Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 20.10.2021 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
  • 20.10.2021 důchodové pojištění - splatná záloha za září
  • 25.10.2021 spotřební daň - daňové přiznání za září, daňové přiznání k uplatnění n...
Více informací najdete v našem kalendáři

Na 91 procent firem nejde podle Hospodářské komory České republiky do sporu se státem kvůli jarní vlně opatření.

Vážení klienti, naprostá většina podnikatelů, tj. 91 pct, se neplánuje pustit do konfliktu se státem kvůli škodám, která jim způsobila vládou na jaře preventivně přijatá mimořádná opatření.

Vláda jim kvůli pandemii koronaviru nařídila uzavřít provozovny, což pro většinu znamenalo přestat či výrazně omezit podnikání, protože pro zaměstnance neměli práci. Toto zjištění vyplývá ze šetření Hospodářské komory mezi 800 podnikateli. Hlavním důvodem postoje podnikatelů je obava z případného neúspěchu, která od právních sporů o náhradu škody odrazuje zejména malé podniky. Tři z deseti podniků uvádí, že vládní kompenzace, státní záruky a jejich vlastní finanční rezervy jim pomohly jarní lockdown překlenout, a proto nebudou o náhradu škod usilovat. Ministerstva se podle komory již při přípravě konkrétních programů pomoci snažila do jejich podmínek dávat ustanovení, kterými by se podnikatelé zavázali, že obecně nebudou stát žalovat o náhradu škody. Po intervencích komory od toho ustoupila a v podmínkách podpor se objevily měkčí verze, podle nichž podnikatelé si nebudou nárokovat úhradu škody v oblasti, v níž přijmou kompenzace.

Z výzkumu přitom vyplynulo, že pouze necelá desetina podnikatelů je přesvědčena, že právní nárok na náhradu škody nemá. Podle právních analýz Hospodářské komory je stát za vzniklé škody právně odpovědný. Otázkou může být výše a rozsah náhrady škody. Šetření se uskutečnilo ještě před přijetím dalších restrikcí na podzim. Z tohoto prozaického důvodu je dle Hospodářské komory České republiky pravděpodobné, že počet podnikatelských subjektů, které budou žalobu na náhradu škody zvažovat, bude aktuálně vyšší. V srpnu podat žalobu zvažovalo šest procent firem, především z osobních služeb.

Hospodářská komora ČR připomněla, že vládní finanční opatření z jara letošního roku byla sociálně motivovaná, cílem bylo udržení zaměstnanců v podnicích, aby neodcházeli na Úřad práce (program Antivirus), a zajištění či náhrada základních příjmů pro OSVČ, jejichž podnikání bylo omezeno (kompenzační bonus, ošetřovné). Pomoc na podporu vlastního podnikání byla spíš nepřímá, kde šlo o prominutí, odpuštění a odložení platebních povinností vůči státu, odložení splácení soukromých dluhů, úvěry jištěné státem či omezení možnosti dát či dostat výpověď z nájmu.

 

V Praze dne 17. listopadu 2020

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím ČTK)

 

Informační panel

18
Říjen
2021
Vláda by měla pro firmy s výpadkem výroby spustit Antivirus B.

Vážení čtenáři, prve je však nutné jasně vymezit odvětví, do nichž by měla podpora směřovat.

11
Říjen
2021
Průměrná mzda ve 2. kvartálu stoupla o 11,3 procenta na 38.275 Kč.

Vážení čtenáři, průměrná mzda v ČR v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 11,3 procenta na 38.275 korun.

4
Říjen
2021
Novela zákona o elektronických komunikacích ovlivní ohledně marketingu život většiny firem v ČR.

Vážení klienti, novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích znepříjemní obchodním korporacím život ve dvou aspektech (viz body 1. a 2.).

Zobrazit další články