Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 8.12.2022 zdravotní pojištění - splatná záloha za listopad
  • 11.12.2022 spotřební daň - splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 15.12.2022 daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
Více informací najdete v našem kalendáři

Od 1. července se změnilo zdanění u zaměstnaneckých automobilů.

Milí klienti, dne 1.7. nabyla účinnosti novela zákona o daních z příjmů, která mění ust. § 6 odst. 6, jenž definuje, co se považuje za příjem zaměstnance, který má jako benefit k dispozici služební vůz pro účely služební i privátní.

1. Úvod: Tento nepeněžní příjem se tedy zaměstnanci v rámci mzdy přidaňuje. V současnosti totiž existují značné rozdíly v pořizovacích cenách mezi vozidly nízkoemisními (např. elektromobily, plug-in hybridy) a vozidly s konvenčním pohonem (naftovým nebo benzínovým), přičemž tyto rozdíly jsou u podnikatelských a zaměstnavatelských subjektů kompenzovány poskytováním různých forem subvencí za účelem podpory nákupu automobilů šetrných k životnímu prostředí. Stav před uvedenou legislativní novelou zákona upravoval zaměstnanecký benefit v podobě bezplatného poskytnutí služebního auta zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely tak, že nerozlišoval mezi oběma typy vozidel. V důsledku vyšší pořizovací ceny nízkoemisního vozidla tak způsoboval vyšší daňovou zátěž zaměstnance využívajícího takové auto pro služební i soukromé účely oproti situaci, kdy využíval i pro privátní účely služební vozidlo s konvenčním pohonem. Z těchto důvodů zaměstnavatelé neprojevovali dostatečný zájem o poskytování služebních nízkoemisních vozidel, které by zaměstnanec používal jak ke služebním, tak i k soukromým účelům. Z tohoto důvodu se zákonodárci rozhodli v novele zvýhodnit využívání nízkoemisních aut i pro privátní účely zaměstnanců, a motivovat tak zaměstnavatele k obnovování vozového parku nákupem nízkoemisních vozidel.

2. Praktické dopady: V případě použití těchto vozidel se už nebude považovat za zdanitelný příjem 1 % jejich vstupní ceny (vč. DPH), ale pouze 0,5 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý měsíc. Nízkoemisním vozidlem se rozumí silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 (oxidu uhličitého) ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění. U ostatních automobilů, která nenaplňují výše uvedenou definici nízkoemisního vozidla, bude nadále předmětem daně (a následně i pojistného) 1 % vstupní ceny. Změnu budou muset zaměstnavatelé zohlednit již při zpracování mezd za měsíc červenec 2022 (k němuž dojde ve většině případů na počátku srpna 2022).

Odborné zdroje:

https://www.dreport.cz/blog/v-cervenci-nabyde-ucinnosti-zuzeni-predmetu-silnicni-dane-a-dalsi-danove-zmeny/;

https://www.ey.com/cs_cz/tax/tax-alerts/2022/zmeny-ve-zdaneni-nizkoemisnich-vozidel-u-zamestnancu;

https://nsgmorison.cz/zruseni-silnicni-dane-a-podpora-vyuzivani-nizkoemisnich-vozidel/#:~:text=Doch%C3%A1z%C3%AD%20k%20definitivn%C3%Admu%20zru%C5%A1en%C3%AD%20silni%C4%8Dn%C3%AD,silni%C4%8Dn%C3%AD%20dani%20na%20cel%C3%BD%20rok.;

https://www.penize.cz/zpravy-z-trhu/434734-zmeny-ve-zdaneni-nizkoemisnich-vozidel-u-zamestnancu;

https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/zmeny-ve-zdaneni-u-zamestnaneckych-aut-od-1-7-20/.

V Praze dne 4. července 2022

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím výše uvedených zdrojů)

Informační panel

2
Prosinec
2022
Legislativní novinky v DPH

Milí klienti, dnem 1. 1. 2023 nabude účinnosti novela zákona o DPH, která mj. zvyšuje limit obratu pro vznik plátcovství z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč.

28
Listopad
2022
Reálné mzdy v České republice letos klesnou nejvíce ze zemí visegradské čtyřky.

Milí čtenáři, reálné mzdy v ČR se letos kvůli vysoké inflaci sníží o 8,3 procenta.

21
Listopad
2022
Údaje v účetní závěrce a jejich začerňování

Milí klienti, pro obchodní korporace platí povinnost pravidelně zveřejňovat účetní závěrky ve sbírce listin.

Zobrazit další články