Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.10.2022 DPH - poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci s...
  • 30.11.2022 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 30.11.2022 daň z nemovitých věcí - splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní v...
Více informací najdete v našem kalendáři

Od včerejška začalo určování délky dovolené v hodinách místo dní.

Vážení klienti, od včerejška vstoupila v účinnost část novely zákoníku práce (dále jen „ZP“), začalo tak mj. určování délky dovolené v hodinách místo dosavadních dní.

Novela ZP upravuje od 1. ledna 2021 vybírání dovolené, které bylo doposud vypisované ve dnech. V aplikační praxi to představovalo problém především u zaměstnanců s delšími a kratšími směnami, s kratšími úvazky a u těch, kterým se pracovní režim během roku změnil. Novela má přinést větší spravedlnost, poněvadž zaměstnanci, kteří za rok odpracují stejně hodin, budou mít nárok na stejně dlouhou dovolenou. Neúplné hodiny se budou zaokrouhlovat nahoru na celé. Nejkratší povolená délka dovolené je polovina směny. Minimální celkový rozsah dovolené zůstává na čtyřech týdnech.

Přibližně pět milionů českých zaměstnanců si může již nyní vypočítat délku své dovolené. Základem pro výpočet je týdenní pracovní doba zaměstnance, průměrně asi 40 hodin. Ta se vynásobí roční výměrou dovolené. Jestliže má např. zaměstnanec nárok na čtyři týdny dovolené, vychází počet hodin dovolené za kalendářní rok na 160. Pokud zaměstnanec nepracuje celý rok, bude mít nárok na poměrnou část dovolené a za každý odpracovaný týden bude mít nárok na 1/52 z celkové dovolené. Novela zmírňuje postih neomluvených absencí. Dosud šlo provinilci zkrátit dovolenou za neomluvenou absenci o jeden až tři dny. Od ledna bude krácení možné pouze o počet zameškaných hodin. Přitom i nadále platí, že neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn lze pro účely krácení dovolené sčítat. Pracovníkovi ale musí zůstat minimálně dva týdny dovolené, pakliže u stejného zaměstnavatele pracoval celý rok.

Překážky v práci nově nebudou důvodem pro krácení dovolené, ale započítají se jako výkon práce. Započítávat se bude karanténa i dočasná pracovní neschopnost, ale také třeba rodičovská dovolená.

Novela za jistých okolností povoluje převod části nevybrané dovolené do dalšího roku. Zaměstnanec musí o převod požádat písemně a zaměstnavatel mu není povinen vyhovět. A hlavně, převádět budou moci jen ti, kdo mají v daném kalendářním roce nárok na dovolenou delší než čtyři týdny. Převést přitom půjde pouze nevyčerpanou část z dovolené, na kterou vznikl nárok v daném kalendářním roce a zároveň čtyři týdny přesahuje. Od ledna je též povoleno, aby se dosavadní a nový zaměstnavatel dohodli, na převodu nevyčerpané dovolené u bývalého zaměstnance. Zaměstnanec bude moci na svou žádost čerpat dovolenou i v den svátku.

Novela rozšiřuje možnost volna i na sportovní soustředění, a navíc ze tří týdnů umožňuje zaměstnanci využít jeden týden jako placené volno s náhradou mzdy, a to za podmínky, že akci pořádá právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku nejméně pět let a její hlavní činností je práce s dětmi a mládeží. Podmínky musí zaměstnanec zaměstnavateli prokázat.

 

V Praze dne 2. prosince 2021

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím webu Advokátního deníku a ČTK)

Informační panel

26
Září
2022
Maďaři umožní korporacím platit daně v eurech a dolarech.

Milí čtenáři, Maďarsko umožní firmám platit daně v eurech a dolarech, aby jim tak alespoň částečně kompenzovalo dopady vysokých nákladů na import ze zahraničí.

19
Září
2022
Od srpna se zvýšilo stravné a náhrada za pohonné hmoty.

Milí klienti, v důsledku turbulentní ekonomické situace a inflace došlo k aktualizaci vyhlášky, která upravuje výši náhrad za stravné nebo průměrnou cenu pohonných hmot.

12
Září
2022
Průměrná mzda v pololetí stoupla na 49.166 Kč, reálná mzda ale klesla o 9,8 procent.

Milí čtenáři, průměrná mzda v ČR včetně bonusů a odměn v 1. pol. letošního roku činila 49.166 Kč.

Zobrazit další články