Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 16.10.2021 silniční daň - záloha na daň za 3. čtvrtletí
  • 20.10.2021 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
  • 20.10.2021 důchodové pojištění - splatná záloha za září
Více informací najdete v našem kalendáři

Práci z domova aktuálně využívá až 30 procent zaměstnanců.

Vážení čtenáři, home office využívá dlouhodobě čtyři až osm procent zaměstnanců, teď v době restriktivních opatření proti šíření nemoci covid-19 je to až 30 procent.

Zásadní bariérou jejího rozšíření je zajištění bezpečnosti práce, a proto ji nelze plošně nařizovat. Toto zjištění vyplývá ze studie, kterou zpracoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí na základě podnětů Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

Hlavní výhody práce z domova podle studie spočívají pro zaměstnavatele ve snížení provozních nákladů na pracovní místo (pronájem, energie a vybavení), snížení absencí a pracovních neschopností, zvýšení loajality zaměstnanců a tím snížení fluktuace a rozšíření možnosti zaměstnat vysoce kvalifikované pracovníky s bydlištěm i ve větší vzdálenosti od zaměstnavatele. Mezi největší výhody pro zaměstnance lze počítat minimalizaci času vynaloženého na dojíždění na pracoviště zaměstnavatele a lepší možnost sladění osobního, rodinného a pracovního života. Výhodou je také rozšíření příležitostí pro získání zaměstnání i pro osoby se zdravotním znevýhodněním nebo ty, které zajišťují péči o jiné členy domácnosti.

Naopak jednou z největších bariér je pro zaměstnavatele skutečnost, že má i vůči zaměstnancům pracujícím z domova v bezpečnosti a ochraně zdraví stejné povinnosti jako vůči zaměstnancům pracujícím na jeho pracovišti. „Zaměstnavatel nemá právo vstupovat a provádět kontrolu v privátních prostorech zaměstnance a nemůže nijak přímo ovlivnit podobu a vybavení pracovního prostředí umístěného mimo jeho pracoviště,“ konstatoval prezident unie Jiří Horecký. Zaměstnavatelé tak upozorňují na nelegitimnost požadavku zodpovědnosti za dodržení povinnosti stejné ochrany jako u zaměstnanců pracujících na pracovištích přímo u zaměstnavatele.

V devíti vybraných evropských zemích (Německo, Finsko, Norsko, Francie) stejně jako v ČR zákony nezakládají právo zaměstnance na práci z domova, ani nestanoví zaměstnavateli povinnost, aby práci mimo pracoviště umožňoval. Konkrétní podmínky a případné náhrady mohou být upraveny v pracovní smlouvě, s možností proplácení části provozních nákladů na domácí pracovní místo, náhrady za opotřebení vlastního vybavení pracovníka apod. Zaměstnavatel nemůže v případě práce vykonávané zaměstnancem mimo pracoviště zabezpečit místa, kde ten práci vykonává. „Je proto legitimním požadavkem, aby v případě, že zaměstnanec má zájem pracovat z domova, nesl povinnosti a díl zodpovědnosti v bezpečnosti práce i on sám, dodal Horecký. Proto odmítá úvahy o plošném nařizování práce z domova.

Mezi další nevýhody práce z domova patří zvýšené nároky na změny organizace práce. Riziko také spočívá v jiné formě kontroly nad prací zaměstnance. U zaměstnance mohou negativní dopady spojené s výkonem práce mimo pracoviště zahrnovat ztrátu sociálních kontaktů s ostatními kolegy, pracovním prostředím, špatné rozvržení pracovní doby, neschopnost odlišení pracovní a nepracovní části dne, zasahování plnění pracovních povinností do volného času zaměstnance a z toho plynoucí konflikty s ostatními členy rodiny.

 

V Praze dne 28. března 2021

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím ČTK)

Informační panel

11
Říjen
2021
Průměrná mzda ve 2. kvartálu stoupla o 11,3 procenta na 38.275 Kč.

Vážení čtenáři, průměrná mzda v ČR v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 11,3 procenta na 38.275 korun.

4
Říjen
2021
Novela zákona o elektronických komunikacích ovlivní ohledně marketingu život většiny firem v ČR.

Vážení klienti, novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích znepříjemní obchodním korporacím život ve dvou aspektech (viz body 1. a 2.).

27
Září
2021
Novela zákona o DPH prodraží drobné zásilky.

Vážení klienti, drobné zásilky do 22 eur ze zemí mimo Evropskou unii (dále jen „EU“) pravděpodobně podraží.

Zobrazit další články