Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 8.12.2022 zdravotní pojištění - splatná záloha za listopad
  • 11.12.2022 spotřební daň - splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 15.12.2022 daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
Více informací najdete v našem kalendáři

Od srpna se zvýšilo stravné a náhrada za pohonné hmoty.

Milí klienti, v důsledku turbulentní ekonomické situace a inflace došlo k aktualizaci vyhlášky, která upravuje výši náhrad za stravné nebo průměrnou cenu pohonných hmot.

Na základě nové vyhlášky tak mají zaměstnanci nárok na vyšší stravné, vyšší náhradu za pohonné hmoty i stravenkový paušál.

Podle ustanovení § 189 odst. (2) zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), je ministerstvo práce a sociálních věcí zmocněno v mimořádném termínu upravit vyhláškou sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné nebo průměrnou cenu pohonných hmot, jakmile se podle údajů Českého statistického úřadu některá z těchto cen ode dne účinnosti zákoníku práce nebo ode dne účinnosti poslední úpravy obsažené ve vyhlášce zvýší nebo sníží alespoň o 20 procent. Tato situace aktuálně nastala. Vyhláška s číslem 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, nabyla účinnosti 20. srpna 2022.

Aktuální průměrné ceny pohonných hmot pro výpočet náhrad:

- 44,50 Kč/l benzínu 95

- 51,40 Kč/l benzínu 98+

- 47/10 Kč/l nafty

- 6 Kč/kWh elektřiny pro dobíjení elektroaut

Beze změny zůstávají i amortizační sazby při použití vlastního vozidla na pracovní cestu.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně:

- 1,30 Kč/km u jednostopých vozidel a tříkolek,

- 4,70 Kč/km u osobních silničních motorových vozidel a při použití přívěsu nejméně o 15 % více,

- 9,40 Kč/km nákladních vozů, autobusů nebo traktorů,

Výše stravného za každý pracovní den se odvíjí od délky pracovní cesty. Dochází k navýšení částky minimálních náhrad o 21 Kč v případě nejkratší pracovní cesty až po 47 Kč u té nejdelší.

Tabulka: aktuální částky platné od 20. srpna 2022

Délka pracovní cesty

Soukromý sektor

Veřejný sektor

5 – 12 hodin

minimálně 120 Kč

120 Kč – 142 Kč

 

Více než 12 hodin a méně než 18 hodin

 

minimálně 181 Kč

 

181 Kč – 219 Kč

Nad 18 hodin

minimálně 284 Kč

284 Kč – 340 Kč

Zdroj: Vlastní zpracování, 2022

Zaměstnavatel může navýšit i stravenkový paušál. Výše stravného v roce 2022 ovlivňuje i stravování zaměstnanců. Pokud se tedy zaměstnavatel rozhodne zaměstnanecký benefit formou peněžitého příspěvku, tzv. stravenkového paušálu, navýšit. Což by se dalo vzhledem k nárůstu indexu cen ve veřejném stravování očekávat. Peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu je na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů (a tím i od odvodů pojistného) do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem, tj. zaměstnance uvedeného v ustanovení § 109 odst. (3) zákoníku práce. Od 20. srpna 2022 jde o částku 99,40 Kč (70 % z 142 Kč). Dosavadní maximum činilo 82,60 Kč.

Prameny:

https://www.mesec.cz/clanky/zvysuje-se-stravne-na-pracovnich-cestach-a-nahrada-za-premiovy-benzin/#:~:text=120%20K%C4%8D%20a%C5%BE%20142%20K%C4%8D,cesta%20d%C3%A9le%20ne%C5%BE%2018%20hodin.;

https://www.podnikatel.cz/clanky/schvaleno-cestovni-nahrady-se-opet-zvysuji-stoupa-i-stravenkovy-pausal/.
 

V Praze dne 19. září 2022

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

2
Prosinec
2022
Legislativní novinky v DPH

Milí klienti, dnem 1. 1. 2023 nabude účinnosti novela zákona o DPH, která mj. zvyšuje limit obratu pro vznik plátcovství z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč.

28
Listopad
2022
Reálné mzdy v České republice letos klesnou nejvíce ze zemí visegradské čtyřky.

Milí čtenáři, reálné mzdy v ČR se letos kvůli vysoké inflaci sníží o 8,3 procenta.

21
Listopad
2022
Údaje v účetní závěrce a jejich začerňování

Milí klienti, pro obchodní korporace platí povinnost pravidelně zveřejňovat účetní závěrky ve sbírce listin.

Zobrazit další články