Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.5.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 31.5.2024 daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 K...
  • 30.6.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Od 1. července se změnilo zdanění u zaměstnaneckých automobilů.

Milí klienti, dne 1.7. nabyla účinnosti novela zákona o daních z příjmů, která mění ust. § 6 odst. 6, jenž definuje, co se považuje za příjem zaměstnance, který má jako benefit k dispozici služební vůz pro účely služební i privátní.

1. Úvod: Tento nepeněžní příjem se tedy zaměstnanci v rámci mzdy přidaňuje. V současnosti totiž existují značné rozdíly v pořizovacích cenách mezi vozidly nízkoemisními (např. elektromobily, plug-in hybridy) a vozidly s konvenčním pohonem (naftovým nebo benzínovým), přičemž tyto rozdíly jsou u podnikatelských a zaměstnavatelských subjektů kompenzovány poskytováním různých forem subvencí za účelem podpory nákupu automobilů šetrných k životnímu prostředí. Stav před uvedenou legislativní novelou zákona upravoval zaměstnanecký benefit v podobě bezplatného poskytnutí služebního auta zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely tak, že nerozlišoval mezi oběma typy vozidel. V důsledku vyšší pořizovací ceny nízkoemisního vozidla tak způsoboval vyšší daňovou zátěž zaměstnance využívajícího takové auto pro služební i soukromé účely oproti situaci, kdy využíval i pro privátní účely služební vozidlo s konvenčním pohonem. Z těchto důvodů zaměstnavatelé neprojevovali dostatečný zájem o poskytování služebních nízkoemisních vozidel, které by zaměstnanec používal jak ke služebním, tak i k soukromým účelům. Z tohoto důvodu se zákonodárci rozhodli v novele zvýhodnit využívání nízkoemisních aut i pro privátní účely zaměstnanců, a motivovat tak zaměstnavatele k obnovování vozového parku nákupem nízkoemisních vozidel.

2. Praktické dopady: V případě použití těchto vozidel se už nebude považovat za zdanitelný příjem 1 % jejich vstupní ceny (vč. DPH), ale pouze 0,5 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý měsíc. Nízkoemisním vozidlem se rozumí silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 (oxidu uhličitého) ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění. U ostatních automobilů, která nenaplňují výše uvedenou definici nízkoemisního vozidla, bude nadále předmětem daně (a následně i pojistného) 1 % vstupní ceny. Změnu budou muset zaměstnavatelé zohlednit již při zpracování mezd za měsíc červenec 2022 (k němuž dojde ve většině případů na počátku srpna 2022).

Odborné zdroje:

https://www.dreport.cz/blog/v-cervenci-nabyde-ucinnosti-zuzeni-predmetu-silnicni-dane-a-dalsi-danove-zmeny/;

https://www.ey.com/cs_cz/tax/tax-alerts/2022/zmeny-ve-zdaneni-nizkoemisnich-vozidel-u-zamestnancu;

https://nsgmorison.cz/zruseni-silnicni-dane-a-podpora-vyuzivani-nizkoemisnich-vozidel/#:~:text=Doch%C3%A1z%C3%AD%20k%20definitivn%C3%Admu%20zru%C5%A1en%C3%AD%20silni%C4%8Dn%C3%AD,silni%C4%8Dn%C3%AD%20dani%20na%20cel%C3%BD%20rok.;

https://www.penize.cz/zpravy-z-trhu/434734-zmeny-ve-zdaneni-nizkoemisnich-vozidel-u-zamestnancu;

https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/zmeny-ve-zdaneni-u-zamestnaneckych-aut-od-1-7-20/.

V Praze dne 4. července 2022

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím výše uvedených zdrojů)

Informační panel

27
Květen
2024
Nedoplatky na daních v České republice vzrostly na 110 miliard.

Vážení čtenáři, objem daňových nedoplatků se loni v meziroční komparaci zvýšil o 3,7 miliardy na 110,4 miliardy korun. Je to zhruba stejná částka jako za rok 2018 a asi o dvě miliardy víc než v covidovém roce 2020.

20
Květen
2024
Pro zavedení spotřební daně na tichá vína je podle výzkumu 40 pct občanů České republiky.

Vážení čtenáři, necelých 40 procent Čechů, Moravanů a Slezanů je pro zavedení spotřební daně na tichá vína, podporovat lokální vinaře by chtěli dotacemi.

13
Květen
2024
Ošetřovné by mohli mít i dohodáři a OSVČ.

Vážení čtenáři, milí klienti, ošetřovné by od příštího roku mohli mít i živnostníci a dohodáři s nemocenským pojištěním.

Zobrazit další články