Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 15.6.2023 daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
  • 20.6.2023 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
  • 20.6.2023 důchodové pojištění - splatná záloha za květen
Více informací najdete v našem kalendáři

Velký bratr sleduje firemní automobil a Tvoji knihu jízd.

Milí klienti, finanční úřady mají novou zbraň. Na najeté kilometry v rámci soukromých cest a jejich následný odpočet na dani z vozidla užívaného pro podnikatelské účely dohlédnou kamerové záznamy PČR.

Použití motorového vozidla pro podnikání je nutné řádně zdokumentovat, typicky v knize jízd. Když o ní má finanční správa pochybnosti, může si od Policie České republiky vyžádat informace o pohybu konkrétního motorového vozidla a údaje v knize jízd s nimi porovnat. Že to není v rozporu s právními předpisy, rozhodl před několika dny Nejvyšší správní soud v Brně. Žalobce si u něj stěžoval na rozhodnutí soudu nižší instance (pozn. krajského soudu), který rozhodl, že policie byla oprávněna předat správci daně záznamy o pohybu jeho automobilu, získané z kamerových systémů. Finanční úřady tak mohou v souvislosti s daňovými povinnostmi relativně snadno znevěrohodnit předložené knihy jízd či jiná tvrzení týkající se pohybu vozidel.

Státní policie provozuje systém Automatické kontroly vozidel (AKV). Jedná se o kamery, které automaticky fotí podél českých silnic vozidla a jejich registrační značky, obrázky se pak strojově zpracovávají a i včetně fotky řidiče ukládají spolu s údaji o čase a místě pořízení. Systém měl primárně sloužit k pátrání po odcizených autech, pro vyšetřování zločinů a přestupků a k potírání terorismu. Jak ale upozorňuje daňová specialistka společnosti KODAP Jana Janoušková, údaje o pohybu vozidel jsou využitelné i pro správu daní. „Finanční úřady pak mohou v souvislosti s daňovými povinnostmi relativně snadno znevěrohodnit předložené knihy jízd či jiná tvrzení týkající se pohybu vozidel,“ konstatuje Janoušková. „Údaje o pohybu vozidel přitom mohou mít vliv na DPH (např. uznání, či neuznání nároku na odpočet daně na vstupu), daň z příjmů (například uznání nákladů na provoz vozidla a jeho odpisů) i daň ze závislé činnosti (např. z důvodu používání firemního vozu pro soukromé účely),“ vysvětluje daňová specialistka společnosti Kodap Jana Janoušková.

Stanovisko Finanční správy je jasné. „Jako důkazních prostředků lze využít všech podkladů, jimiž lze ověřit skutečný stav věci, který je rozhodující pro správné zjištění a stanovení daně, a to za podmínky, že není důkazní prostředek získán contra legem (pozn. v rozporu se zákonem),“ informuje říká Klára Křehlová z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství. O kamerový systém si však může požádat i subjekt daně, tj. podnikatel!

V případě společností, které pod sebou mají více motorových vozidel a zaměstnanců, pak vinu může nést i zaměstnanec. Záleží na tom, komu byla tato povinnost uložena. „Pokud je zaměstnanci uložena povinnost vést nějakým způsobem knihu jízd při užívání firemního vozidla (volba formy a způsobu je plně na zaměstnavateli) a zaměstnanec tuto povinnost nesplní, odpovídá za škodu, kterou tím způsobí zaměstnavateli,“ uzavírá David Šupej, advokát z kanceláře Sedlakova Legal.

Zdroje:

Elektronická verze Hospodářských novin;

https://www.penize.cz/dane/435847-velky-bratr-dohledne-i-na-knihu-jizd-policie-smi-davat-data;

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-dane-financni-urady-maji-novou-zbran-mohou-pouzit-zabery-silnicnich-kamer-211315#:~:text=Finan%C4%8Dn%C3%AD%20%C3%BA%C5%99ady%20maj%C3%AD%20novou%20zbra%C5%88%2C%20mohou%20pou%C5%BE%C3%Adt%20z%C3%A1b%C4%9Bry%20silni%C4%8Dn%C3%Adch%20kamer,-Karol%C3%Adna%20%C5%A0tukov%C3%A1&text=Ilustra%C4%8Dn%C3%AD%20foto.&text=Na%20najet%C3%A9%20kilometry%20v%20r%C3%A1mci,m%C3%A1%20n%C3%A1rok%20si%20je%20vy%C5%BE%C3%A1dat;

V Praze dne 29. srpna 2022

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

12
Červen
2023
Limity pro odvody z dohod se podle balíčku upraví.

Vážení klienti, hranice příjmu, od kterého platí zaměstnanci s dohodou o provedení práce odvody, by se měla od příštího roku upravit.

5
Červen
2023
Daňoví poradci vidí sociální dopady u školkovného a slevy na manželku.

Vážení klienti, z daňových změn navržených vládou bude mít patrně největší sociální dopad omezení slevy na manžela či manželku a rušení školkovného.

29
Květen
2023
Konsolidační balíček odnesou firmy a jejich konkurenceschopnost.

Vážení čtenáři, milí klienti, dopady konsolidačního balíčku na ozdravění veřejných financí odnesou podle Svazu průmyslu a dopravy firmy a jejich konkurenceschopnost.

Zobrazit další články