Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.5.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 31.5.2024 daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 K...
  • 30.6.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Velký bratr sleduje firemní automobil a Tvoji knihu jízd.

Milí klienti, finanční úřady mají novou zbraň. Na najeté kilometry v rámci soukromých cest a jejich následný odpočet na dani z vozidla užívaného pro podnikatelské účely dohlédnou kamerové záznamy PČR.

Použití motorového vozidla pro podnikání je nutné řádně zdokumentovat, typicky v knize jízd. Když o ní má finanční správa pochybnosti, může si od Policie České republiky vyžádat informace o pohybu konkrétního motorového vozidla a údaje v knize jízd s nimi porovnat. Že to není v rozporu s právními předpisy, rozhodl před několika dny Nejvyšší správní soud v Brně. Žalobce si u něj stěžoval na rozhodnutí soudu nižší instance (pozn. krajského soudu), který rozhodl, že policie byla oprávněna předat správci daně záznamy o pohybu jeho automobilu, získané z kamerových systémů. Finanční úřady tak mohou v souvislosti s daňovými povinnostmi relativně snadno znevěrohodnit předložené knihy jízd či jiná tvrzení týkající se pohybu vozidel.

Státní policie provozuje systém Automatické kontroly vozidel (AKV). Jedná se o kamery, které automaticky fotí podél českých silnic vozidla a jejich registrační značky, obrázky se pak strojově zpracovávají a i včetně fotky řidiče ukládají spolu s údaji o čase a místě pořízení. Systém měl primárně sloužit k pátrání po odcizených autech, pro vyšetřování zločinů a přestupků a k potírání terorismu. Jak ale upozorňuje daňová specialistka společnosti KODAP Jana Janoušková, údaje o pohybu vozidel jsou využitelné i pro správu daní. „Finanční úřady pak mohou v souvislosti s daňovými povinnostmi relativně snadno znevěrohodnit předložené knihy jízd či jiná tvrzení týkající se pohybu vozidel,“ konstatuje Janoušková. „Údaje o pohybu vozidel přitom mohou mít vliv na DPH (např. uznání, či neuznání nároku na odpočet daně na vstupu), daň z příjmů (například uznání nákladů na provoz vozidla a jeho odpisů) i daň ze závislé činnosti (např. z důvodu používání firemního vozu pro soukromé účely),“ vysvětluje daňová specialistka společnosti Kodap Jana Janoušková.

Stanovisko Finanční správy je jasné. „Jako důkazních prostředků lze využít všech podkladů, jimiž lze ověřit skutečný stav věci, který je rozhodující pro správné zjištění a stanovení daně, a to za podmínky, že není důkazní prostředek získán contra legem (pozn. v rozporu se zákonem),“ informuje říká Klára Křehlová z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství. O kamerový systém si však může požádat i subjekt daně, tj. podnikatel!

V případě společností, které pod sebou mají více motorových vozidel a zaměstnanců, pak vinu může nést i zaměstnanec. Záleží na tom, komu byla tato povinnost uložena. „Pokud je zaměstnanci uložena povinnost vést nějakým způsobem knihu jízd při užívání firemního vozidla (volba formy a způsobu je plně na zaměstnavateli) a zaměstnanec tuto povinnost nesplní, odpovídá za škodu, kterou tím způsobí zaměstnavateli,“ uzavírá David Šupej, advokát z kanceláře Sedlakova Legal.

Zdroje:

Elektronická verze Hospodářských novin;

https://www.penize.cz/dane/435847-velky-bratr-dohledne-i-na-knihu-jizd-policie-smi-davat-data;

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-dane-financni-urady-maji-novou-zbran-mohou-pouzit-zabery-silnicnich-kamer-211315#:~:text=Finan%C4%8Dn%C3%AD%20%C3%BA%C5%99ady%20maj%C3%AD%20novou%20zbra%C5%88%2C%20mohou%20pou%C5%BE%C3%Adt%20z%C3%A1b%C4%9Bry%20silni%C4%8Dn%C3%Adch%20kamer,-Karol%C3%Adna%20%C5%A0tukov%C3%A1&text=Ilustra%C4%8Dn%C3%AD%20foto.&text=Na%20najet%C3%A9%20kilometry%20v%20r%C3%A1mci,m%C3%A1%20n%C3%A1rok%20si%20je%20vy%C5%BE%C3%A1dat;

V Praze dne 29. srpna 2022

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

27
Květen
2024
Nedoplatky na daních v České republice vzrostly na 110 miliard.

Vážení čtenáři, objem daňových nedoplatků se loni v meziroční komparaci zvýšil o 3,7 miliardy na 110,4 miliardy korun. Je to zhruba stejná částka jako za rok 2018 a asi o dvě miliardy víc než v covidovém roce 2020.

20
Květen
2024
Pro zavedení spotřební daně na tichá vína je podle výzkumu 40 pct občanů České republiky.

Vážení čtenáři, necelých 40 procent Čechů, Moravanů a Slezanů je pro zavedení spotřební daně na tichá vína, podporovat lokální vinaře by chtěli dotacemi.

13
Květen
2024
Ošetřovné by mohli mít i dohodáři a OSVČ.

Vážení čtenáři, milí klienti, ošetřovné by od příštího roku mohli mít i živnostníci a dohodáři s nemocenským pojištěním.

Zobrazit další články