Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 8.12.2022 zdravotní pojištění - splatná záloha za listopad
  • 11.12.2022 spotřební daň - splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 15.12.2022 daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
Více informací najdete v našem kalendáři

Byly vyhlášeny 3. výzvy u Programů Covid nepokryté náklady a Covid 2021.

Vážení čtenáři, milí klienti, dotační tituly by se zatím měly týkat období od 1. listopadu do 31. prosince.

Nárok na pomoc by měli mít podnikatelé, kteří zaznamenají za rozhodnou dobu pokles obratu nejméně o 30 procent v porovnání se stejným obdobím roku 2019. Programy nebudou mezi sebou slučitelné.

Podnikatel si bude muset vybrat jeden, současně nebude moci čerpat ani kompenzační bonus, který připravilo ministerstvo financí.

1. V COVID Nepokryté náklady by měli mít podnikatelé možnost získat příspěvek na 40 pct nepokrytých fixních nákladů. Jeden žadatel bude moci dostat max. 20 milionů korun.

Záměrem „Výzvy 3 programu Covid – Nepokryté náklady“ je pomoci podnikatelům, jejichž obrat kvůli pandemii koronaviru poklesl během rozhodného období nejméně o 30 % v komparaci se stejným obdobím roku 2019 (případně 2018), s úhradou částí fin. nákladů, které nejsou pokryty příjmy.

Cílem podpory je zabránit zhoršování kapitálové situace podnikatelských subjektů, zvýšit jejich likviditu, zachovat jejich podnikatelskou činnost a poskytnout jim odrazový můstek pro zotavení.

2. V COVID 2021 MPO hovoří o podpoře, která se rovná součinu 300 korun krát počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků, krát počet dní v rámci rozhodného období“.

Zmíněná podpora bude určena pro podnikatelské subjekty, kterým v důsledku pandemie onemocnění Covid-19 v rámci jejich podnikání poklesly tržby za srovnávané období oproti srovnávacímu období alespoň o 30 % (pozn. za účetní jednotku)

Za zaměstnance se bude považovat i tzv. spolupracující osoba a také jednatelé se smlouvu o výkonu funkce jednatele. Všichni musejí být přihlášeni k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení ke konkrétnímu datu, které MPO uvede ve výzvě.

Použité odborné zdroje a další podrobnější literatura:

https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/covid-2021,

https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/covid-nepokryte-naklady,

https://www.irozhlas.cz/ekonomika/koronavirus-ministerstvo-prumyslu-a-obchodu-statni-podpora-programy-covid-penize_2111221806_voj.

 

V Praze dne 13. prosince 2021

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

28
Listopad
2022
Reálné mzdy v České republice letos klesnou nejvíce ze zemí visegradské čtyřky.

Milí čtenáři, reálné mzdy v ČR se letos kvůli vysoké inflaci sníží o 8,3 procenta.

21
Listopad
2022
Údaje v účetní závěrce a jejich začerňování

Milí klienti, pro obchodní korporace platí povinnost pravidelně zveřejňovat účetní závěrky ve sbírce listin.

14
Listopad
2022
Česká správa sociálního zabezpečení čelí náporu občanů kvůli předčasným důchodům.

Milí čtenáři, ČSSZ čelí dramatickému náporu lidí kvůli předčasným důchodům.

Zobrazit další články