Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.5.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 31.5.2024 daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 K...
  • 30.6.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Do kdy podat přehled o příjmech a výdajích pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu za rok 2021?

Vážení klienti, OSVČ, které alespoň část kalendářního roku vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost, musí podat přehled o příjmech a výdajích OSVČ za uplynulý rok.

1. Úvod: Termíny pro přehledy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ se odvíjejí od lhůty pro podání daňového přiznání. Lidé je musí odevzdat nejpozději do jednoho měsíce od jejího uplynutí. Žádné mimořádné prodloužení, jaké mohli podnikatelé využít v posledních dvou letech kvůli koronaviru, už v roce 2022 neplatí.

2. Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovny: Přehled o příjmech a výdajích musí podat podnikatel, a to i v případě, že v uplynulém roce neměl tento podnikatelský subjekt žádný finanční příjem. Znamená to tedy skutečnost, že přehledy o příjmech a výdajích se podávají i nulové. Výjimku pak představují ti podnikatelé, kteří vstoupili do režimu paušální daně. Pokud OSVČ podává daňové přiznání, musí podat současně přehled o příjmech a výdajích do 2. května 2022, v případě elektronického podání daňového přiznání pak přehled podává do 2. června 2022. Pakliže hodlá využít termín pro podání přehledu do 2. června 2022, musí odevzdat přiznání k dani z příjmu fyzických osob až po 1. dubnu 2022. Nejzazší termín pro podání přehledu o příjmech a výdajích je do 1. srpna 2022 v případě, že OSVČ má zpracované a podané daňové přiznání daňovým poradcem nebo advokátem, který je vedený u České advokátní komory (ČAK).

3. Přehled o příjmech a výdajích pro okresní správu sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“): Povinnost podat přehled o příjmech a výdajích je povinna podat každá osoba samostatně výdělečně činná, která alespoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou činnost. Exempci (výjimku) mají opět poplatníci, kteří jsou v režimu paušální daně. Lhůty pro podání přehledu na OSSZ jsou odvislé od podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Termín pro podání přehledu na OSSZ je 2. května 2022. V případě, že by poplatník podával daňové přiznání elektronicky, může přehled podat až do 1. června 2022. Přiznání však musí být podané elektronicky až do 1. dubna 2022. V případě využití daňového poradce pro podání daňového přiznání, je i lhůta pro podání přehledu posunuta, a to až na 1. srpna 2022. I zde však platí, že přiznání k dani z příjmů musel daňový poradce či advokát podat až po 1. dubnu 2022.

4. Použité zdroje:

https://www.mesec.cz/aktuality/do-kdy-podat-prehled-o-prijmech-a-vydajich-za-rok-2021/,

https://www.penize.cz/podnikani/433299-do-kdy-podat-prehledy-osvc-pro-socialni-a-zdravotni-pojisteni-a-zaplatit,

https://www.podnikatel.cz/clanky/vite-jak-zjistite-kolik-budete-doplacet-na-socialnim-a-zdravotnim-pojisteni/#h20.

 

V Praze dne 18. dubna 2022

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s ohledem na výše uvedené prameny)

Informační panel

27
Květen
2024
Nedoplatky na daních v České republice vzrostly na 110 miliard.

Vážení čtenáři, objem daňových nedoplatků se loni v meziroční komparaci zvýšil o 3,7 miliardy na 110,4 miliardy korun. Je to zhruba stejná částka jako za rok 2018 a asi o dvě miliardy víc než v covidovém roce 2020.

20
Květen
2024
Pro zavedení spotřební daně na tichá vína je podle výzkumu 40 pct občanů České republiky.

Vážení čtenáři, necelých 40 procent Čechů, Moravanů a Slezanů je pro zavedení spotřební daně na tichá vína, podporovat lokální vinaře by chtěli dotacemi.

13
Květen
2024
Ošetřovné by mohli mít i dohodáři a OSVČ.

Vážení čtenáři, milí klienti, ošetřovné by od příštího roku mohli mít i živnostníci a dohodáři s nemocenským pojištěním.

Zobrazit další články