Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.5.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 31.5.2024 daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 K...
  • 30.6.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

TERMÍN PRO PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB SE NEÚPROSNĚ BLÍŽÍ.

           Vážení klienti (ať již stávající či potenciální), s blížícím se termínem 3. 4. 2017 pro podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2016 jsme pro Vás připravili následující (spíše) informativní článek.

1. Kdo má povinnost podat daňové přiznání:

            Tuto povinnost podat přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2016 má každý, kdo splňuje některé z níže následujících kritérií:

1. Dosáhl hrubých příjmů z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti ve výši 15.000,- Kč.

2. Vykázal ztráty z podnikání.

3. K příjmům ze závislé činnosti (zaměstnání) výše dalších příjmů přesáhla částku 6.000,- Kč.

4. Došlo k souběh více příjmů ze závislé činnosti (zaměstnání), které nejsou zdaněny srážkovou daní.

2. Jaké účetní (resp. daňové) doklady jsou nutné pro vyhotovení daňového přiznání:

PŘÍJMY:

1. Veškeré příjmy za rok 2016 (hotovostní, bezhotovostní) z podnikatelské činnosti.

2. Potvrzení o zdanitelných příjmech (POUZE ZAMĚSTNANCI)

Tento bod se týká pouze těch, kteří byli v roce 2016 zaměstnáni na základě Pracovní smlouvy, Dohody o pracovní činnosti nebo Dohody o provedení práce. Potvrzení o zdanitelných příjmech je povinen vystavit zaměstnavatel.

3. Ostatní příjmy

Předmětem daně z příjmu jsou z ostatních příjmů hlavně příjmy z pronájmu nebo prodeje nemovitosti, příjmy z prodeje cenných papírů atd.

VÝDAJE:

            Pro rok 2016 zůstala zachována možnost uplatnit výdaje paušální částkou v % z příjmů, ovšem je stanovena maximální výše mezního příjmu ve výši 2.000.000,- Kč. U příjmů, přesahující uvedenou částku bude možné uplatnit v případě 60% výdajového paušálu maximálně částku 1.200.000,- Kč. Pokud budete chtít uplatnit skutečné výdaje a nikoliv v paušální výši, doporučujeme ihned kontaktovat Vašeho daňového poradce.

            Dále si každý poplatník může uplatnit nezdanitelné části základu daně, takzvané odpočitatelné položky:

- hodnota daru až do výše 15% ze základu daně poskytnutého na veřejně prospěšné účely nebo v případě bezpříspěvkových dárců krve. Dokládá se darovací smlouvu nebo potvrzením o bezplatném darování krve.

- Odpočet zaplacených úroků z hypotečního úvěru nebo z úvěru ze stavebního spoření až do výše 300.000,- Kč. Dokládá se potvrzením o zaplacených úrocích vystavených hypoteční bankou nebo stavební spořitelnou.

- Potvrzení o zaplaceném penzijním připojištění. Dokládá se potvrzením o zaplaceném penzijním připojištění, maximální částka, kterou lze odečíst je 12.000,- Kč.

- Kapitálové životní pojištění. Dokládá se potvrzením o zaplaceném kapitálovém životním pojištění, maximální částka, kterou lze odečíst je 12.000,- Kč .

- Dále pak členské příspěvky, úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a další odpočty v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

            Kromě odpočitatelných položek ze základu daně se dále uplatňují následující slevy na dani:

- Sleva na poplatníka. Tato základní sleva se nemusí nijak dokládat.

- Sleva na děti. Upozorňujeme, že slevu na děti si může uplatnit pouze jeden z rodičů. K doložení je třeba uvést jméno a rodné číslo dítěte a prohlášení druhého z rodičů, že si slevu na dani neuplatňuje. Pokud je druhý z rodičů zaměstnán tak potvrzení o neuplatnění slevy vystavuje zaměstnavatel. V roce 2016 stále platí, že pokud si podnikatel uplatňuje výdaje v paušální výši a příjmy z podnikání představují více jak 50% základu daně, nelze slevu na dítě uplatnit. To se týká i slevy na manželku.

- Student. Dokládá se potvrzením o studiu, týká se pouze studentů do věku 26 let.

- Sleva na manželku/manžela. Dokládá se prohlášením, že manžel/manželka žijící ve společné domácnosti nedosáhla příjmů převyšujících 68.000,-- Kč.

- Sleva za umístění dítěte do zařízení péče o dítě předškolního věku (až do výše 9.900,-- Kč ročně). Dokládá se smlouvou a prokazatelně vynaloženými výdaji.

            Dovolujeme si Vás rovněž velice zdvořile upozornit, že v krátké době připravujeme taktéž speciální informativní pojednání o samotných termínech pro podání daňového přiznání eventuálně i o tzv. odkladu daňového přiznání (viz zde).

            V případě dotazů nebo nejasností nás neváhejte kontaktovat.

 

V Praze dne 1. 3. 2017

Petr Smékal, majitel a ředitel A.H.S. - ekonomický servis, s.r.o.,

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

27
Květen
2024
Nedoplatky na daních v České republice vzrostly na 110 miliard.

Vážení čtenáři, objem daňových nedoplatků se loni v meziroční komparaci zvýšil o 3,7 miliardy na 110,4 miliardy korun. Je to zhruba stejná částka jako za rok 2018 a asi o dvě miliardy víc než v covidovém roce 2020.

20
Květen
2024
Pro zavedení spotřební daně na tichá vína je podle výzkumu 40 pct občanů České republiky.

Vážení čtenáři, necelých 40 procent Čechů, Moravanů a Slezanů je pro zavedení spotřební daně na tichá vína, podporovat lokální vinaře by chtěli dotacemi.

13
Květen
2024
Ošetřovné by mohli mít i dohodáři a OSVČ.

Vážení čtenáři, milí klienti, ošetřovné by od příštího roku mohli mít i živnostníci a dohodáři s nemocenským pojištěním.

Zobrazit další články