Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.5.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 31.5.2024 daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 K...
  • 30.6.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Minimální zálohy na sociálním pojištění OSVČ se pro rok 2022 zase zvyšují.

Vážení klienti, min. zálohy na soc. poj. pro hlavní činnost OSVČ vzrostou z 2 588 Kč v roce 2021 na 2 841 Kč v roce 2022.

1. Jak se vypočítá minimální záloha na sociální pojištění: Ta se stanovuje na základě průměrné hrubé mzdy, která byla stanovena ve výši 38 911 Kč. Vyměřovací základ pro výpočet min. zálohy na sociálním pojištění je čtvrtina průměrné hrubé mzdy, tedy 9 728 Kč. Sociální pojištění tvoří dvě složky – důchodové pojištění ve výši 28 % a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 1,2 %. Dále si můžete nepovinně hradit nemocenské pojištění ve výši 2,1 pct. Vezmeme tedy jednu čtvrtinu průměrné hrubé mzdy 9 728 Kč a vynásobíme jej 29,2 %. A po zaokrouhlení nám vyjde minimální měsíční záloha 2 841 Kč.

2. Minimální záloha na sociálním pojištění pro vedlejší činnost bude v roce 2022 činit 1 137 Kč.

3. Kdy se platí sociální pojištění? Podnikatelský subjekt platí novou částku až po podání přehledu o příjmech a výdajích. Ten musíte podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém jste měli podat daňové přiznání za rok 2021, tj. tedy nejpozději do 2. května 2022. Pokud jej podáváte elektronicky, přehledy podáváte do 1. června. Jestliže vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce nebo advokát, tak se termín podání přehledu přesunuje na 1. srpna 2022.

3. Seznam zdrojů (i rozšiřujících):

https://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/zalohy-osvc-v-roce-2022/,

https://www.cssz.cz/zmena-vyse-minimalnich-zaloh-osvc-v-roce-2022,

https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/osvc-a-zalohy-na-socialni-pojisteni-v-roce-2022-kolik-budete-platit-1384076#:~:text=Minim%C3%A1ln%C3%AD%20m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD%20z%C3%A1loha%20na%20soci%C3%A1ln%C3%Adm%20poji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD%20pro%20rok%202022%20je,procent%20x%2038%20911%20korun).,

https://www.finance.cz/502050-zdravotni-a-socialni-osvc-a-obzp/#Zal1,

https://www.pruvodcepodnikanim.cz/clanek/minimalni-zalohy-a-pausalni-dan-pro-osvc-v-roce-2022/?bid1=ps-SME-ZalohyPausalniDan-101021-Google-clanek,

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-socialni-zdravotni-2022-zalohy-182494,

http://www.ahs.cz/informacni-panel/1028.

 

V Praze dne 14. února 2022

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím výše uvedených pramenů)

Informační panel

27
Květen
2024
Nedoplatky na daních v České republice vzrostly na 110 miliard.

Vážení čtenáři, objem daňových nedoplatků se loni v meziroční komparaci zvýšil o 3,7 miliardy na 110,4 miliardy korun. Je to zhruba stejná částka jako za rok 2018 a asi o dvě miliardy víc než v covidovém roce 2020.

20
Květen
2024
Pro zavedení spotřební daně na tichá vína je podle výzkumu 40 pct občanů České republiky.

Vážení čtenáři, necelých 40 procent Čechů, Moravanů a Slezanů je pro zavedení spotřební daně na tichá vína, podporovat lokální vinaře by chtěli dotacemi.

13
Květen
2024
Ošetřovné by mohli mít i dohodáři a OSVČ.

Vážení čtenáři, milí klienti, ošetřovné by od příštího roku mohli mít i živnostníci a dohodáři s nemocenským pojištěním.

Zobrazit další články