Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 9.8.2022 spotřební daň - splatnost daně za červen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 11.8.2022 důchodové pojištění - doplatek rozdílu mezi zaplacenými zálohami a skutečnou...
  • 11.8.2022 zdravotní pojištění - doplatek rozdílu mezi zaplacenými zálohami a skutečnou...
Více informací najdete v našem kalendáři

Systém korporátních daní v České republice je jedním z nejsložitějších na světě.

1. Úvod: Vážení obchodní partneři a klienti, milí čtenáři, společnost A.H.S – ekonomický servis poskytuje pro podnikatelské subjekty komplexní služby v ČR a EU, a to včetně problematiky daní a daňového poradenství.

Z tohoto titulu nám nemohla uniknout informace, že český daňový systém je jedním z nejsložitějších vůbec na světě. Toto zjištění bohužel vyplývá ze společného projektu poradenské společnosti BDO a univerzit v německém Paderbornu a Mnichově, do něhož byly zahrnuty státy z celého světa. Vysokoškolští pedagogové a vědečtí pracovníci Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově a Universität Paderborn ve spolupráci s BDO a dalšími daňovými odborníky provedli průzkum mezi 1 000 respondenty z celého světa. Výsledný Tax Complexity Index (Index daňové složitosti) měří prostřednictvím dvaceti kritérií složitost systému daně z příjmů právnických osob v jednotlivých zemích z pohledu mezinárodních korporací.

2. Hodnocení České republiky: V globálním měřítku ČR obsadila 85 příčku ze 143 analyzovaných zemí. V rámci EU zaznamenaly horší výsledek už jen Itálie, Řecko a Chorvatsko. Experti ze společnosti BDO upozorňují na to, že Česká republika dosáhla v oblasti přijímání nové daňové legislativy úplně nejhoršího výsledku z evropské osmadvacítky a že k nejhorším se zařadila rovněž z hlediska investičních pobídek. Složitý daňový systém ale podle zúčastněných expertů není významným důvodem pro přesun podnikatelských aktivit.

„Struktura tohoto výzkumu nám není známa, nicméně upozorňujeme, že v čele tohoto žebříčku se umístily země, které jsou vyhledávané a známé spíše díky svému preferenčnímu daňovému režimu, než robustností a kvalitou daňového systému,“ konstatoval Zdeněk Vojtěch z tiskového oddělení ministerstva financí. Ten dále upozornil na skutečnost, že v posledních letech ČR postupně snižuje administrativu spojenou s placením daní. „Zatímco v roce 2016 potřeboval podnikatel podle studie Světové banky na splnění svých daňových povinností 236 hodin, v roce 2017 to bylo „jen“ 230 hodin ročně. Zlepšením celkové hodnoty indikátoru „Placení daní“ se Česká republika dostala v žebříčku hodnocených zemí na 45. místo,“ uvedl. Dodal, že prioritou ministerstva financí do dalších let je zlepšení jak snižování administrativy spojené s placením daní, tak samotné snižování daňové zátěže.

3. Metodické závěry pro českou daňovou legislativu: „Zjednodušení daňového systému by mělo být jednou z priorit MF. Přijímání legislativy je v ČR nejkomplikovanější z celé EU, odborníci špatně hodnotili také tuzemské investiční pobídky,“ konstatovala partnerka BDO Dana Trezziová. Nejpřívětivější systém daně z příjmů má pro právnické osoby závislé území britské koruny Jersey následované středoamerickou Nikaraguou a ostrovem Mauricius. Před Českou republikou se umístily např. i Rusko, Botswana nebo Bangladéš. V průzkumu více než 40 procent respondentů uvedlo, že se daňová složitost v posledních pěti letech podstatně zvýšila. Pouze 14 procent respondentů se ovšem domnívá, že má složitost daňového systému na mezinárodní korporace pouze negativní dopady. Více než třetina daňových expertů vidí na složitých systémech také pozitiva. Účastníci výzkumu se navíc nedomnívají, že je složitý daňový systém důvodem pro změnu země jakožto místa podnikání. Za důležitý faktor pro přesun jinam to považuje pouze 16 procent dotázaných.

4. Zdroje:

https://byznys.ihned.cz/c1-66572810-cesko-ma-jeden-z-nejslozitejsich-systemu-dani-pro-firmy-v-evropske-unii-v-investicich-a-prijimani-legislativy-je-uplne-nejhorsi,

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/studie-system-firemnich-dani-v-cr-je-jednim-z-nejslozitejsich/1756669,

https://faei.cz/slozitejsi-system-korporatnich-dani-maji-pouze-italove-rekove-a-chorvati/

 

V Praze dne 11. června 2019

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

8
Srpen
2022
Lidé mohou žádat o rodičovskou přes web.

Vážení čtenáři, MPSV spustilo dne 1.8. on-line formulář, jehož prostřednictvím bude možné žádat o rodičovský příspěvek.

1
Srpen
2022
Příbuzní pěstouni opětovně získali sociální pojištění.

Milí čtenáři, příbuzní pěstouni, kteří se o dítě začali starat před koncem minulého roku a dostávali za to odměnu od státu, nebudou muset za dobu péče platit důchodové a zdravotní pojištění.

25
Červenec
2022
Loňské prominutí DPH u elektřiny a plynu bylo ilegální.

Vážení čtenáři, milí klienti, prominutí daně z přidané hodnoty za elektřinu a plyn loni v listopadu a prosinci bylo podle výsledků přezkumného řízení u rozkladové komise nezákonné.

Zobrazit další články