Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 13.3.2021 spotřební daň - splatnost daně za leden (mimo spotřební daň z lihu)
  • 15.3.2021 daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
  • 20.3.2021 daň z příjmů - elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závisl...
Více informací najdete v našem kalendáři

Vláda schválila novelu zákona o kompenzačním bonusu.

Milí klienti, na svém jednání v pondělí 18.1. vláda schválila novelu zákona č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, díky níž budou moci čerpat příspěvek ve výši 500 korun denně, tzv. kompenzační bonus, i podnikatelé v úpadku, a to ex post.

Vyplácení podpory podnikatelům v úpadku umožní – podle Ministerstva financí – vyjednávaná dohoda s Evropskou komisí. V současnosti je čerpání kompenzačního bonusu jednou z forem veřejné podpory, a proto se musí řídit obecnými pravidly Evropské unie. Evropská komise v březnu 2020 přijala tzv. dočasný rámec, v němž nastavila podmínky pro poskytování veřejné podpory během pandemie, jednou z podmínek přitom je to, že příjemce podpory nesmí být v úpadku. „Aktuálně máme s Evropskou komisí neformálně vyjednáno, že lidem, kteří se už nacházejí ve fázi oddlužení, čerpání bonusu umožníme, a to zpětně za všech pět bonusových období,“ uvedla již dříve ministryně financí JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

Nárok na kompenzační bonus 500 korun denně mají aktuálně podnikatelé s činností podnikání v přímo omezených, případně zcela uzavřených oblastech ekonomiky, a to za každý den omezení. Tato činnost musí být zároveň za rozhodné období měsíců června až září 2020 pro daného žadatele dominantním zdrojem obživy.

Vedle přímo zasažených podnikatelů mohou o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 procent navázáni, a to buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem, anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou.

Novelu zákona č. 461/2020 Sb. musí ještě projednat Parlament ČR a podepsat prezident republiky Miloš Zeman.

 

V Praze dne 21. ledna 2021

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím ČTK)

Informační panel

8
Březen
2021
Ministerstvo práce a sociálních věcí aktuálně navrhuje zvýšit krizové ošetřovné ze 70 na 80 pct příjmu.

Vážení čtenáři, MPSV teď navrhuje zvýšit krizové ošetřovné kvůli zavřeným školám ze 70 na 80 procent redukovaného výdělku.

7
Březen
2021
Prezident republiky potvrdil bonus až 370 Kč denně v nařízené karanténě.

Vážení čtenáři, lidé v nařízené karanténě nebo izolaci budou dostávat k nemocenské příspěvek až 370 korun denně.

6
Březen
2021
Finanční správa začala přijímat žádosti o nový zvýšený kompenzační bonus.

Vážení čtenáři, FS začala přijímat žádosti o nový příspěvek, tzv. kompenzační bonus, 1 000 korun denně pro podnikatele nebo společníky malých firem.

Zobrazit další články