Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.10.2022 DPH - poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci s...
  • 30.11.2022 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 30.11.2022 daň z nemovitých věcí - splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní v...
Více informací najdete v našem kalendáři

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny podpořil vládní daňový balíček i paušální daň pro živnostníky.

1. Úvod: Vážení klienti, schválení vládního daňového balíčku na rok 2021 doporučil ve středu 9. září Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Návrh právní normy zahrnuje např. stravenkový paušál a vyšší zdanění cigaret. Na základě doporučení výboru byly do balíčku navíc vloženy pozměňovací návrhy na snížení spotřební daně z nafty a možnost mimořádných odpisů majetku pro podnikatele a firmy. S oběma těmito návrhy vyjádřilo Ministerstvo financí svůj souhlas. Ve stejný den Rozpočtový výbor podpořil také paušální daň pro živnostníky.

2. Paušální daň: Tu by mohli od příštího roku využívat živnostníci s ročními příjmy až do jednoho milionu korun. Na uvedenou finanční částku byl limit zvýšen z původně vládou navrhovaných 800.000 korun.

Využití paušální daně bude fakultativní (dobrovolné). Daň by měla být složena z minimálního odvodu na zdravotní pojištění ve výši 2.514 korun, minimálního odvodu na sociální pojištění navýšeného o 15 procent (pro příští rok to odpovídá částce 3.126 korun) a daně 100 korun.

V roce 2021 by tak mohla daň činit 5.740 korun měsíčně. Paušální daň má podnikatelům podle Ministerstva financí přinést vyjma finanční úspory taktéž menší administrativní zátěž, odpadnou i důvody k většině kontrol z finančního úřadu. Předlohou se bude příští týden ve druhém čtení zabývat Sněmovna.

3. Mimořádné odpisy majetku: Pozměňovací návrh na mimořádné odpisy majetku sloužícího k podnikání (v 1. a 2. třídě) byl schválen většinou hlasů. Odpisy by se vztahovaly na majetek pořízený od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021.

V současné době se majetek v 1. třídě odepisuje tři roky, nově by to mělo být pouze jeden rok. Do této kategorie spadají např. nástroje, nářadí, počítače či některé zemědělské stroje.

V 2. odpisové třídě se majetek odepisuje pět let, v předloze jsou nově jen dva roky. Tato skupina zahrnuje především osobní automobily, nákladní motorová vozidla, autobusy nebo např. obráběcí stroje.

Se souhlasem výboru se setkal i návrh na zrušení možnosti daňových odpisů u nehmotného majetku. Vztahovat by se měl na majetek pořízený po nabytí účinnosti této změny.

4. Návrh na snížení sazby spotřební daně z motorové nafty: Uspěl rovněž návrh na snížení sazby spotřební daně z motorové nafty, a to o jednu korunu na litr (aktuálně daň činí 10,95 korun na jeden litr). Opatření by mohlo snížit příjmy do státního rozpočtu přibližně o 4,7 miliardy korun.

5. Stravenkový paušál: Ten už dříve navrhlo Ministerstvo financí zavést jako alternativu ke stravenkám a podnikovému stravování. Ministryně financí JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., k tomu uvedla, že vláda stravenky neruší a že konečné rozhodnutí je ponecháno na zaměstnavatelích.

Daňové zvýhodnění paušálu by mělo zůstat stejné jako u stravenek. Částku paušálu by měli zaměstnanci dostávat vyúčtovanou zvlášť, poněvadž by neměla podléhat povinným odvodům a daním.

6. Místní koeficient daně z nemovitých věcí: Poslední bod daňového balíčku se týká tzv. místního koeficientu daně z i imobilií. Ten by nově mohl být stanoven pouze pro jednotlivé části obce. V současné době mohou obce určit koeficient (v hodnotě dvě, tři, čtyři nebo pět) jen na celé své území. Za pomoci koeficientu tak budou moci zvýšit sazbu daně u všech nemovitostí s exempcí (výjimkou) orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů, a tak současně zvýšit příjem do obecní pokladny.

Výbor též podpořil návrh jednoho z poslanců, aby obce mohly u daně z nemovitých věcí určit koeficient až na jedno desetinné místo v rozmezí od 1,1 do pěti (např. 1,5 nebo 4,5). V současné době mohou pracovat pouze s celými čísly.

 

V Praze dne 13. září 2020

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím informací Poslanecké sněmovny, Advokátního deníku a ČTK)

Informační panel

26
Září
2022
Maďaři umožní korporacím platit daně v eurech a dolarech.

Milí čtenáři, Maďarsko umožní firmám platit daně v eurech a dolarech, aby jim tak alespoň částečně kompenzovalo dopady vysokých nákladů na import ze zahraničí.

19
Září
2022
Od srpna se zvýšilo stravné a náhrada za pohonné hmoty.

Milí klienti, v důsledku turbulentní ekonomické situace a inflace došlo k aktualizaci vyhlášky, která upravuje výši náhrad za stravné nebo průměrnou cenu pohonných hmot.

12
Září
2022
Průměrná mzda v pololetí stoupla na 49.166 Kč, reálná mzda ale klesla o 9,8 procent.

Milí čtenáři, průměrná mzda v ČR včetně bonusů a odměn v 1. pol. letošního roku činila 49.166 Kč.

Zobrazit další články