Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 16.10.2021 silniční daň - záloha na daň za 3. čtvrtletí
  • 20.10.2021 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
  • 20.10.2021 důchodové pojištění - splatná záloha za září
Více informací najdete v našem kalendáři

Podporu pro menší podniky získalo promile firem.

Milí klienti, podporu 2,3 mld. pro malé a střední podniky na poradenství, marketing a vzdělávání či na inovace pro boj s nemocí covid získalo jedno promile všech menších firem.

Nebude tak mít velký dopad na celý sektor, uvedl dnes Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen NKÚ“) v tiskové zprávě k prověrce podpory. Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen MPO“), které finanční prostředky rozdělovalo, navíc podle kontrolorů nedokáže vyhodnotit přínosy podpory.

Mluvčí MPO Štěpánka Filipová ČTK řekla, že nastavení podpory se postupně měnilo, aby se její efektivita zvýšila. Pro roky 2021 až 2027 vláda schválila novou strategii podpory malých a středních podniků.

NKÚ prověřoval peníze na poradenství, marketing a vzdělávání pro menší firmy rozdělované MPO v letech 2015 až 2020 z evropského operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Peníze by měly podnikům třeba pomoci na začátku podnikání nebo usnadnit přístup na zahraniční trhy.

Podporu získalo do začátku roku 2021 jen jedno promile z více než jednoho milionu malých a středních podniků v ČR. Nelze tak očekávat, že vyplacené peníze budou mít výraznější pozitivní dopad na celý tento sektor,“ konstatovala mluvčí NKÚ Jana Gabrielová. Na cíle, které si zmíněný resort stanovil, podpora podle NKÚ neměla vliv. Podle kontrolorů také stát nezjišťoval dopady podpory. „Např. u podpory na poradenství rostly cílové hodnoty ukazatelů ještě před spuštěním první výzvy,“ sdělila mluvčí NKÚ. „Ministerstvo se také nezabývalo tím, jak podniky poradenské služby využívaly ani jaký měly tyto služby dopad na jejich podnikání,“ dodala. U podpory marketingu se cílové ukazatele dokonce od roku 2015 navzdory vyplácené podpoře neustále zhoršovaly. Podle kontrolorů také není jasné, zda a jak podpora pomohla podnikům zvýšit vývoz. Podpora na vzdělávání byla určena na budování školicích středisek, ale MPO podle prověrky nesledovalo, jestli podniky využívají střediska pro stanovený účel. „Teprve v průběhu kontroly NKÚ ministerstvo průmyslu a obchodu zavedlo, že podniky musí předkládat přehled o vytíženosti školicího střediska,“ uvedla mluvčí NKÚ.

Podpora malých a středních podniků v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byla v minulosti - v roce 2013 - nastavována podle MPO nešťastně. „Časem se zpřísňovala právě za účelem větší efektivity,“ informovala ČTK mluvčí ministerstva.

V reálu se tak malé a střední podniky podporují daleko víc a efektivněji, než jak se píše ve zprávě NKÚ, kde se mimo jiné vynechává fakt, že některé programy stále běží, kdy samozřejmě víc vypovídající je hodnocení po skončení programu,“ doplnila a uzavřela.

 

V Praze dne 8. června 2021

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím NKÚ a ČTK)

Informační panel

11
Říjen
2021
Průměrná mzda ve 2. kvartálu stoupla o 11,3 procenta na 38.275 Kč.

Vážení čtenáři, průměrná mzda v ČR v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 11,3 procenta na 38.275 korun.

4
Říjen
2021
Novela zákona o elektronických komunikacích ovlivní ohledně marketingu život většiny firem v ČR.

Vážení klienti, novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích znepříjemní obchodním korporacím život ve dvou aspektech (viz body 1. a 2.).

27
Září
2021
Novela zákona o DPH prodraží drobné zásilky.

Vážení klienti, drobné zásilky do 22 eur ze zemí mimo Evropskou unii (dále jen „EU“) pravděpodobně podraží.

Zobrazit další články