Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 16.10.2021 silniční daň - záloha na daň za 3. čtvrtletí
  • 20.10.2021 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
  • 20.10.2021 důchodové pojištění - splatná záloha za září
Více informací najdete v našem kalendáři

Pojištěnec má jednou ročně nárok na výpis služeb hrazených zdravotní pojišťovnou.

Vážení čtenáři, zdravotní pojišťovny jsou povinny pojištěncům na vyžádání poskytnout výpis z osobního účtu s údaji o hrazených službách uhrazených v období posledních 12 měsíců.

Na výpisu musí být uvedené rovněž regulační poplatky a doplatky za částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely za toto období. O písemný výpis je možné bezplatně požádat jednou ročně. Pojištěnci mají právo podat žádost o vystavení přehledu i za své nezletilé dítě. K převzetí dokumentu jiné osobě už budete potřebovat plnou moc. Vystavení přehledu úhrad za zesnulou osobu není možné.

Je vhodné žádat o přehled vždy za celý kalendářní rok, a to s odstupem alespoň 2 měsíců (nejlépe cca počínaje polovinou března), neboť počátkem roku ještě mohou pojišťovně přicházet údaje ze zdravotnických zařízení, které je třeba zapracovat, konstatovala Viktorie Plívová, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (dále jen "VZP").

VZP k tomu dále uvádí (cit.): "Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR věří ve význam kontrolní role svých pojištěnců. Jedině informovaný pojištěnec, který si uvědomuje své postavení v systému zdravotnictví a zdravotního pojišťovnictví, který vnímá a realizuje svá práva i povinnosti, může mít kvalitní vztah se zdravotní pojišťovnou a ošetřujícím lékařem. Podmínkou úspěšného uplatňování práva kontroly ze strany pojištěnce je ochota komunikovat jak s lékařem, tak se zdravotní pojišťovnou. Pacientovi – pojištěnci by nemělo být lhostejné, zda jsou mu ošetřujícím lékařem předepisovány léky, které ani nespotřebuje a nakonec je vyhodí, zda (např. v důsledku špatné nebo nedostatečné komunikace mezi lékaři ) absolvuje opakovaně vyšetření, která by postačovalo provést pouze jedenkrát, neměl by mávnout rukou nad tím, že byla jeho zdravotní pojišťovnou uhrazena péče, která mu ve skutečnosti nebyla poskytnuta. Ke zjišťování správnosti a oprávněnosti úhrad za poskytnutou péči slouží pojištěncům jejich právo požadovat na své zdravotní pojišťovně nezbytné údaje. Na vyžádání pojištěnce je zdravotní pojišťovna povinna písemně poskytnout jedenkrát ročně údaje o zdravotní péči uhrazené za tohoto pojištěnce v období posledních 12 měsíců (ust. § 43 zákona č. 48/1997 Sb., zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Někteří z těch, kdo své právo podílet se na kontrole využili, s překvapením zjistili, že jejich zdravotní pojišťovna zaplatila za něco, co ve skutečnosti provedeno nebylo a o čem pojištěnec neměl ani ponětí. Co v takovém případě dělat? Rada je jediná. Neprodleně informovat svoji zdravotní pojišťovnu, která tuto záležitost prošetří. Tak jako využívá pojištěnec svých práv, měl by plnit také související povinnosti."

Více informací se můžete dozvědět na: https://www.vzp.cz/pojistenci/informace-a-zivotni-situace/prehled-vykazane-pece.


 

V Praze dne 22. srpna 2021

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím webů VZP a Měšec.cz)

 

Informační panel

11
Říjen
2021
Průměrná mzda ve 2. kvartálu stoupla o 11,3 procenta na 38.275 Kč.

Vážení čtenáři, průměrná mzda v ČR v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 11,3 procenta na 38.275 korun.

4
Říjen
2021
Novela zákona o elektronických komunikacích ovlivní ohledně marketingu život většiny firem v ČR.

Vážení klienti, novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích znepříjemní obchodním korporacím život ve dvou aspektech (viz body 1. a 2.).

27
Září
2021
Novela zákona o DPH prodraží drobné zásilky.

Vážení klienti, drobné zásilky do 22 eur ze zemí mimo Evropskou unii (dále jen „EU“) pravděpodobně podraží.

Zobrazit další články