Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 8.12.2022 zdravotní pojištění - splatná záloha za listopad
  • 11.12.2022 spotřební daň - splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 15.12.2022 daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
Více informací najdete v našem kalendáři

Minimální zálohy na sociálním pojištění OSVČ se pro rok 2022 zase zvyšují.

Vážení klienti, min. zálohy na soc. poj. pro hlavní činnost OSVČ vzrostou z 2 588 Kč v roce 2021 na 2 841 Kč v roce 2022.

1. Jak se vypočítá minimální záloha na sociální pojištění: Ta se stanovuje na základě průměrné hrubé mzdy, která byla stanovena ve výši 38 911 Kč. Vyměřovací základ pro výpočet min. zálohy na sociálním pojištění je čtvrtina průměrné hrubé mzdy, tedy 9 728 Kč. Sociální pojištění tvoří dvě složky – důchodové pojištění ve výši 28 % a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 1,2 %. Dále si můžete nepovinně hradit nemocenské pojištění ve výši 2,1 pct. Vezmeme tedy jednu čtvrtinu průměrné hrubé mzdy 9 728 Kč a vynásobíme jej 29,2 %. A po zaokrouhlení nám vyjde minimální měsíční záloha 2 841 Kč.

2. Minimální záloha na sociálním pojištění pro vedlejší činnost bude v roce 2022 činit 1 137 Kč.

3. Kdy se platí sociální pojištění? Podnikatelský subjekt platí novou částku až po podání přehledu o příjmech a výdajích. Ten musíte podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém jste měli podat daňové přiznání za rok 2021, tj. tedy nejpozději do 2. května 2022. Pokud jej podáváte elektronicky, přehledy podáváte do 1. června. Jestliže vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce nebo advokát, tak se termín podání přehledu přesunuje na 1. srpna 2022.

3. Seznam zdrojů (i rozšiřujících):

https://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/zalohy-osvc-v-roce-2022/,

https://www.cssz.cz/zmena-vyse-minimalnich-zaloh-osvc-v-roce-2022,

https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/osvc-a-zalohy-na-socialni-pojisteni-v-roce-2022-kolik-budete-platit-1384076#:~:text=Minim%C3%A1ln%C3%AD%20m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD%20z%C3%A1loha%20na%20soci%C3%A1ln%C3%Adm%20poji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD%20pro%20rok%202022%20je,procent%20x%2038%20911%20korun).,

https://www.finance.cz/502050-zdravotni-a-socialni-osvc-a-obzp/#Zal1,

https://www.pruvodcepodnikanim.cz/clanek/minimalni-zalohy-a-pausalni-dan-pro-osvc-v-roce-2022/?bid1=ps-SME-ZalohyPausalniDan-101021-Google-clanek,

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-socialni-zdravotni-2022-zalohy-182494,

http://www.ahs.cz/informacni-panel/1028.

 

V Praze dne 14. února 2022

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím výše uvedených pramenů)

Informační panel

2
Prosinec
2022
Legislativní novinky v DPH

Milí klienti, dnem 1. 1. 2023 nabude účinnosti novela zákona o DPH, která mj. zvyšuje limit obratu pro vznik plátcovství z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč.

28
Listopad
2022
Reálné mzdy v České republice letos klesnou nejvíce ze zemí visegradské čtyřky.

Milí čtenáři, reálné mzdy v ČR se letos kvůli vysoké inflaci sníží o 8,3 procenta.

21
Listopad
2022
Údaje v účetní závěrce a jejich začerňování

Milí klienti, pro obchodní korporace platí povinnost pravidelně zveřejňovat účetní závěrky ve sbírce listin.

Zobrazit další články