Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 22.5.2022 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
  • 25.5.2022 spotřební daň - daňové přiznání za duben, daňové přiznání k uplatnění ...
  • 25.5.2022 spotřební daň - splatnost daně za březen (pouze spotřební daň z lihu)
Více informací najdete v našem kalendáři

Sběr žádostí podnikatelských subjektů na kompenzaci škod po tornádu začne tuto středu.

Vážení čtenáři, MPO uveřejnilo na svém webu výzvu k podávání žádostí o kompenzace škod po čtvrtečních silných bouřkách pro podnikatele z programu Pomoc po tornádu.

Připraveno je celkem 200 mil. korun. Sběr žádostí přímo v zasažených oblastech začne ve středu, příjem skončí 30. září. Podnikatelé budou moci čerpat podporu až jeden milion korun na obnovu nebo nákup nového majetku.

Využít budou moci i jednorázovou dotaci 50.000 korun na úklid. Prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (dále jen ČMZRB“) budou moci podnikatelé získat bezúročný úvěr od 500.000 Kč do 45 milionů na investice. Žádosti bude přijímat pobočka rozvojové banky v Brně.

Podpora z programu „Pomoc po tornádu“ je určena podnikatelům, kteří museli kvůli čtvrteční bouři omezit, nebo zcela zastavit činnost. Pomoc poskytují operativně zřízená společná detašovaná mobilní pracoviště státní agentury CzechInvest, Okresní hospodářské komory v Hodoníně a Břeclavi a ČMZRB.

V regionu zasaženém tornádem funguje náš tým na pomoc podnikatelům. Domlouvá sběr žádostí do schválených programů a propojení poptávek a nabídek pomoci prostřednictvím portálu trziste.czechinvest.org. Také zjišťuje výši škod a potřeby postižených,“ konstatoval generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl.

Podnikatel, který má proti živelním pohromám pojištění, bude moci získat příspěvek až ve výši rozdílu mezi pojistným plněním a cenou nového majetku. Kdo je nepojištěný, bude mít nárok na dotaci až 80 procent ceny nově pořízeného majetku.

Min. výše podpory činí 50.000 korun. Čerpat ji podnikatelé mohou na stroje a zařízení, software zajišťující funkčnost nakupovaných strojů i nezbytné licence, stavební a technické práce, dopravní prostředky, zásoby a zboží. Za uznatelné výdaje nelze naopak pokládat např. splátky půjček a úvěrů, penále nebo celní a správní poplatky.

Bezúročné půjčky bude ČMZRB poskytovat v rozšířeném programu Expanze - úvěry. „Žádosti bude přijímat naše pobočka v Brně, jejíž zástupci budou podnikatelům k dispozici na nově vznikajícím detašovaném pracovišti CzechInvestu a Hospodářské komory přímo v zasažené oblasti,“ doplnil a uzavřel generální ředitel banky Jiří Jirásek.

V Praze dne 6. července 2021

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím MPO a ČTK)

Informační panel

16
Květen
2022
Evropské úřady pro ochranu osobních údajů začaly ve velkém brojit proti Google Analytics.

Vážení klienti, dle např. rakouského úřadu pro ochranu osobních údajů porušila společnost Google GDPR.

9
Květen
2022
Airbnb musí i nadále předávat informace daňovým orgánům.

Vážení čtenáři, Airbnb musí předávat informace daňovým orgánům, soud EU podniku nevyhověl.

2
Květen
2022
Finanční správa začala rozesílat složenky na zaplacení daně z nemovitých věcí.

Milí čtenáři, celkem je na cestě do poštovních schránek až 2,8 mil. obálek.

Zobrazit další články