Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 8.10.2022 zdravotní pojištění - splatná záloha za září
  • 10.10.2022 spotřební daň - splatnost daně za srpen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 16.10.2022 silniční daň - záloha na daň za 3. čtvrtletí
Více informací najdete v našem kalendáři

Nárok na čerpání krizového ošetřovného skončil 30. června 2021.

Vážení klienti, s koncem školního roku končí mimořádná právní úprava, na jejímž základě bylo možné čerpat ošetřovné po dobu uzavření školských či dětských zařízení.

Od 1. července 2021 tak lze opět čerpat ošetřovné při péči o dítě mladší 10 let za obecných podmínek stanovených v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Právní nárok na ošetřovné má taktéž zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože musí ošetřovat nemocné dítě nebo jiného člena domácnosti.

Od čtvrtka 1. 7. 2021 tedy bude možné čerpat dávku ošetřovného pouze za předpokladu splnění zákonných podmínek, jako tomu bylo před přijetím zákona č. 438/2020 Sb.

Za měsíc červen se nárok na dávku uplatňuje tak, jak jsou pojištěnci zvyklí z předešlých měsíců – na formulářích, které se používají z důvodu uzavření školy / dětského zařízení (Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část). Zákonem stanovené podmínky pro čerpání ošetřovného od 1. 7. 2021:

A. Ošetřovné je poskytováno 9 kalendářních dnů, příp. až 16 kalendářních dnů u samoživitelů (tj. svobodných, ovdovělých nebo rozvedených pojištěnců, kteří nežijí s druhem či družkou nebo v registrovaném partnerství a současně mají v trvalé péči alespoň jedno dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku).

B. Výše ošetřovného činí 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Orientační výši dávky si můžete spočítat na kalkulačce MPSV.

C. Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, poněvadž ošetřuje nemocného člena domácnosti. Nemusí jít nutně o potomka ani o přímého příbuzného, ošetřovaný člen domácnosti ale musí prokazatelně žít ve společné domácnosti (to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem).

D. Ošetřovné zaměstnanci náleží také z důvodu, kdy musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že bylo uzavřeno školské nebo dětské zařízení (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo když osoba, která jinak o dítě pečuje sama, onemocněla.

POZOR! Během letních měsíců jsou školy i mateřské školky běžně po část prázdnin či po celé prázdniny plánovaně uzavřené, a to bez ohledu na epidemii covidu-19. V těchto případech k nároku na ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení samozřejmě nedochází a ani v minulosti nedocházelo. Ovšem pokud bude z důvodu nepředvídané události uzavřena náhradní MŠ, v níž je dítě o prázdninách v péči, pečující osobě nárok na ošetřovné vzniká.

E. Zaměstnanec, který ošetřuje, je účasten nemocenského pojištění.

F. O potřebě ošetřování či péče rozhoduje ošetřující lékař osoby, která onemocněla, a to vystavením Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče). Zaměstnanec ho neprodleně předá svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky postoupí dále příslušné OSSZ. Tím je podána žádost o ošetřovné.

G. Při případném uzavření mateřských škol, které fungují i o prázdninách, je třeba používat standardní formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy), který potvrzuje příslušné dětské zařízení.

V Praze dne 2. července 2021

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webů ČSSZ, Podnikatel.cz a ČTK)

Informační panel

3
Říjen
2022
Od 1. října 2022 nastávají změny v zákoně o evidenci skutečných majitelů.

Vážení klienti, opravdu povinný zápis skutečného majitele společností do veřejné evidence je starý pouze jeden rok.

26
Září
2022
Maďaři umožní korporacím platit daně v eurech a dolarech.

Milí čtenáři, Maďarsko umožní firmám platit daně v eurech a dolarech, aby jim tak alespoň částečně kompenzovalo dopady vysokých nákladů na import ze zahraničí.

19
Září
2022
Od srpna se zvýšilo stravné a náhrada za pohonné hmoty.

Milí klienti, v důsledku turbulentní ekonomické situace a inflace došlo k aktualizaci vyhlášky, která upravuje výši náhrad za stravné nebo průměrnou cenu pohonných hmot.

Zobrazit další články