Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 25.9.2023 spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřebn...
  • 25.9.2023 spotřební daň - splatnost daně za červenec (pouze spotřební daň z lih...
  • 25.9.2023 DPH - daňové přinání a splatnost daně, kontrolní hlášení a s...
Více informací najdete v našem kalendáři

Nejdůležitější daňové novinky v roce 2022

Vážení podnikatelé, klienti, vítáme vás v roce 2022 a přinášíme vám nejdůležitější novinky z oblasti daní.

1. Daň z příjmů

A. Sazba daně z příjmů fyzických osob

Sazba daně z příjmů fyzických osob je 15 % pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy a 23 % pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy. 48násobek průměrné mzdy je pro rok 2021 stanoven na 1 701 168 Kč, pro rok 2022 je stanoven na 1 867 728 Kč.

B. Paušální daň - Paušální daň se od roku 2022 zvyšuje na částku 5 994 .

Do režimu paušální daně lze vstoupit do 10.1.2022. Do režimu paušální daně mohou vstoupit OSVČ, které mají příjmy do 1 mil. Kč za kalendářní rok, nejsou plátci DPH, a jako další příjmy mají pouze příjmy osvobozené od daně a zdaněné srážkovou daní (tzn. pouze dohody o provedení práce do 10 tis. Kč za měsíc a bez podepsaného prohlášení poplatníka). OSVČ v paušálním režimu nebudou podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob ani přehledy na ČSSZ a zdravotní pojišťovnu.

C. Sleva na poplatníka

Sleva na poplatníka se zvyšuje ročně z 27 840 Kč na 30 840 Kč. Měsíčně se zvyšuje z 2 320 Kč na 2 570 Kč.

D. Sleva za umístění dítěte

Sleva za umístění dítěte, tzv. školkovné, bude za rok 2022 činit maximálně 16 200 Kč.

E. Daňové zvýhodnění na vyživované děti

Zvyšuje se daňové zvýhodnění na 2., 3. a další dítě, a to ex post (zpětně) od 1. ledna 2021. Daňové zvýhodnění na 1. dítě bude 15 204 Kč, na 2. dítě 22 320 Kč, na 3. a další dítě 27 840 Kč.

F. Daňový bonus

Pro uplatnění daňového bonusu na vyživované děti bude třeba mít příjmy alespoň ve výši 97 200 Kč za rok. Pro uplatnění měsíčního daňového bonusu budou potřeba příjmy ve výši alespoň 8 100 Kč za měsíc. Daňový bonus již nebude omezen maximální částkou.

G. Oznámení záměru použití prostředků z prodeje nemovitosti na nákup další nemovitosti určené k vlastnímu bydlení

Od roku 2021 je povinnost oznámit finančnímu úřadu záměr, že se chystáme peněžní prostředky za prodej nemovitosti použít na nákup jiné nemovitosti určené k vlastnímu bydlení, abychom uplatnili osvobození od daně z příjmů. V případě neoznámení tohoto záměru ve lhůtě pro podání přiznání k dani z příjmů (tj. do 1.4., 1.5., 1.7.) nebude osvobození uplatněno.

Praktický příklad: V roce 2021 jsme prodali byt, ve kterém jsme nebydleli déle než 2 roky. Příjem z prodeje tohoto bytu není osvobozen od daně z příjmů. Existuje zde ale možnost, pokud koupíme jinou nemovitost určenou pro naše bydlení, příjem z prodeje v tomto případě osvobodit. Do 1. dubna (resp. 1. května, 1. července) musíme finančnímu úřadu záměr použití prostředků z prodeje bytu na nákup jiné nemovitosti oznámit, jinak osvobození nelze uplatnit.

H. Oznámení o osvobozených příjmech

Připomínáme fyzickým osobám povinnost oznámit finančnímu úřadu osvobozené příjmy nad 5 mil. Kč. Oznámení se podává ve lhůtě pro podání daňového přiznání k dani z příjmů (tj. osvobozený příjem obdržený v roce 2021, např. dar od rodičů, se oznamuje do 1.4.2022, resp. 1.5.2022 při podání daňového přiznání elektronicky, resp. do 1.7.2022 při odkladu podání daňového přiznání poradcem).

Pokuta za neoznámení osvobozeného příjmu je:

- 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud oznámí pozdě, aniž by k tomu byl vyzván správcem daně,

- 10 % z částky neoznámeného příjmu, jestliže je k tomuto oznámení vyzván správcem daně, a povinnost splní v náhradní lhůtě,

- 15 % z částky neoznámeného příjmu, pokud nesplní povinnost ani v náhradní lhůtě.

