Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.5.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 31.5.2024 daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 K...
  • 30.6.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Byly vyhlášeny 3. výzvy u Programů Covid nepokryté náklady a Covid 2021.

Vážení čtenáři, milí klienti, dotační tituly by se zatím měly týkat období od 1. listopadu do 31. prosince.

Nárok na pomoc by měli mít podnikatelé, kteří zaznamenají za rozhodnou dobu pokles obratu nejméně o 30 procent v porovnání se stejným obdobím roku 2019. Programy nebudou mezi sebou slučitelné.

Podnikatel si bude muset vybrat jeden, současně nebude moci čerpat ani kompenzační bonus, který připravilo ministerstvo financí.

1. V COVID Nepokryté náklady by měli mít podnikatelé možnost získat příspěvek na 40 pct nepokrytých fixních nákladů. Jeden žadatel bude moci dostat max. 20 milionů korun.

Záměrem „Výzvy 3 programu Covid – Nepokryté náklady“ je pomoci podnikatelům, jejichž obrat kvůli pandemii koronaviru poklesl během rozhodného období nejméně o 30 % v komparaci se stejným obdobím roku 2019 (případně 2018), s úhradou částí fin. nákladů, které nejsou pokryty příjmy.

Cílem podpory je zabránit zhoršování kapitálové situace podnikatelských subjektů, zvýšit jejich likviditu, zachovat jejich podnikatelskou činnost a poskytnout jim odrazový můstek pro zotavení.

2. V COVID 2021 MPO hovoří o podpoře, která se rovná součinu 300 korun krát počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků, krát počet dní v rámci rozhodného období“.

Zmíněná podpora bude určena pro podnikatelské subjekty, kterým v důsledku pandemie onemocnění Covid-19 v rámci jejich podnikání poklesly tržby za srovnávané období oproti srovnávacímu období alespoň o 30 % (pozn. za účetní jednotku)

Za zaměstnance se bude považovat i tzv. spolupracující osoba a také jednatelé se smlouvu o výkonu funkce jednatele. Všichni musejí být přihlášeni k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení ke konkrétnímu datu, které MPO uvede ve výzvě.

Použité odborné zdroje a další podrobnější literatura:

https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/covid-2021,

https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/covid-nepokryte-naklady,

https://www.irozhlas.cz/ekonomika/koronavirus-ministerstvo-prumyslu-a-obchodu-statni-podpora-programy-covid-penize_2111221806_voj.

 

V Praze dne 13. prosince 2021

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

27
Květen
2024
Nedoplatky na daních v České republice vzrostly na 110 miliard.

Vážení čtenáři, objem daňových nedoplatků se loni v meziroční komparaci zvýšil o 3,7 miliardy na 110,4 miliardy korun. Je to zhruba stejná částka jako za rok 2018 a asi o dvě miliardy víc než v covidovém roce 2020.

20
Květen
2024
Pro zavedení spotřební daně na tichá vína je podle výzkumu 40 pct občanů České republiky.

Vážení čtenáři, necelých 40 procent Čechů, Moravanů a Slezanů je pro zavedení spotřební daně na tichá vína, podporovat lokální vinaře by chtěli dotacemi.

13
Květen
2024
Ošetřovné by mohli mít i dohodáři a OSVČ.

Vážení čtenáři, milí klienti, ošetřovné by od příštího roku mohli mít i živnostníci a dohodáři s nemocenským pojištěním.

Zobrazit další články