Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 20.10.2019 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
  • 20.10.2019 důchodové pojištění - splatná záloha za září
  • 25.10.2019 spotřební daň - daňové přiznání za září, daňové přiznání k uplatnění n...
Více informací najdete v našem kalendáři

Systém korporátních daní v České republice je jedním z nejsložitějších na světě.

1. Úvod: Vážení obchodní partneři a klienti, milí čtenáři, společnost A.H.S – ekonomický servis poskytuje pro podnikatelské subjekty komplexní služby v ČR a EU, a to včetně problematiky daní a daňového poradenství.

Z tohoto titulu nám nemohla uniknout informace, že český daňový systém je jedním z nejsložitějších vůbec na světě. Toto zjištění bohužel vyplývá ze společného projektu poradenské společnosti BDO a univerzit v německém Paderbornu a Mnichově, do něhož byly zahrnuty státy z celého světa. Vysokoškolští pedagogové a vědečtí pracovníci Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově a Universität Paderborn ve spolupráci s BDO a dalšími daňovými odborníky provedli průzkum mezi 1 000 respondenty z celého světa. Výsledný Tax Complexity Index (Index daňové složitosti) měří prostřednictvím dvaceti kritérií složitost systému daně z příjmů právnických osob v jednotlivých zemích z pohledu mezinárodních korporací.

2. Hodnocení České republiky: V globálním měřítku ČR obsadila 85 příčku ze 143 analyzovaných zemí. V rámci EU zaznamenaly horší výsledek už jen Itálie, Řecko a Chorvatsko. Experti ze společnosti BDO upozorňují na to, že Česká republika dosáhla v oblasti přijímání nové daňové legislativy úplně nejhoršího výsledku z evropské osmadvacítky a že k nejhorším se zařadila rovněž z hlediska investičních pobídek. Složitý daňový systém ale podle zúčastněných expertů není významným důvodem pro přesun podnikatelských aktivit.

„Struktura tohoto výzkumu nám není známa, nicméně upozorňujeme, že v čele tohoto žebříčku se umístily země, které jsou vyhledávané a známé spíše díky svému preferenčnímu daňovému režimu, než robustností a kvalitou daňového systému,“ konstatoval Zdeněk Vojtěch z tiskového oddělení ministerstva financí. Ten dále upozornil na skutečnost, že v posledních letech ČR postupně snižuje administrativu spojenou s placením daní. „Zatímco v roce 2016 potřeboval podnikatel podle studie Světové banky na splnění svých daňových povinností 236 hodin, v roce 2017 to bylo „jen“ 230 hodin ročně. Zlepšením celkové hodnoty indikátoru „Placení daní“ se Česká republika dostala v žebříčku hodnocených zemí na 45. místo,“ uvedl. Dodal, že prioritou ministerstva financí do dalších let je zlepšení jak snižování administrativy spojené s placením daní, tak samotné snižování daňové zátěže.

3. Metodické závěry pro českou daňovou legislativu: „Zjednodušení daňového systému by mělo být jednou z priorit MF. Přijímání legislativy je v ČR nejkomplikovanější z celé EU, odborníci špatně hodnotili také tuzemské investiční pobídky,“ konstatovala partnerka BDO Dana Trezziová. Nejpřívětivější systém daně z příjmů má pro právnické osoby závislé území britské koruny Jersey následované středoamerickou Nikaraguou a ostrovem Mauricius. Před Českou republikou se umístily např. i Rusko, Botswana nebo Bangladéš. V průzkumu více než 40 procent respondentů uvedlo, že se daňová složitost v posledních pěti letech podstatně zvýšila. Pouze 14 procent respondentů se ovšem domnívá, že má složitost daňového systému na mezinárodní korporace pouze negativní dopady. Více než třetina daňových expertů vidí na složitých systémech také pozitiva. Účastníci výzkumu se navíc nedomnívají, že je složitý daňový systém důvodem pro změnu země jakožto místa podnikání. Za důležitý faktor pro přesun jinam to považuje pouze 16 procent dotázaných.

4. Zdroje:

https://byznys.ihned.cz/c1-66572810-cesko-ma-jeden-z-nejslozitejsich-systemu-dani-pro-firmy-v-evropske-unii-v-investicich-a-prijimani-legislativy-je-uplne-nejhorsi,

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/studie-system-firemnich-dani-v-cr-je-jednim-z-nejslozitejsich/1756669,

https://faei.cz/slozitejsi-system-korporatnich-dani-maji-pouze-italove-rekove-a-chorvati/

 

V Praze dne 11. června 2019

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

16
Říjen
2019
Nový poplatek za ubytování míří taktéž na Airbnb.

Novela zákona o místních poplatcích, kterou včera schválila Poslanecká sněmovna v původním znění, přinese rovná pravidla pro všechny poskytovatele krátkodobého ubytování a zajistí odpovídající příjmy pro obce a města.

14
Říjen
2019
Zanedlouho skončí platnost prvních pokladních certifikátů!

Vážení klienti, finanční správa upozorňuje poplatníky, kteří si vygenerovali pokladní certifikát pro zařízení elektronické evidence tržeb před třemi lety, aby zkontrolovali jeho platnost.

11
Říjen
2019
Paušální daň plánuje vláda nabídnout živnostníkům od roku 2021.

Živnostníci s obratem do jednoho milionu korun by mohli v roce 2021 platit jen jednu paušální daň ve výši zhruba 5 500 korun měsíčně.

Zobrazit další články