Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 20.10.2021 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
  • 20.10.2021 důchodové pojištění - splatná záloha za září
  • 25.10.2021 spotřební daň - daňové přiznání za září, daňové přiznání k uplatnění n...
Více informací najdete v našem kalendáři

Na 13. platy a odměny bude mít letos třetina zaměstnavatelů.

Milí čtenáři, na vyplacení 13. platů a mimořádných odměn bude mít kvůli vládním zákazům podnikat, propadu tržeb a vyčerpaným fin. rezervám peníze výrazně méně firem než v uplynulých letech.

Vyplatit odměny ještě před podzimní vlnou koronaviru přitom plánovala až třetina společností. Toto zjištění vyplývá z analýzy Hospodářské komory na podkladě korporátních dat. Šetření komory se uskutečnilo těsně před nástupem podzimní vlny koronaviru. Počet firem, které odměny zaměstnancům vyplatí, tak bude pravděpodobně ještě nižší. Zapojilo se do něj 743 podniků všech velikostí.

Loni 13. platy nebo mimořádné odměny vyplácel rekordní počet firem. Odměn se dočkalo 60 procent zaměstnanců soukromého sektoru. Počet podniků, které bonusy vyplácely, se rok od roku zvyšoval z 39 procent v roce 2016. Letos na bonusy dosáhne nejméně zaměstnanců za pět let. Zaměstnancům je vyplatí hlavně korporace, kterým vláda výrazně neomezila podnikání, jde hlavně o stavebnictví. Bonusy vyplatí i některé velké firmy nad 250 zaměstnanců, které měly větší finanční rezervy. Část společností odměny vyplatí ve výplatním termínu v prosinci, část počátkem příštího roku. Záleží i na tom, v jakém odvětví firma působí. Odměny v těch firmách, které budou vyplácet odměny, ale letos mohou být vyšší než v předchozích letech, a to mezi 19.000 až 39.000 korun.

Jedním z důvodů, proč finanční situace zaměstnavatelů neumožňuje odměnit pracovníky, je podle komory to, že stát obchodním korporacím nekompenzuje ztráty, popřípadě pouze okrajově. V České republice je podpora primárně směřovaná na udržení zaměstnanosti, např. program Antivirus transferuje finanční prostředky přes podnikatele zaměstnancům. Na jaře program pokrýval mzdové náklady pouzečástečně, uvedla komora. I z toho důvodu si podnikatelé skrze státní záruční programy a v obchodních bankách museli půjčovat peníze hlavně na vyplacení mezd zaměstnancům a povinné odvody, jak vyplynulo z několika šetření komory v průběhu roku. Vedle toho některé firmy použily půjčené peníze také na pokrytí tzv. fixních nákladů, tedy na nájemné a další nutné provozní výdaje, jako jsou energie, vodné a stočné, internetové a telefonní připojení nebo pohonné hmoty.

 

V Praze dne 19. prosince 2020

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím ČTK)

Informační panel

18
Říjen
2021
Vláda by měla pro firmy s výpadkem výroby spustit Antivirus B.

Vážení čtenáři, prve je však nutné jasně vymezit odvětví, do nichž by měla podpora směřovat.

11
Říjen
2021
Průměrná mzda ve 2. kvartálu stoupla o 11,3 procenta na 38.275 Kč.

Vážení čtenáři, průměrná mzda v ČR v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 11,3 procenta na 38.275 korun.

4
Říjen
2021
Novela zákona o elektronických komunikacích ovlivní ohledně marketingu život většiny firem v ČR.

Vážení klienti, novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích znepříjemní obchodním korporacím život ve dvou aspektech (viz body 1. a 2.).

Zobrazit další články