2. DPH

Při zrušení registrace plátce DPH se nově od 1. 10. 2021 vrací uplatněný nárok odpočet DPH i z nezaplacených faktur od dodavatelů. Do 30. 9. 2021 se uplatněný nárok na odpočet DPH vracel pouze z majetku, který byl ke dni zrušení registrace k DPH v obchodním majetku (dlouhodobý majetek, drobný majetek, zásoby). Z majetku se DPH při zrušení registrace vrací i nadále.

3. Zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Minimální záloha OSVČ na sociální pojištění se zvyšuje na 2 841 Kč a tato nová částka se platí od měsíce, kdy byl podán přehled za rok 2021,

Minimální záloha OSVČ na zdravotní pojištění se zvyšuje na 2 627 Kč a tato nová částka se platí již za měsíc leden 2022, tedy do 8. února 2022.

4. Zvýšení minimální mzdy

Od roku 2022 se opět zvyšuje minimální mzda z 15 200 Kč na 16 200 Kč, v souvislosti s tím dochází také ke zvýšení zaručené mzdy. Žádáme Vás o kontrolu pracovních smluv Vašich zaměstnanců a o revizi, zda jejich mzda odpovídá zaručené mzdě dle skupiny prací, do které jsou zařazeni.

Skupina prací

Hodinová zaručená mzda 2021

Hodinová zaručená mzda 2022

Měsíční zaručená mzda 2021

Měsíční zaručená mzda 2022

Odpovídá platové třídě ve státní sféře

1

90,50 Kč

96,40 Kč

15 200 Kč

16 200 Kč

1 + 2

2

99,90 Kč

106,50 Kč

16 800 Kč

17 900 Kč

3 + 4

3

110,30 Kč

117,50 Kč

18 500 Kč

19 700 Kč

5 + 6

4

121,80 Kč

129,80 Kč

20 500 Kč

21 800 Kč

7 + 8

5

134,40 Kč

143,30 Kč

22 600 Kč

24 100 Kč

9 + 10

6

148,40 Kč

158,20 Kč

24 900 Kč

26 600 Kč

11 + 12

7

163,90 Kč

174,70 Kč

27 500 Kč

29 400 Kč

13 + 14

8

181,00 Kč

192,80 Kč

30 400 Kč

32 400 Kč

15 + 16


 

Rozšiřující zdroje:

https://www.kurzy.cz/zpravy/609931-zivnostnikum-v-pristim-roce-nejspise-opet-vyrazne-stoupnou-odvody-dopomohou-tak-castecne-lepit/#utm_medium=email&utm_source=email_2

https://www.mesec.cz/clanky/zmeny-a-novinky-roku-2022-v-kostce/?utm_source=newsletter-html-w&utm_medium=text&utm_campaign=2022-01-02

https://www.mesec.cz/clanky/socialni-pojisteni-2022-na-minimalnich-zalohach-si-priplatite-o-dost-vic-nez-loni/?utm_source=newsletter-html-w&utm_medium=text&utm_campaign=2021-09-26

https://www.mesec.cz/clanky/zdravotni-pojisteni-2022-kolik-si-priplatite-na-zalohach/?utm_source=newsletter-html-w&utm_medium=text&utm_campaign=2021-10-0,

Vážení podnikatelé, jak již bylo napsáno v úvodu této aktuality, tak výše uvedený seznam obsahuje z našeho pohledu jen ty nejvýznamnější změny pro rok 2022.

V případě dotazů nás proto neváhejte kontaktovat. Za kolektiv pracovníků A.H.S. – ekonomický servis, s.r.o. Vám přejeme ekonomicky úspěšný rok 2022.

Petr Smékal, majitel a ředitel A.H.S. – ekonomický servis, s.r.o.,

Ing. Martina Janečková, daňový poradce ev. č. 4819,

Mgr. Petr Jezdinský, právník

6.1.2022

Informační panel

18
Září
2023
Co řeší novela zákoníku práce s předpokládaným datem nabytí účinnosti od 1. října 2023?

Vážení klienti, poslanci definitivně schválili novelu zákoníku práce. Odmítli pozměňovací návrhy senátorů, novelu tak schválili v původní podobě.

11
Září
2023
Délka pracovní neschopnosti se loni zkrátila o víc než osm dní.

Vážení čtenáři, milí klienti, průměrná délka pracovní neschopnosti loni v České republice klesla na 26,3 dne z předloňských 34,5 dne, informoval Český statistický úřad (dále i jako „ČSÚ“).

4
Září
2023
Rodiny v nouzi mohou na školní vybavení dětí získat mimořádnou dávku.

Vážení čtenáři, milí klienti, za výbavu do první třídy letos Češi, pokud ji budou nakupovat ve slevách, zaplatí přibližně 2 434 korun, což je o 50 korun více než loni.

Zobrazit další články