Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 30.11.2020 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 30.11.2020 daň z nemovitých věcí - splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní v...
Více informací najdete v našem kalendáři

Na 91 procent firem nejde podle Hospodářské komory České republiky do sporu se státem kvůli jarní vlně opatření.

Vážení klienti, naprostá většina podnikatelů, tj. 91 pct, se neplánuje pustit do konfliktu se státem kvůli škodám, která jim způsobila vládou na jaře preventivně přijatá mimořádná opatření.

Vláda jim kvůli pandemii koronaviru nařídila uzavřít provozovny, což pro většinu znamenalo přestat či výrazně omezit podnikání, protože pro zaměstnance neměli práci. Toto zjištění vyplývá ze šetření Hospodářské komory mezi 800 podnikateli. Hlavním důvodem postoje podnikatelů je obava z případného neúspěchu, která od právních sporů o náhradu škody odrazuje zejména malé podniky. Tři z deseti podniků uvádí, že vládní kompenzace, státní záruky a jejich vlastní finanční rezervy jim pomohly jarní lockdown překlenout, a proto nebudou o náhradu škod usilovat. Ministerstva se podle komory již při přípravě konkrétních programů pomoci snažila do jejich podmínek dávat ustanovení, kterými by se podnikatelé zavázali, že obecně nebudou stát žalovat o náhradu škody. Po intervencích komory od toho ustoupila a v podmínkách podpor se objevily měkčí verze, podle nichž podnikatelé si nebudou nárokovat úhradu škody v oblasti, v níž přijmou kompenzace.

Z výzkumu přitom vyplynulo, že pouze necelá desetina podnikatelů je přesvědčena, že právní nárok na náhradu škody nemá. Podle právních analýz Hospodářské komory je stát za vzniklé škody právně odpovědný. Otázkou může být výše a rozsah náhrady škody. Šetření se uskutečnilo ještě před přijetím dalších restrikcí na podzim. Z tohoto prozaického důvodu je dle Hospodářské komory České republiky pravděpodobné, že počet podnikatelských subjektů, které budou žalobu na náhradu škody zvažovat, bude aktuálně vyšší. V srpnu podat žalobu zvažovalo šest procent firem, především z osobních služeb.

Hospodářská komora ČR připomněla, že vládní finanční opatření z jara letošního roku byla sociálně motivovaná, cílem bylo udržení zaměstnanců v podnicích, aby neodcházeli na Úřad práce (program Antivirus), a zajištění či náhrada základních příjmů pro OSVČ, jejichž podnikání bylo omezeno (kompenzační bonus, ošetřovné). Pomoc na podporu vlastního podnikání byla spíš nepřímá, kde šlo o prominutí, odpuštění a odložení platebních povinností vůči státu, odložení splácení soukromých dluhů, úvěry jištěné státem či omezení možnosti dát či dostat výpověď z nájmu.

 

V Praze dne 17. listopadu 2020

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím ČTK)

 

Informační panel

29
Listopad
2020
Přes státní podporu se dají očekávat krachy podnikatelských subjektů.

Vážení čtenáři, přes subvenci, kterou vláda vyčlenila pro obory zasažené koronavirovou krizí, se dá očekávat, že některé firmy současný stav nezvládnou.

28
Listopad
2020
Osoby samostatně výdělečně činné budou moci dostávat kompenzační bonus i finanční prostředky z Antiviru.

Vážení klienti, živnostníci s právním nárokem na tzv. kompenzační bonus budou moci dostávat peníze i z programu Antivirus, uvedlo ministerstvo financí.

27
Listopad
2020
Po uvolnění omezení není důvod podle Schillerové prodloužit Antivirus.

Vážení čtenáři, kdyby se do konce roku uvolnila nařízená omezení podnikání, nebyl by důvod prodlužovat dál kurzarbeitový program Antivirus. Na dotaz ČTK to sdělila ministryně financí Alena Schillerová.

Zobrazit další články