Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 25.5.2022 spotřební daň - daňové přiznání za duben, daňové přiznání k uplatnění ...
  • 25.5.2022 spotřební daň - splatnost daně za březen (pouze spotřební daň z lihu)
  • 25.5.2022 DPH - daňové přinání a splatnost daně, kontrolní hlášení a s...
Více informací najdete v našem kalendáři

Poslanecká sněmovna posvětila novelu zákona proti praní špinavých peněz.

Milí čtenáři, PS na své schůzi dne 1. 10. 2020 připojila k novele zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti i změnu rozpočtových pravidel.

Ta počítá s tím, že žadatelé o dotace z řad firem zřejmě budou muset uvádět svého skutečného majitele. Legislativní novela má taktéž rozšířit data v centrální evidenci účtů o údaje o bezpečnostních schránkách a od poskytovatelů platebních služeb.

Změna rozpočtových pravidel podle pirátského poslance Františka Navrkala zavede povinnost zjistit skutečného majitele o dotaci či veřejnou podporu. Poskytovatel dotace ji zjistí buď z evidence skutečných majitelů, nebo si ji v případě zahraničního vlastníka nechá doložit. „Není-li možné skutečné majitele identifikovat, pak není možné veřejnou podporu poskytnout,“ uvedl poslanec Navrkal. Poslanec uspěl také s návrhem umožnit zadavateli veřejné zakázky odstoupení od smlouvy uzavřené s dodavatelem v případě, kdy dodavatel uvede v evidenci skutečných majitelů nepřesné či nepravdivé údaje.

Centrální evidence účtů, kterou novela upravuje, je spravována ČNB. Databáze obsahuje všechny účty, které vedou české banky a záložny svým klientům. Evidence by měla omezit daňové úniky a pomoci v boji proti financování terorismu.

„Cílem návrhu, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je především modernizovat a harmonizovat právní úpravu boje proti praní špinavých peněz, proti financování terorismu, odpovídající mezinárodním standardům, přispět k potírání zejména hospodářské trestné činnosti a předcházení aktuálním teroristickým hrozbám,“ konstatovala ve Sněmovně návrh ministryně financí Alena Schillerová. Návrh zákona je primárně návrhem transpozičním. Transponuje tzv. 5. AML směrnici. Část transpozice této směrnice se provádí i návrhem zákona o evidenci skutečných majitelů, jehož předkladatelem je Ministerstvo spravedlnosti. Dále se transponují některé dílčí části tzv. 4. AML směrnice. „V současné době probíhají ve vztahu k oběma AML směrnicím řízení o nesplnění povinnosti podle článku 260 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii, a to v případě 5. AML směrnice kvůli uplynutí nedodržení transpoziční lhůty, přičemž na základě Akčního plánu boje proti praní peněz a financování terorismu z května letošního roku lze očekávat ze strany Komise v těchto řízeních velice rychlý postup. Vzhledem k nekompromisnímu přístupu Komise v této oblasti je zde reálná hrozba uložení finančních sankcí České republice v blízké době, a proto je nezbytné návrh co nejdříve projednat,“ dodala v Poslanecké sněmovně ministryně Schillerová.

Vyjma aproximace směrnic návrh zákona zapracovává též nadnárodní hodnocení výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu Moneyval věci implementace mezinárodních standardů v boji proti praní špinavých peněz, financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení. V souvislosti s harmonizací výše uvedených směrnic a hodnocení Moneyvalu jsou návrhem zákona rovněž řešeny požadavky vyplývající z potřeb aplikační praxe, a to především v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu v oblasti hazardních her. „Návrh zákona tak především komplexně reviduje problematiku boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a za tímto účelem novelizuje celkem 20 zákonů,“ uzavřela Alena Schillerová.

 

V Praze dne 11. října 2020

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Advokátního deníku a ČTK)

Informační panel

23
Květen
2022
Ministr financí nařídil přezkum loňského prominutí DPH u plynu a elektřiny.

Milí čtenáři, ministr financí dne 15.5.2022 na základě vnějšího podnětu k přezkoumání rozhodl o zahájení přezkumného řízení, které může vést ke zrušení generálního pardonu býv. ministryně financí A. Schillerové.

16
Květen
2022
Evropské úřady pro ochranu osobních údajů začaly ve velkém brojit proti Google Analytics.

Vážení klienti, dle např. rakouského úřadu pro ochranu osobních údajů porušila společnost Google GDPR.

9
Květen
2022
Airbnb musí i nadále předávat informace daňovým orgánům.

Vážení čtenáři, Airbnb musí předávat informace daňovým orgánům, soud EU podniku nevyhověl.

Zobrazit další články