zaměstnancům uplatňovat letošní zvýšení slevy na dítě za dobu od začátku roku do data účinnosti daňového balíčku.

V tomto článku diskutovaná legislativní novela plánuje kvůli početnému zneužívání rovněž zúžit výčet příjmů, které zakládají nárok na vznik daňového bonusu. Nárok na roční daňový bonus získáte, pokud vaše příjmy dosahují nejméně šestinásobku minimální mzdy, pro rok 2017 tedy platí částka 66 000 Kč (maximální výše ročního bonusu pak zůstává stejná, a to 60 300 Kč). Nově do těchto příjmů nebude možné zahrnout kapitálové příjmy a příjmy z pronájmu majetku. Nárok na bonus se bude řídit jen příjmy ze zaměstnání a podnikání.

Do zmiňované novely se v rámci pozměňovacích návrhů dostala také možnost uplatnit slevu na dítě a vyživovanou manželku i pro osoby samostatně výdělečně činné uplatňující výdajový paušál (přesněji i za situace, kdy daňový základ z podnikání či pronájmu přesahuje 50 % celkového daňového základu). Zákonodárci tento pozměňovací návrh (jako jeden z mála) schválili. Výměnou za navrácení nároku na uplatnění slevy na dítě a na vyživovanou manželku se ale má využití paušálů dál omezit. Mezní příjem (a analogicky i maximální částka uplatnitelných výdajů při použití paušálu) se má snížit na polovinu. Podnikatelé s vyššími příjmy si tak budou moci paušál uplatnit jen do limitu výdajů, které vychází právě z mezního příjmu. Jak zřetelně ukazuje tabulka č. 2 má tedy nově platit:

Tabulka 2: Výdajové paušály a pravidla pro jejich uplatnění po schválení daňového balíčku

OSVČ

Výše uplatňovaného výdajového paušálu

Nová maximální částka uplatnitelných výdajů do částky

Osoby podnikající v zemědělství, lesnictví, vodním hospodářství a řemeslné výrobě

80 %

800 000 Kč

Ostatní živnostníci

60 %

600 000 Kč

Ostatní (nezávislá povolání, autoři, znalci, tlumočníci)

40 %

400 000 Kč

Osoby s příjmy z pronájmu

30 %

300 000 Kč

Výdajové paušály a pravidla pro jejich uplatnění po schválení daňového balíčku

OSVČ by si mohly přitom uplatnit slevu na dítě nebo vyživovanou manželku již za letošní rok. Podle interporálního (přechodného) ustanovení si budou moci podnikatelé vybrat, zda už využijí nová pravidla, nebo si naposledy uplatní výdajové paušály podle těch původních (stávajících).

Jak již bylo řečeno na začátku našeho pojednání, předmětná novela přichází též s řadou novinek, které mají zjednodušit tuzemský daňový systém. Rozšiřuje tak možnost placení paušální daně na podnikatele, kteří mají zaměstnance nebo mají vedle příjmů z podnikání i příjmy ze zaměstnání. Schválený návrh zákona také otevírá cestu k vyšší elektronizaci platebního styku s úřady. Napříště bude snadnější zaplatit daně, cla, poplatky a jiná peněžitá plnění platební kartou, jestliže se konkrétní úřad rozhodne tuto možnost placení poskytnout. Další zjednodušení systému přináší zdanění příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2 500 Kč ročně) srážkovou daní. Poplatník díky tomu již nebude povinen podat daňové přiznání v situaci, kdy získá současně vedle příjmů od zaměstnavatele současně i jiný typ příjmů ze závislé činnosti, který představuje zanedbatelný příjem (např. za účast ve volební komisi). Daňový balíček vedle toho rozšiřuje „arsenál“ nástrojů pro boj s daňovými úniky. Zavádí nově institut tzv. nespolehlivé osoby, která doplní dosavadní institut nespolehlivého plátce. Tento nový institut má za cíl zabránit snaze či jen pokušení některých daňových subjektů vyhnout se označení nespolehlivého plátce tím, že účelově zruší svou registraci plátce a posléze ji opět získají.

V Praze dne 14. 4. 2017

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

27
Květen
2024
Nedoplatky na daních v České republice vzrostly na 110 miliard.

Vážení čtenáři, objem daňových nedoplatků se loni v meziroční komparaci zvýšil o 3,7 miliardy na 110,4 miliardy korun. Je to zhruba stejná částka jako za rok 2018 a asi o dvě miliardy víc než v covidovém roce 2020.

20
Květen
2024
Pro zavedení spotřební daně na tichá vína je podle výzkumu 40 pct občanů České republiky.

Vážení čtenáři, necelých 40 procent Čechů, Moravanů a Slezanů je pro zavedení spotřební daně na tichá vína, podporovat lokální vinaře by chtěli dotacemi.

13
Květen
2024
Ošetřovné by mohli mít i dohodáři a OSVČ.

Vážení čtenáři, milí klienti, ošetřovné by od příštího roku mohli mít i živnostníci a dohodáři s nemocenským pojištěním.

Zobrazit další články