Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 16.10.2021 silniční daň - záloha na daň za 3. čtvrtletí
  • 20.10.2021 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
  • 20.10.2021 důchodové pojištění - splatná záloha za září
Více informací najdete v našem kalendáři

Ve stínové ekonomice pracuje 214.000 občanů.

Vážení čtenáři, lidí, kteří pracují ve stínové ekonomice, existuje v ČR min. 214.000. Reálné odhady ale hovoří o více než půl milionu.

Nejčastěji se jedná o zaměstnance v gastronomii, maloobchodu, stavebnictví ale i v IT. Toto zjištění vyplývá ze studie projektu Neviditelní. Tito občané nepřiznávají své finanční příjmy vůbec nebo pouze minimální mzdu. Zbytek vydělaných peněz, které často dostávají tzv. na ruku, nedaní. „Vůbec si neuvědomují dopady takového jednání. I krátkodobá účast ve stínové ekonomice mívá pro člověka celoživotní následky, horší přístup ke zdravotnickému systému a systému sociálního zabezpečení. Tito „neviditelní“ mají také mizivou šanci na získání úvěru např. na bydlení, a musí se spokojit s minimálním starobním důchodem,“ prohlásil Aleš Rod z Centra ekonomických a tržních analýz CETA. Mnoho z těchto dopadů se ale ukazuje až s odstupem času, a proto je spoluobčané nevnímají jako riziko.

Na projektu Neviditelní spolupracují Spotřebitelské fórum, CETA a poskytovatel nebankovních úvěrů Provident Financial. Centrum CETA prozkoumalo dostupné empirické studie. Podle výsledků stanovilo 13 ohrožených skupin „neviditelných“. Nezávislá výzkumná agentura Ipsos pak vedla rozhovory s lidmi z každé skupiny. Výsledkem jsou doporučení pro osoby ve složitější situaci, firmy a stát. Mezi „neviditelné“ podle autorů patří studenti z chudých rodin, samoživitelky, mladé rodiny s dětmi, pracovníci v šedé ekonomice, nedobrovolně nezaměstnaní nad 50 let, postižení, chudé domácnosti, veteráni, farmáři, pracovníci neziskových organizací, senioři, menšiny a malí podnikatelé.

Jedinec, který si uvědomuje rizika spojená s participací ve stínové ekonomice, si ji vybírá až tehdy, když nemá jinou možnost. „Cítí vysokou míru nejistoty, frustrace a provinění či selhání. Stínová ekonomika pro něj není nástrojem, ale řešením bezvýchodné situace. Spouštěčem spirály problémů může být ztráta práce, dluhy, rozvod či pykání za chybu, jako je např. trestný čin z nedbalosti,“ upozornila Kateřina Brikciová z psychologické poradny Dirivitu. Na druhé straně ale existují lidé, kteří ve stínové ekonomice působí záměrně. Vnímají pouze krátkodobé benefity ve formě většího příjmu, ale podceňují rizika a dlouhodobé problémy. Současně ignorují, že jsou černým pasažérem, který neplatí daně, ale využívá veřejných služeb, jako je lékařská péče nebo opravené silnice. Přemýšlet o rizicích stínové ekonomiky jej donutí až, když nějaká ovlivní jeho osobní život, dodala Brikciová. Důsledky práce ve stínové ekonomice se mohou projevit nárazově a naprosto nečekaně. Pokud např. takový člověk onemocní nebo se zraní, nemá právo na podporu v podobě dávky nemocenského pojištění. Běžná pracovně-právní ochrana se na něj nevztahuje. Analogická situace vzniká v případě ztráty zaměstnání, kdy nemá právo na pomoc v nezaměstnanosti.

Tyto dopady se naplno projevily během koronavirové pandemie. Nezaměstnanost v některých oblastech výrazně stoupla a lidé, kteří předtím nepřiznávali všechny své příjmy, najednou zjistili, že se nemohou domoci stejných práv a finančních náhrad jako ti, kteří příjmy přiznávají,“ konstatoval Kryštof Kruliš ze Spotřebitelského fóra.

Skutečnost, že se člověk najednou ocitne ve stínové ekonomice, může způsobit i sám zaměstnavatel. Mezi typické znaky stínové ekonomiky patří výplata na ruku v kratších než měsíčních intervalech, nepravidelná pracovní doba, bagatelizování a absence smluv ze strany zaměstnavatele nebo vyhýbání se zapojení třetích stran.

 

V Praze dne 23. července 2021

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím ČTK)

Informační panel

11
Říjen
2021
Průměrná mzda ve 2. kvartálu stoupla o 11,3 procenta na 38.275 Kč.

Vážení čtenáři, průměrná mzda v ČR v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 11,3 procenta na 38.275 korun.

4
Říjen
2021
Novela zákona o elektronických komunikacích ovlivní ohledně marketingu život většiny firem v ČR.

Vážení klienti, novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích znepříjemní obchodním korporacím život ve dvou aspektech (viz body 1. a 2.).

27
Září
2021
Novela zákona o DPH prodraží drobné zásilky.

Vážení klienti, drobné zásilky do 22 eur ze zemí mimo Evropskou unii (dále jen „EU“) pravděpodobně podraží.

Zobrazit další články