Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 25.10.2021 spotřební daň - daňové přiznání za září, daňové přiznání k uplatnění n...
  • 25.10.2021 spotřební daň - splatnost daně za srpen (pouze spotřební daň z lihu)
  • 25.10.2021 DPH - daňové přinání a splatnost daně, kontrolní hlášení a s...
Více informací najdete v našem kalendáři

Vláda schválila novelu zákona o kompenzačním bonusu.

Milí klienti, na svém jednání v pondělí 18.1. vláda schválila novelu zákona č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, díky níž budou moci čerpat příspěvek ve výši 500 korun denně, tzv. kompenzační bonus, i podnikatelé v úpadku, a to ex post.

Vyplácení podpory podnikatelům v úpadku umožní – podle Ministerstva financí – vyjednávaná dohoda s Evropskou komisí. V současnosti je čerpání kompenzačního bonusu jednou z forem veřejné podpory, a proto se musí řídit obecnými pravidly Evropské unie. Evropská komise v březnu 2020 přijala tzv. dočasný rámec, v němž nastavila podmínky pro poskytování veřejné podpory během pandemie, jednou z podmínek přitom je to, že příjemce podpory nesmí být v úpadku. „Aktuálně máme s Evropskou komisí neformálně vyjednáno, že lidem, kteří se už nacházejí ve fázi oddlužení, čerpání bonusu umožníme, a to zpětně za všech pět bonusových období,“ uvedla již dříve ministryně financí JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

Nárok na kompenzační bonus 500 korun denně mají aktuálně podnikatelé s činností podnikání v přímo omezených, případně zcela uzavřených oblastech ekonomiky, a to za každý den omezení. Tato činnost musí být zároveň za rozhodné období měsíců června až září 2020 pro daného žadatele dominantním zdrojem obživy.

Vedle přímo zasažených podnikatelů mohou o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 procent navázáni, a to buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem, anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou.

Novelu zákona č. 461/2020 Sb. musí ještě projednat Parlament ČR a podepsat prezident republiky Miloš Zeman.

 

V Praze dne 21. ledna 2021

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím ČTK)

Informační panel

18
Říjen
2021
Vláda by měla pro firmy s výpadkem výroby spustit Antivirus B.

Vážení čtenáři, prve je však nutné jasně vymezit odvětví, do nichž by měla podpora směřovat.

11
Říjen
2021
Průměrná mzda ve 2. kvartálu stoupla o 11,3 procenta na 38.275 Kč.

Vážení čtenáři, průměrná mzda v ČR v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 11,3 procenta na 38.275 korun.

4
Říjen
2021
Novela zákona o elektronických komunikacích ovlivní ohledně marketingu život většiny firem v ČR.

Vážení klienti, novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích znepříjemní obchodním korporacím život ve dvou aspektech (viz body 1. a 2.).

Zobrazit další články