Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 16.10.2021 silniční daň - záloha na daň za 3. čtvrtletí
  • 20.10.2021 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
  • 20.10.2021 důchodové pojištění - splatná záloha za září
Více informací najdete v našem kalendáři

Z programu Pomoc po tornádu bylo proplaceno 62 žádostí za 24 mil. Kč.

Vážení čtenáři, Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen MPO“) podle svého šéfa Karla Havlíčka (za ANO) z programu Pomoc po tornádu dosud proplatilo 62 žádostí za 24 milionů korun.

Podnikatelé zatím dokončili a úřadu bylo předáno 69 žádostí. Evidováno jich je celkem 111.

Sběr žádostí do programu, který začal 30. června, skončí 30. září. Má ho na starosti tým MPO složený ze zástupců státní agentury CzechInvest a Hospodářské komory. Na kompenzaci škod po bouři doprovázené tornádem z konce června je pro firmy a podnikatele připraveno 200 mil. korun.

Podnikatelé, kteří museli kvůli tornádu omezit nebo zcela zastavit činnost, mohou z programu Pomoc po tornádu čerpat podporu až jeden milion korun na obnovu nebo nákup nového majetku. Minimální pomoc přitom činí 50.000 korun.

Využít mohou i jednorázovou dotaci 50.000 korun na úklid. Žadatel, který má proti živelním pohromám pojištění, může získat příspěvek až ve výši rozdílu mezi pojistným plněním a cenou nového majetku. Kdo je nepojištěný, má nárok na dotaci až 80 procent ceny nově pořízeného majetku.

Dotace mohou podnikatelé čerpat na stroje a zařízení, software zajišťující funkčnost nakupovaných strojů i nezbytné licence, stavební a technické práce, dopravní prostředky, zásoby a zboží. Za uznatelné výdaje nelze naopak pokládat např. splátky půjček a úvěrů, penále nebo celní a správní poplatky.

Prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky mohou podnikatelé navíc získat bezúročný úvěr od 500.000 do 45 milionů korun na investice v rozšířeném programu Expanze - úvěry. Žádosti přijímá pobočka rozvojové banky v Brně.

MPO v pondělí zveřejnilo výzvu k dalšímu programu podpory s názvem Nemovitosti. Příjem žádostí zahájí 16. srpna. Žadatelé budou moci získat jeden až 35 milionů korun na obnovu poškozených provozoven. Podpora bude fungovat v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na pomoc je připraveno 500 milionů korun.

 

V Praze dne 6. srpna 2021

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím ČTK)

 

Informační panel

11
Říjen
2021
Průměrná mzda ve 2. kvartálu stoupla o 11,3 procenta na 38.275 Kč.

Vážení čtenáři, průměrná mzda v ČR v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 11,3 procenta na 38.275 korun.

4
Říjen
2021
Novela zákona o elektronických komunikacích ovlivní ohledně marketingu život většiny firem v ČR.

Vážení klienti, novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích znepříjemní obchodním korporacím život ve dvou aspektech (viz body 1. a 2.).

27
Září
2021
Novela zákona o DPH prodraží drobné zásilky.

Vážení klienti, drobné zásilky do 22 eur ze zemí mimo Evropskou unii (dále jen „EU“) pravděpodobně podraží.

Zobrazit další články