Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 8.6.2020 zdravotní pojištění - splatná záloha za květen
  • 9.6.2020 spotřební daň - splatnost daně za duben (mimo spotřební daň z lihu)
  • 15.6.2020 daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
Více informací najdete v našem kalendáři

Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny

Vážení klienti, po podání vyplněného formuláře s daňovým přiznáním k dani z příjmů musejí podnikatelé a živnostníci každoročně podávat rovněž přehledy o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a svou zdravotní pojišťovnu. Z nich se pak právě vypočítávají zálohy plateb na sociální pojištění a zdravotní pojištění.

A právě důvodem pro koncipování této naší aktuality je skutečnost, že podnikatelům na odevzdání přehledů o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu zbývá už pouze několik posledních dní.

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2017 pro ČSSZ:

Do jakého termínu se musí přehledy podat?

Přehled za rok 2017 má povinnost osoba samostatně výdělečně činná podat na předepsaném tiskopise příslušné OSSZ:

Kdo má povinnost zálohy platit a kdo nikoliv?

Pro placení záloh je rozhodující, zda jde o samostatnou výdělečnou činnost hlavní nebo vedlejší. Pro to, aby samostatná výdělečná činnost byla posouzena jako vedlejší, musí být splněny zákonné důvody, tj. např. zaměstnání, nárok na rodičovský příspěvek, vlastní studium, nárok na starobní důchod či na výplatu invalidního důchodu. Zálohy na pojistné jsou splatné vždy od prvního dne následujícího měsíce s tím, že musejí být na bankovní účet OSSZ připsány nejpozději do 20. dne tohoto měsíce. OSVČ „hlavní“ platí zálohy v minimální výši od prvního měsíce, ve kterém podnikání zahájila. V dalších letech, kdy pokračuje v samostatné výdělečné činnosti, platí měsíční zálohy ve výši stanovené z měsíčního vyměřovacího základu, který se vyčíslil z daňového základu uvedeného v přehledu za předcházející rok. Je-li vypočtený vyměřovací základ nižší než minimální, platí zálohy z minimálního vyměřovacímu základu stanoveného pro aktuální rok. V prvním roce zahájení vedlejší samostatné výdělečné činnosti není osoba samostatně výdělečně činná povinna platit zálohy na důchodové pojištění. Až následně po podání přehledu, ve kterém OSVČ vedlejší činnost zahájila, se stanoví, jestli výše daňového základu dosáhla rozhodné částky a osoba samostatně výdělečně činná je účastna důchodového pojištění. OSVČ se k tomuto pojištění může i sama přihlásit. V obou těchto případech je pak OSVČ povinna doplatit pojistné. Jestliže daňový základ u OSVČ „vedlejší“ dosáhl rozhodné částky, je povinna platit zálohy na pojistné od kalendářního měsíce, ve kterém podala (měla podat) přehled (srov. https://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/prehled-o-prijmech-a-vydajich-za-rok-2017-pro-cssz/)

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2017 pro zdravotní pojišťovny:

Do jakého termínu se musí přehledy podat?

Základní datum pro odevzdání přehledu pro zdravotní pojišťovnu o příjmech a výdajích za rok 2017 je do 2. 5. 2018. Avšak tento termín neplatí pro podnikatele, kterým daňové přiznání vypracovává daňový poradce, popř. advokát, zapsaný v seznamu advokátů, vedeného Českou advokátní komorou. Tyto OSVČ pak mají termín do 1. 8. 2018. Informaci o vyplnění, resp. zpracování přiznání daňovým poradce či advokátem je však potřeba tuto skutečnost zdravotní pojišťovně oznámit do základního termínu.

Kolik je vyměřovací základ?

Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 pct z vyměřovacího základu. Skutečný vyměřovací základ je polovina daňového základu. Jestliže existuje skutečný vyměřovací základ u výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti nižší než min. vyměřovací základ, pak se zdravotní pojištění za rok 2017 počítá z minimálního vyměřovacího základu. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2017 činí roční minimální vyměřovací základ 169.392,- Kč. U výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se zdravotní pojištění počítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu. Od vypočteného ročního zdravotního pojištění se odečtou zaplacené zálohy během roku. Pokud vyjde nedoplatek, tak je nutné ho uhradit do 8 dní od odevzdání přehledu pro zdravotní pojišťovnu. V případě, že jsou zaplacené zálohy vyšší než roční zdravotní pojištění, potom lze vypočtený přeplatek použít na úhradu dalších záloh nebo si ho nechat poslat na bankovní účet. Minimální měsíční záloha při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v roce 2018 činí 2. 024 korun. Měsíční záloha je splatná do 8. dne následujícího měsíce.

V Praze dne 15. dubna 2018

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

5
Červen
2020
Finanční prostředky z Antiviru za březen nedostalo 8 procent firem.

Vážení čtenáři, každá dvanáctá firma, která požádala o příspěvky na náhrady mezd z kurzarbeitového programu Antivirus a poslala úřadu práce vyúčtování, peníze za březen nedostala. Za duben je pak nemá desetina podniků.

4
Červen
2020
Záchrana pro podnikatele není podle Hospodářské komory komplexní, budou propouštět.

Vážení klienti, podoba odpuštění sociálních odvodů, jakou schválila Sněmovna, nezabrání propouštění a růstu nezaměstnanosti. Po hlasování o úlevách firmám kvůli dopadům koronavirové nákazy toto konstatovala Hospodářská komora.

3
Červen
2020
Smlouvu o spolupráci na COVID III zatím většina komerčních bank nekontrahovala.

Vážení čtenáři a klienti, smlouvu o spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (dále jen „ČMZRB“) na záruční program COVID III většina obchodních bank zatím nepodepsala. S podpisem počítají tento týden.

Zobrazit další články