Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.10.2020 DPH - poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci s...
  • 30.11.2020 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 30.11.2020 daň z nemovitých věcí - splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní v...
Více informací najdete v našem kalendáři

Firmy z programů COVID II, III, Praha a plus získali podle dat ČNB k 7. srpnu 17 mld. korun.

Milí klienti, za týden čerpání vzrostlo o 1,1 miliardy korun. Schváleny byly žádosti za zhruba 22,1 miliardy korun.

Podle analytika České bankovní asociace (ČBA) Miroslava Zámečníka se nadále ukazuje, že podnikatelské subjekty často tyto úvěry se státní zárukou chápou jako nástroj, kterým si „pojišťují“ přístup k likvidním finančním zdrojům pro případ potřeby v následujících podzimních měsících.

V programu COVID II bylo podle České národní banky (dále jen „ČNB“) k 7. 8. schváleno 2 580 žádostí zhruba za 11,9 miliardy korun, podnikatelé čerpali přibližně 10,8 miliardy korun. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), která za úvěry ručí, k 9. srpnu vyřídila 4 546 žádostí z celkem 4 900 řádně podaných. Z nich schválila 3 097 za 14,3 miliardy korun.

U programu COVID Praha bylo k 7. srpnu podle ČNB schváleno 238 žádostí za 1,2 miliardy korun. Podnikatelé zatím získali úvěry za zhruba miliardu korun. ČMZRB k 9. srpnu vyřídila 378 žádostí z 408 řádně podaných. Schválila jich 308 za 1,6 miliardy korun. Zamítla 57 žádostí, 13 podnikatelů od půjčky odstoupilo.

Komerční banky k 7. srpnu v programu COVID III podle ČNB přijaly 3 222 žádostí v objemu 20,2 miliardy korun. Schválily 1 115 žádostí za zhruba 6,2 miliardy korun, podnikatelé čerpali půjčky 4,5 miliardy korun.

V případě programu COVID plus pro velké exportně zaměřené firmy bylo podle ČNB k 7. srpnu schváleno deset žádostí za zhruba miliardu korun. Firmy získaly 650,6 milionu korun. Obchodní banky ke stejnému datu přijaly 22 žádostí za zhruba 5,7 miliardy korun. Od předchozího týdne přijaly jen o jednu žádost víc.

 

V Praze dne 22. srpna 2020

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím ČTK)

 

Informační panel

29
Září
2020
Podnikatelské svazy nejsou spokojeny s výslednou vládní verzí kurzarbeitu.

Vážení klienti, zástupci podnikatelů nejsou spokojení s výslednou verzí kurzarbeitu, kterou schválila vláda.

28
Září
2020
Trvalý kurzarbeit je dle expertů pro podnikatelské subjekty přínosem.

Milí čtenáři, zavedení kurzarbeitu podle trvalých pravidel bude pro firmy přínosné, protože nahradí sérii jednorázových pravidel a podpor trvalým systémovým řešením.

27
Září
2020
Průměrná mzda pro rok 2021 bude činit 35.441 Kč.

Milí klienti, průměrná mzda pro rok 2021 má činit 35.441 Kč jako součin všeobecného vyměřovacího základu 34.766 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0194.

Zobrazit další články