Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 16.10.2021 silniční daň - záloha na daň za 3. čtvrtletí
  • 20.10.2021 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
  • 20.10.2021 důchodové pojištění - splatná záloha za září
Více informací najdete v našem kalendáři

Právní rámec pro důchodovou reformu má projednat Legislativní rada vlády 1. července.

Milí čtenáři, Legislativní rada vlády (dále jen „LRV“) projedná návrhy zákonů tvořící tzv. důchodovou reformu nejspíše 1. 7. 2021.

Generelně (obecně) platí, že LRV má návrhy právních předpisů projednat a zaujmout k nim stanovisko do 60 dnů od jejich předložení vládě, což je skutečnost ministerstvům všeobecně známá, kterou musí vždy zohlednit při vytváření harmonogramu přípravy návrhů zákonů, zejména pak tehdy, jde-li o natolik zásadní návrhy jako v tomto případě.

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo tři návrhy zákonů, které dohromady tvoří tzv. důchodovou reformu, 7. května 2021. Podle záměru předkladatele má důchodová reforma v oblasti důchodů přinést stěžejní změny, jimiž má být vytvořen právní rámec pro stabilní důchodový systém na další desítky let. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová svou reformu představila loni v prosinci. Tvoří ji tři důchodové novely. První počítá se zavedením minimální penze ve výši 28 procent průměrné mzdy, druhá s dřívější penzí pro pracovníky v náročných profesích a třetí s bonusem 500 korun za vychované dítě. Ostře proti je Ministerstvo financí. Podle něj navrhované změny udržitelnost systému penzí ještě zhoršují a příjmy na důchody neřeší. Podobné výhrady měly i některé další resorty.

„Jde tedy o návrhy, které svými dopady mohou ovlivnit život skoro každého občana České republiky. Projednávání takto významných návrhů zákonů musí být velmi pečlivé. Je proto nezbytně nutné, aby se jimi standardním způsobem zabývala i LRV a jako poradní orgán vlády k nim zaujala své odborné stanovisko,“ uvedl tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti Mgr. Vladimír Řepka.

LRV tyto návrhy posoudí z hlediska, zda jsou v souladu s ústavním pořádkem a s ostatními součástmi právního řádu České republiky, s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a s právem Evropské unie, zda jsou ve všech svých částech a jako celek nezbytné, zda jejich obsah je přehledně členěn, srozumitelně a jednoznačně formulován a je v souladu s ostatními závaznými pravidly legislativního procesu, a v neposlední řadě taktéž z hlediska, zda bylo provedeno hodnocení dopadů regulace v souladu s Obecnými zásadami pro hodnocení dopadů regulace (RIA).

Návrhy zákonů tvořící tzv. důchodovou reformu jsou již v současné době projednávány pracovními komisemi Legislativní rady vlády. Legislativní rada vlády je projedná na svém řádném zasedání dne 1. července 2021. Teprve poté bude možné, v souladu s Jednacím řádem vlády, jejich projednání vládou.

Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová už před několika měsíci prohlásila, že tato vláda komplexní důchodovou reformu nepředloží a na přijetí změn není do voleb už dost času. Ministryně Maláčová řekla, že důchodová reforma patří k jedné z jejích priorit a pro její projednání a přijetí udělá maximum.

Sdělila, že je možné navrhovanou legislativu stihnout do voleb přijmout, pokud k tomu bude politická vůle. Tento týden chce řešit „jak dostat návrh co nejdřív do Sněmovny“. Podle ní je možné do říjnových sněmovních voleb změny důchodů schválit. Vzhledem k termínům to ale není příliš reálné.

 

V Praze dne 21. května 2021

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Advokátního deníku a Ministerstva spravedlnosti)

Informační panel

11
Říjen
2021
Průměrná mzda ve 2. kvartálu stoupla o 11,3 procenta na 38.275 Kč.

Vážení čtenáři, průměrná mzda v ČR v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 11,3 procenta na 38.275 korun.

4
Říjen
2021
Novela zákona o elektronických komunikacích ovlivní ohledně marketingu život většiny firem v ČR.

Vážení klienti, novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích znepříjemní obchodním korporacím život ve dvou aspektech (viz body 1. a 2.).

27
Září
2021
Novela zákona o DPH prodraží drobné zásilky.

Vážení klienti, drobné zásilky do 22 eur ze zemí mimo Evropskou unii (dále jen „EU“) pravděpodobně podraží.

Zobrazit další články