Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 8.10.2022 zdravotní pojištění - splatná záloha za září
  • 10.10.2022 spotřební daň - splatnost daně za srpen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 16.10.2022 silniční daň - záloha na daň za 3. čtvrtletí
Více informací najdete v našem kalendáři

1. června nabývá účinnosti nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.

Vážení klienti, veřejně přístupné budou muset být v evidenci jméno a příjmení, adresa skutečného majitele a údaje o jeho postavení vůči konkrétní firmě či výše jeho vlastnického podílu.

Kdo skutečně vlastní firmu nebo pobírá její zisk, bude moci od tohoto data zjistit kdokoli. Dosud byly tyto údaje veřejnosti nedostupné, přístup k nim měly orgány státní správy, orgány činné v trestním řízení a soudy.

Malé společnosti s jednodušší vlastnickou strukturou budou mít se zápisem od 1. června méně práce, evidence skutečných majitelů umožňuje automatické přepsání údajů ze stávajících registrů, zjednoduší se rovněž zápis u notáře.

Významnou změnu přináší zákon především v samotné definici skutečného majitele. Je jím nově každá fyzická osoba, která je tzv. koncovým příjemcem, má tedy např. podíl na zisku společnosti, nebo má na firmu koncový vliv.

Přesnější vymezení pojmu skutečný majitel, které zmiňuje jeho příjem z dané společnosti a vliv na ni, pomůže odstranit dosavadní sporné otázky ve vztahu konkrétní fyzické osoby a obchodní korporace. V případě, že nebude existovat záznam o rozložení vlastnických vztahů ve firmě, budou se vyšetřující orgány automaticky domnívat, že skutečným majitelem je osoba ve vrcholném vedení společnosti,“ konstatovala Mgr. Ing. Kateřina Moravcová z advokátní kanceláře BDO Legal.

Nová právní úprava je přísnější hlavně kvůli sankcím, které právnickým osobám hrozí, pokud budou některé údaje chybět či společnost nesjedná jejich doplnění. Může hrozit pokuta až půl milionu korun. Vedle pokut nebudou moci společnosti vyplácet nezapsaným majitelům podíl ze zisku nebo jim umožnit společnost vést, například hlasovat na valné hromadě. Právnické osoby s nejasnou vlastnickou strukturou se i nadále nebudou moci ucházet o státní dotace nebo veřejné zakázky,upozornila mluvčí ministerstva spravedlnosti Andrea Šlechtová. Do komplikací se mohou skrytí vlastnící firem dostat také při komunikaci s komerčními bankami, poznamenala Moravcová.

Úprava zápisů v evidenci skutečných majitelů přinese společnostem dodatečné administrativní náklady. Těm menším s jednodušší vlastnickou strukturou, např. s. r. o., ale usnadní zápis automatický převod údajů z obchodního rejstříku. Data ale musejí odpovídat nové zákonné úpravě. „Zjednodušení se netýká právnických osob, které provedly zápis podle dosavadní úpravy. Pokud u nich ve veřejných rejstřících například chybí podíl konkrétní osoby ve společnosti nebo údaje o jejím postavení v dané společnosti, budou je muset do nové databáze zadat ručně. O automatické přepsání aktualizovaných údajů mohou ale požádat dodatečně,“ uzavřela Moravcová.

 

V Praze dne 1. června 2021

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Advokátního deníku a ČTK)

 

Informační panel

3
Říjen
2022
Od 1. října 2022 nastávají změny v zákoně o evidenci skutečných majitelů.

Vážení klienti, opravdu povinný zápis skutečného majitele společností do veřejné evidence je starý pouze jeden rok.

26
Září
2022
Maďaři umožní korporacím platit daně v eurech a dolarech.

Milí čtenáři, Maďarsko umožní firmám platit daně v eurech a dolarech, aby jim tak alespoň částečně kompenzovalo dopady vysokých nákladů na import ze zahraničí.

19
Září
2022
Od srpna se zvýšilo stravné a náhrada za pohonné hmoty.

Milí klienti, v důsledku turbulentní ekonomické situace a inflace došlo k aktualizaci vyhlášky, která upravuje výši náhrad za stravné nebo průměrnou cenu pohonných hmot.

Zobrazit další články