Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 11.12.2023 spotřební daň - splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 15.12.2023 daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
  • 20.12.2023 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
Více informací najdete v našem kalendáři

Od 1. července se změnilo zdanění u zaměstnaneckých automobilů.

Milí klienti, dne 1.7. nabyla účinnosti novela zákona o daních z příjmů, která mění ust. § 6 odst. 6, jenž definuje, co se považuje za příjem zaměstnance, který má jako benefit k dispozici služební vůz pro účely služební i privátní.

1. Úvod: Tento nepeněžní příjem se tedy zaměstnanci v rámci mzdy přidaňuje. V současnosti totiž existují značné rozdíly v pořizovacích cenách mezi vozidly nízkoemisními (např. elektromobily, plug-in hybridy) a vozidly s konvenčním pohonem (naftovým nebo benzínovým), přičemž tyto rozdíly jsou u podnikatelských a zaměstnavatelských subjektů kompenzovány poskytováním různých forem subvencí za účelem podpory nákupu automobilů šetrných k životnímu prostředí. Stav před uvedenou legislativní novelou zákona upravoval zaměstnanecký benefit v podobě bezplatného poskytnutí služebního auta zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely tak, že nerozlišoval mezi oběma typy vozidel. V důsledku vyšší pořizovací ceny nízkoemisního vozidla tak způsoboval vyšší daňovou zátěž zaměstnance využívajícího takové auto pro služební i soukromé účely oproti situaci, kdy využíval i pro privátní účely služební vozidlo s konvenčním pohonem. Z těchto důvodů zaměstnavatelé neprojevovali dostatečný zájem o poskytování služebních nízkoemisních vozidel, které by zaměstnanec používal jak ke služebním, tak i k soukromým účelům. Z tohoto důvodu se zákonodárci rozhodli v novele zvýhodnit využívání nízkoemisních aut i pro privátní účely zaměstnanců, a motivovat tak zaměstnavatele k obnovování vozového parku nákupem nízkoemisních vozidel.

2. Praktické dopady: V případě použití těchto vozidel se už nebude považovat za zdanitelný příjem 1 % jejich vstupní ceny (vč. DPH), ale pouze 0,5 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý měsíc. Nízkoemisním vozidlem se rozumí silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 (oxidu uhličitého) ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění. U ostatních automobilů, která nenaplňují výše uvedenou definici nízkoemisního vozidla, bude nadále předmětem daně (a následně i pojistného) 1 % vstupní ceny. Změnu budou muset zaměstnavatelé zohlednit již při zpracování mezd za měsíc červenec 2022 (k němuž dojde ve většině případů na počátku srpna 2022).

Odborné zdroje:

https://www.dreport.cz/blog/v-cervenci-nabyde-ucinnosti-zuzeni-predmetu-silnicni-dane-a-dalsi-danove-zmeny/;

https://www.ey.com/cs_cz/tax/tax-alerts/2022/zmeny-ve-zdaneni-nizkoemisnich-vozidel-u-zamestnancu;

https://nsgmorison.cz/zruseni-silnicni-dane-a-podpora-vyuzivani-nizkoemisnich-vozidel/#:~:text=Doch%C3%A1z%C3%AD%20k%20definitivn%C3%Admu%20zru%C5%A1en%C3%AD%20silni%C4%8Dn%C3%AD,silni%C4%8Dn%C3%AD%20dani%20na%20cel%C3%BD%20rok.;

https://www.penize.cz/zpravy-z-trhu/434734-zmeny-ve-zdaneni-nizkoemisnich-vozidel-u-zamestnancu;

https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/zmeny-ve-zdaneni-u-zamestnaneckych-aut-od-1-7-20/.

V Praze dne 4. července 2022

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím výše uvedených zdrojů)

Informační panel

4
Prosinec
2023
Konsolidační balíček obsahuje i konec podpory luxusních aut.

Vážení klienti, vláda od ledna omezila daňové odpočty u drahých služebních automobilů nad 2 mil. Kč. Podnikatelé tak mají poslední 4 týdny na nákup motorového vozidla s možností odpočtu DPH za stávajících podmínek.

27
Listopad
2023
Přehled nejdůležitějších změn, které přinese od 1. 1. 2024 konsolidační balíček.

Vážení klienti, vzhledem ke skutečnosti, že prezident republiky tento týden podepsal tzv. konsolidační balíček, přineseme v dnešní aktualitě přehled nejdůležitějších změn.

20
Listopad
2023
Reálné mzdy se od vzniku České republiky zvýšily o 141 procent.

Vážení čtenáři, reálné mzdy v ČR se od rozdělení federace do roku 2021 zvýšily o 141 procent.

Zobrazit další články