Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 17.7.2020 silniční daň - záloha na daň za 2. čtvrtletí
  • 20.7.2020 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
  • 20.7.2020 důchodové pojištění - splatná záloha za červen
Více informací najdete v našem kalendáři

Podnikatelské subjekty z programů COVID podle České národní banky načerpaly 7,4 miliard korun.

Vážení čtenáři, živnostníci a firmy podle aktuální statistky České národní banky (dále jen „ČNB“) čerpali ze záručních programů COVID II, III a Praha k 12. červnu skoro 7,4 mld. korun.

Českomoravská záruční a rozvojová banka (dále jen „ČMZRB“) do té doby schválila v programech COVID II a Praha žádosti za 13 miliard Kč. V případě programu COVID III bylo zatím načerpáno 17 mil. korun.

Dle názoru hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy to znamená, že podpora státu v poslední vlně programu je nedostatečná. Podle výkonného ředitele České bankovní asociace Pavla Štěpánka teprve nejbližší týdny ukážou, zda program splní očekávání.

Z programu COVID III bylo podle Kovandy k 12. 6. 2020 vyčerpáno pouze 0,003 procenta možného celkového objemu.

„Zatímco při posledním uveřejnění dat k 5. červnu byla v rámci v současné době stěžejního záchranného programu COVID III schválena jediná žádost v objemu 20 milionů korun, ke dni 12. červnu je to podle zveřejněných dat ČNB už padesát žádostí v objemu 143 milionů korun. Zatímco k 5. červnu nebyla čerpána reálně ještě ani jedna koruna, ke dni 12. června bylo reálně čerpáno 17 milionů,“ konstatoval.

Naopak podle Štěpánka z reportu ČNB vyplývá, že program COVID III, kde žádosti schvalují přímo komerční banky, je pružnější než předchozí vlny.

Dokládá to podle něj svižný nárůst počtu podaných žádostí, začíná stoupat i počet žádostí schválených.

„Zatímco ve statistice k 5. červnu bylo v případě programu COVID III vykázáno 1 147 podaných žádostí v objemu za bezmála 11 miliard korun, o týden později bylo evidováno o dalších více než 300 žádostí více a jejich celkový počet tak dosáhl 1 464,“ sdělil.

Program COVID III by měl fungovat do konce roku, rozdělen bude do několika výzev. V první finanční instituce poskytnou podnikatelům úvěry až 167 miliard korun. Vláda do programu vyčlenila 150 miliard korun. Díky tomu budou moci podnikatelé čerpat půjčky v objemu až 500 miliard korun. Podporu by mohlo získat až 150.000 podnikatelů.

ČMZRB v druhém červnovém týdnu vyřídila 3 094 žádostí zaslaných do programu COVID II. Z nich 2 154 žádostí za 11,6 mld. korun schválila, zamítla 632 žádostí. U druhé vlny programu eviduje 4 900 řádně podaných žádostí v objemu kolem 15 miliard korun.

V případě programu COVID Praha vyřídila 287 žádostí, z nichž 246 v objemu 1,4 miliardy korun schválila. Dalších 41 žádostí nesplnilo dané parametry. Do programu COVID Praha podnikatelé řádně podali 408 žádostí za více než 1,5 miliardy korun.

„Zajímavé aspekty přináší odvětvové srovnání žadatelů a příjemců zaručených úvěrů v programech COVID II a COVID III. V obou programech mají velkou váhu např. žádosti o úvěr od firem ze zpracovatelského průmyslu, ale také z velkoobchodu i maloobchodu a od firem, zabývajících se opravami a údržbou motorových vozidel. Ovšem třeba firmy z oboru profesní, vědecké a technické činnosti žádají z programu COVID III o úvěry v celkovém objemu více než čtyřikrát větším, než kolik získaly z programu COVID II. Stavebnictví už z programu COVID II získalo úvěry celkově za 432 miliónů korun, ale z programu COVID III žádá téměř třikrát tolik,“ uvedl dále Štěpánek.

Velké exportně zaměřené společnosti zasažené v souvislosti s koronavirem mohou žádat o půjčky v programu COVID plus. Na záruky jsou v něm vyčleněny čtyři miliardy korun.

Podle reportu ČNB nejsou u této podpory k 12. červnu evidovány žádné podané ani schválené žádosti. Dle zjištěných informací České tiskové kanceláře ale Exportní garanční a pojišťovací společnost, která za úvěry v programu ručí, schválila první záruku 8. června.

 

V Praze dne 26. června 2020

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím ČTK)

Informační panel

11
Červenec
2020
Pracovníci na dohody pravděpodobně dostanou náhrady 350 korun za den.

Vážení čtenáři, zaměstnanci pracující na dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti zřejmě dostanou v případě výpadku příjmů kvůli epidemii koronaviru náhrady 350 korun za den.

10
Červenec
2020
Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona proti praní špinavých peněz.

Vážení klienti, milí čtenáři, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na svém zasedání 7. července podpořila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

10
Červenec
2020
Podnikatelské subjekty z programů COVID k 26. červnu načerpaly asi 10 miliard.

Vážení klienti, živnostníci a firmy podle aktuální statistiky České národní banky (dále jen „ČNB“) čerpali ze záručních programů COVID II, III a Praha k 26. červnu zhruba deset miliard korun.

Zobrazit další články