Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.5.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 31.5.2024 daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 K...
  • 30.6.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Absolvent střední školy musí nahlásit zdravotní pojišťovně své pokračování na vysoké.

Milí čtenáři, vzhledem k tomu, že covidová situace už naštěstí pro podnikatele pominula, nebudeme se na vás s články již obracet každý den, nýbrž od září pouze každý týden.

Vzhledem k zahájení semestru na univerzitách a vyšších odborných školách a nástupu středoškoláku na ně, jsme zvolili sice trochu „prozaické“ , byť na druhou stranu zase velmi důležité téma, které se týká placení zdravotního pojištění úspěšných absolventů střední škol, kteří složili přijímací zkoušky na univerzitu, vysokou či vyšší odbornou školu.

Absolventi střední školy by totiž měli ukončení tohoto studia a případné pokračování na vysokou školu nahlásit své zdravotní pojišťovně. Nebo přinejmenším zkontrolovat, jestli škola tuto skutečnost ohlásila za ně.

Pojištěnec je povinen podle zákona o veřejném zdravotním pojištění oznámit a doložit své zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné. Školy tuto povinnost nemají, ačkoli většina z nich oznámení provádí.

To, zda je vše v pořádku a student je nahlášen jako „státní pojištěnec“, je možno si snadno ověřit v aplikaci Moje VZP. Pakliže jako student zjistíte, že škola vaše studijní pokračování zdravotní pojišťovně nenahlásila nebo to udělala chybně (např. vás ohlásila jiné pojišťovně), zůstává náprava na vás. Kvůli pouhému ověřování informací už často nemusíte ani na pobočku zdravotní pojišťovny. Ty totiž nabízí často možnost využít klientskou aplikaci s různými výhodami a elektronickým archivem dat o pojištěnci (viz výše). Jestliže zjistíte, že vás zdravotní pojišťovna neeviduje z titulu studia jako státního pojištěnce, musíte jí studium doložit potvrzením ze školy (např. potvrzení o přijetí, o zápisu apod.).

Za studenty středních škol po maturitě platí stát pojistné, pokud budou dále pokračovat ve studiu, ještě po dobu posledních prázdnin. Tzn. stát za vás přestane být plátcem pojistného nejpozději 31. 8., kdy končí prázdniny.

Informaci, že budete pokračovat dále ve studiu na vysoké škole či univerzitě, je nutné zdravotní pojišťovně nahlásit nejpozději během září, s tím, že pokud budete mít zápis do 1. ročníku vysoké školy až v říjnu nebo listopadu, musíte to své pojišťovně oznámit do 8 dnů ode dne, kdy jste se tuto skutečnost dozvěděli.

Pakliže po absolvování střední školy svou studijní cestu končíte, bude za vás stát platit zdravotní pojištění pouze do konce letních prázdnin. Ale to jen v případě, že jste během prázdnin po celý kalendářní měsíc nevykonávali výdělečnou činnost nebo jste neměli po celý měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

V případě, že ukončíte studium na střední, na vysokou nejdete, nepodnikáte, nejste v zaměstnání a nejste ani státním pojištěncem z titulu registrace na úřadu práce, spadáte do skupiny tzv. osob bez zdanitelných příjmů, kdy si musíte platit zálohy na pojištění sami.

Prameny:

https://www.mesec.cz/aktuality/musi-absolvent-stredni-skoly-hlasit-zdravotni-pojistovne-sve-pokracovani-na-vysokou/,

https://www.podnikatel.cz/aktuality/ukoncila-stredni-skolu-a-pokracuje-na-vysokou-musi-to-hlasit-zdravotni-pojistovne/,

https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/studenti-kteri-nastupuji-na-ss-ci-vs-se-mohou-snadno-stat-neplatici,

https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/vime-o-vas-ze-studujete.

V Praze dne 6. září 2021

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím shora uvedených pramenů)

 

Informační panel

27
Květen
2024
Nedoplatky na daních v České republice vzrostly na 110 miliard.

Vážení čtenáři, objem daňových nedoplatků se loni v meziroční komparaci zvýšil o 3,7 miliardy na 110,4 miliardy korun. Je to zhruba stejná částka jako za rok 2018 a asi o dvě miliardy víc než v covidovém roce 2020.

20
Květen
2024
Pro zavedení spotřební daně na tichá vína je podle výzkumu 40 pct občanů České republiky.

Vážení čtenáři, necelých 40 procent Čechů, Moravanů a Slezanů je pro zavedení spotřební daně na tichá vína, podporovat lokální vinaře by chtěli dotacemi.

13
Květen
2024
Ošetřovné by mohli mít i dohodáři a OSVČ.

Vážení čtenáři, milí klienti, ošetřovné by od příštího roku mohli mít i živnostníci a dohodáři s nemocenským pojištěním.

Zobrazit další články