Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 8.12.2023 zdravotní pojištění - splatná záloha za listopad
  • 11.12.2023 spotřební daň - splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 15.12.2023 daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
Více informací najdete v našem kalendáři

Novela zákona o elektronických komunikacích ovlivní ohledně marketingu život většiny firem v ČR.

Vážení klienti, novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích znepříjemní obchodním korporacím život ve dvou aspektech (viz body 1. a 2.).

Prve je třeba ale uvést, že výše uvedený právní předpis, vůbec nerozlišuje mezi právnickou osobou, resp. mezi podnikateli a spotřebiteli! Zmíněná právní norma totiž hovoří o účastnících!

Ad 1. Politika cookies:

Nově bude muset uživatel vyslovit předem prokazatelný souhlas s použitím cookies a jiných technologií. Za tímto účelem bude nutné především připravit textaci souhlasu a seznam třetích stran, kterým jsou údaje z cookies předávány např. za účelem marketingu.

Z technického hlediska pak bude nezbytné zajistit řešení cookies lišty, a to buďto vlastní, nebo komerční řešení. Dále bude třeba upravit informace o zpracování, zejména zohlednit zpracování v souvislosti s cookie, sbírané souhlasy a předávání osobních údajů třetím stranám.

Na všech internetových stránkách tak bude muset být u cookies uvedeno: "ANO", "Více informací o cookies", "NE".

Nicméně bez výše uvedené změny legislativy už dávno totiž existuje praxe, postupy a judikatura Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku (pozn. pozor neplést s Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku).

Ad 2. Telemarketing aneb volání z databáze:

Na rozdíl od dosavadního přístupu, kdy účastník musel vyjádřit, že si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu (opt-out), se aktivita přenese na ty účastníky, kteří o tento typ komunikace stojí (aktivně vyjádří souhlas stejně jako např. v případě podmínek zákaznických či slevových karet), tedy na princip opt-in, jinak tento kontakt nebude dovolený.

Kontaktovat účastníka tak bude možné pouze tehdy, pakliže je o něm v seznamu účastníků veden konkrétní záznam s informací o jeho přání být kontaktován za účelem marketingu. Obdobně to platí i pro poskytování informační služby o číslech.

V překladu z právničtiny do českého jazyka“ to znamená, že podnikatelský subjekt už nebude moci kontaktovat účastníka na základě „náhodně vygenerovaného čísla“, resp. z údajů na internetu, na které se obchodní společnosti často vymlouvaly, pokud se volaný ohradil proti tomu, kde společnost získala telefonní kontakt.

Tzn. že v „praktickém firemním životě“ korporace bude muset disponovat nejprve databázi se souhlasem klientů, ta se bude posléze navolávat, a teprve následně se po získání souhlasu bude zasílat nabídka ve formě obchodního dopisu.

Prameny:

Týdenní report ze světa legislativy, developmentu, realit, hypoték a makroekonomie pro skupinu JURIS REAL č. 38,

https://advokatnidenik.cz/2021/09/16/omezeni-moznosti-telemarketingu-upravi-zakon-o-elektronickych-komunikacich/,

https://www.podnikatel.cz/clanky/s-otravnym-marketingovym-volanim-maji-firmy-utrum-bude-potreba-aktivni-souhlas/#h23,

https://www.pravniprostor.cz/aktuality/snemovna-schvalila-novelu-zakona-o-elektronickych-komunikacich-prelomova-zmena-vstoupi-v-platnost-v-lednu.


 

V Praze dne 4. října 2021

Mgr. Petr Jezdinský, právník (za využití výše uvedených zdrojů)

Informační panel

4
Prosinec
2023
Konsolidační balíček obsahuje i konec podpory luxusních aut.

Vážení klienti, vláda od ledna omezila daňové odpočty u drahých služebních automobilů nad 2 mil. Kč. Podnikatelé tak mají poslední 4 týdny na nákup motorového vozidla s možností odpočtu DPH za stávajících podmínek.

27
Listopad
2023
Přehled nejdůležitějších změn, které přinese od 1. 1. 2024 konsolidační balíček.

Vážení klienti, vzhledem ke skutečnosti, že prezident republiky tento týden podepsal tzv. konsolidační balíček, přineseme v dnešní aktualitě přehled nejdůležitějších změn.

20
Listopad
2023
Reálné mzdy se od vzniku České republiky zvýšily o 141 procent.

Vážení čtenáři, reálné mzdy v ČR se od rozdělení federace do roku 2021 zvýšily o 141 procent.

Zobrazit další články