Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 16.10.2021 silniční daň - záloha na daň za 3. čtvrtletí
  • 20.10.2021 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
  • 20.10.2021 důchodové pojištění - splatná záloha za září
Více informací najdete v našem kalendáři

Sběr žádostí podnikatelských subjektů na kompenzaci škod po tornádu začne tuto středu.

Vážení čtenáři, MPO uveřejnilo na svém webu výzvu k podávání žádostí o kompenzace škod po čtvrtečních silných bouřkách pro podnikatele z programu Pomoc po tornádu.

Připraveno je celkem 200 mil. korun. Sběr žádostí přímo v zasažených oblastech začne ve středu, příjem skončí 30. září. Podnikatelé budou moci čerpat podporu až jeden milion korun na obnovu nebo nákup nového majetku.

Využít budou moci i jednorázovou dotaci 50.000 korun na úklid. Prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (dále jen ČMZRB“) budou moci podnikatelé získat bezúročný úvěr od 500.000 Kč do 45 milionů na investice. Žádosti bude přijímat pobočka rozvojové banky v Brně.

Podpora z programu „Pomoc po tornádu“ je určena podnikatelům, kteří museli kvůli čtvrteční bouři omezit, nebo zcela zastavit činnost. Pomoc poskytují operativně zřízená společná detašovaná mobilní pracoviště státní agentury CzechInvest, Okresní hospodářské komory v Hodoníně a Břeclavi a ČMZRB.

V regionu zasaženém tornádem funguje náš tým na pomoc podnikatelům. Domlouvá sběr žádostí do schválených programů a propojení poptávek a nabídek pomoci prostřednictvím portálu trziste.czechinvest.org. Také zjišťuje výši škod a potřeby postižených,“ konstatoval generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl.

Podnikatel, který má proti živelním pohromám pojištění, bude moci získat příspěvek až ve výši rozdílu mezi pojistným plněním a cenou nového majetku. Kdo je nepojištěný, bude mít nárok na dotaci až 80 procent ceny nově pořízeného majetku.

Min. výše podpory činí 50.000 korun. Čerpat ji podnikatelé mohou na stroje a zařízení, software zajišťující funkčnost nakupovaných strojů i nezbytné licence, stavební a technické práce, dopravní prostředky, zásoby a zboží. Za uznatelné výdaje nelze naopak pokládat např. splátky půjček a úvěrů, penále nebo celní a správní poplatky.

Bezúročné půjčky bude ČMZRB poskytovat v rozšířeném programu Expanze - úvěry. „Žádosti bude přijímat naše pobočka v Brně, jejíž zástupci budou podnikatelům k dispozici na nově vznikajícím detašovaném pracovišti CzechInvestu a Hospodářské komory přímo v zasažené oblasti,“ doplnil a uzavřel generální ředitel banky Jiří Jirásek.

V Praze dne 6. července 2021

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím MPO a ČTK)

Informační panel

11
Říjen
2021
Průměrná mzda ve 2. kvartálu stoupla o 11,3 procenta na 38.275 Kč.

Vážení čtenáři, průměrná mzda v ČR v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 11,3 procenta na 38.275 korun.

4
Říjen
2021
Novela zákona o elektronických komunikacích ovlivní ohledně marketingu život většiny firem v ČR.

Vážení klienti, novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích znepříjemní obchodním korporacím život ve dvou aspektech (viz body 1. a 2.).

27
Září
2021
Novela zákona o DPH prodraží drobné zásilky.

Vážení klienti, drobné zásilky do 22 eur ze zemí mimo Evropskou unii (dále jen „EU“) pravděpodobně podraží.

Zobrazit další články