Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 9.8.2022 spotřební daň - splatnost daně za červen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 11.8.2022 důchodové pojištění - doplatek rozdílu mezi zaplacenými zálohami a skutečnou...
  • 11.8.2022 zdravotní pojištění - doplatek rozdílu mezi zaplacenými zálohami a skutečnou...
Více informací najdete v našem kalendáři

Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny rychle a efektivně

1. Úvod: Vážení klienti, milí čtenáři, po podání vyplněného formuláře s daňovým přiznáním k dani z příjmů musejí podnikatelé každoročně podávat taktéž přehledy o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a svou zdravotní pojišťovnu.

Z nich se pak totiž vypočítávají zálohy plateb na sociální pojištění a zdravotní pojištění. Interaktivní formuláře si můžete stáhnout zde: https://www.mesec.cz/danovy-portal/dan-z-prijmu/danove-formulare-ke-stazeni/.

2. Kdo musí podat „přehled“? Přehled musí odevzdat každý, kdo v předchozím roce vykonával samostatnou výdělečnou činnost, a to třeba i jen po část roku. Tato legislativní povinnost platí i pro ty, kteří za loňský rok neměli žádné příjmy nebo měli příjmy do patnácti tisíc korun, a nemusí tedy podávat daňové přiznání.

3. Jaké jsou termíny pro podání přehledů? Přehled za rok 2018 je osoba samostatně výdělečně činná povinna podat na předepsaném tiskopise příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a své zdravotní pojišťovně v těchto níže uvedených termínech:

4. Co když jste měli dvě zdravotní pojišťovny?  V průběhu roku 2018 jste mohli k 1. 7. změnit zdravotní pojišťovnu. Jestliže jste to udělali, podáváte přehledy dva, jeden první zdravotní pojišťovně za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 a druhý následné zdravotní pojišťovně za období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2019 (zdroj a více na: https://www.mesec.cz/clanky/prehledy-pro-cssz-a-zdravotni-pojistovnu-jake-jsou-erminy-a-sankce/).

5. Jak se vypočítává pojistné? Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 procenta z vyměřovacího základu, sazba sociálního pojištění potom 29,2 procenta z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem je buď polovina daňového základu, tj. příjmů ponížených o výdaje, nebo minimální vyměřovací základ. Povinnost platit povinné pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu se vztahuje na OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, jestliže mají tedy skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak se povinné pojistné počítá z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ je rozdílný pro výpočet sociálního i zdravotního pojištění. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2018 je minimální zdravotní pojištění 24 284 korun a sociální pojištění 26 263 korun. Sociální pojištění za rok 2018 se počítá pouze do maximálního vyměřovacího základu, který činí 1 438 992 korun. Osoby samostatně výdělečně činné vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost do limitu sociální pojištění vůbec neplatí, při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2018 je limitem hrubý zisk (příjem ponížený o výdaje) 71 950 korun. Např. penzisté či studenti přivydělávající si vedlejší samostatnou výdělečnou činností neplatí z dosaženého nízkého hrubého zisku žádné sociální pojištění a také ani daň z příjmů fyzických osob kvůli uplatnění daňových slev (minimálně na poplatníka), zdravotní pojištění se však platí vždy (zdroj a více na: https://www.novinky.cz/finance/500086-dane-2018-co-si-ohlidat-pri-vyplnovani-prehledu-o-prijmech-a-vydajich.html, další zajímavý článek, který se týká pouze výpočtu zdravotního pojištění najdete zde: https://blog.onlinepriznani.cz/2019/02/15/prehledy-pro-zdravotni-pojistovnu-a-minimalni-vymerovaci-zaklad/, kalkulačku pro sociální pojištění je možné najít na tomto místě: https://www.vypocitejto.cz/finance/socialni-pojisteni-osvc.html, a praktické příklady pro zdravotní a sociální pojištění naleznete na: https://www.finance.cz/519414-prehledy/).

6. Jaké jsou povinné minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění? OSVČ na hlavní pracovní činnost jsou povinné platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Během prvního roku podnikání se platí pouze minimální výše záloh. V dalších letech podnikání se dále platí zálohy spočítané na základě právě tzv. přehledů o příjmech a výdajích. Spousta podnikatelů (především živnostníků) stále platí pouze minimální zálohy na pojistné. Od začátku roku 2019 jsou tyto minimální zálohy opět vyšší. Jejich výše totiž vychází z průměrné mzdy, kterou stanovuje nařízení vlády o všeobecném vyměřovacím základu (nařízení 213/2018). Průměrná mzda se dle tohoto nařízení nově zvedá na 32 699 Kč.

A. Minimální povinné zálohy na sociální pojištění OSVČ 2019: Zálohy na sociální pojištění byly v roce 2018 na minimální hodnotě 2 189 Kč. Nově se tyto zálohy zvedají o 199 Kč na 2 388 Kč. Novou výši zálohy na sociální pojištění musíte platit nejpozději od měsíce, ve kterém podáte přehled o příjmech a výdajích za rok 2018. Mnoho podnikatelů obvykle odevzdává přehledy společně s daňovým přiznáním, tedy koncem března, nejpozději počátkem dubna. Od dubna tak máte povinnost platit vyšší zálohy.

B. Minimální povinné zálohy na zdravotní pojištění OSVČ 2019: Minimální zálohy na zdravotní pojištění se pro rok 2019 zvyšují z 2 024 Kč o 184 korun na 2 208 Kč. Výše minimálního zdravotního pojištění závisí stejně jako zálohy na sociální pojištění na výši průměrné mzdy dle nařízení vlády. Oproti sociálnímu pojištění pro placení zdravotního pojištění platí, že se zvýšené zálohy musí platit už od začátku nového roku, tedy už od ledna 2019 (zdroj a více na: https://www.finance.cz/515713-minimalni-zalohy-osvc/).

7. Jaké jsou sankce za pozdní podání? Zdravotní pojišťovny ani Česká správa sociálního zabezpečení naštěstí nejsou zdaleka tak přísné jako Daňová správa, a pokud jste se opozdili s podáním přehledů, není potřeba hned propadat panice. Obě instituce vás nejdříve upozorní, že jste přehled nepodali, a teprve jestliže výzvy vytrvale ignorujete, a ani přes ně přehled nepodáte, přistoupí k sankcím. ČSSZ může udělit pokutu až 20 000 Kč (a při opětovném nesplnění povinnosti až 100 000 Kč). Výše pokuty od zdravotní pojišťovny může v nejhorším případě činit až 50 000 Kč (zdroj a více na: https://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/prehledy-osvc-za-rok-2018/).

 

V Praze dne 16. dubna 2019

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

8
Srpen
2022
Lidé mohou žádat o rodičovskou přes web.

Vážení čtenáři, MPSV spustilo dne 1.8. on-line formulář, jehož prostřednictvím bude možné žádat o rodičovský příspěvek.

1
Srpen
2022
Příbuzní pěstouni opětovně získali sociální pojištění.

Milí čtenáři, příbuzní pěstouni, kteří se o dítě začali starat před koncem minulého roku a dostávali za to odměnu od státu, nebudou muset za dobu péče platit důchodové a zdravotní pojištění.

25
Červenec
2022
Loňské prominutí DPH u elektřiny a plynu bylo ilegální.

Vážení čtenáři, milí klienti, prominutí daně z přidané hodnoty za elektřinu a plyn loni v listopadu a prosinci bylo podle výsledků přezkumného řízení u rozkladové komise nezákonné.

Zobrazit další články