Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 20.10.2021 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
  • 20.10.2021 důchodové pojištění - splatná záloha za září
  • 25.10.2021 spotřební daň - daňové přiznání za září, daňové přiznání k uplatnění n...
Více informací najdete v našem kalendáři

Nejvyšší kontrolní úřad plánuje zkontrolovat koronavirové programy na podporu podnikatelů.

Vážení čtenáři, Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „NKÚ“) se chystá zkontrolovat programy na podporu podnikatelů zasažených dopady šíření koronaviru v České republice. V rozhovoru pro vydání deníku E15 tuto informaci sdělil prezident NKÚ Miloslav Kala.

Možné je podle něj také zahájení kontrol na ministerstvech obrany, zahraničí a některých hygienických stanicích. Předávat protokoly z nynějších kontrol státních nákupů ochranných prostředků by úřad mohl koncem srpna, doplnil.

V programech na podporu podnikatelů se jedná podle Kaly o značné finanční prostředky rozdělované v krátkém čase. „Nepochybně to bude další předmět kontroly,“ uvedl. Neupřesnil, kterých programů by se prověrka měla týkat. Vláda ČR rozhodla o podpoře podnikatelských subjektů zasažených utlumením ekonomiky, které vyvolala opatření zavedená kabinetem proti šíření koronaviru. Peníze jdou třeba od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) a Finanční správy.

„Využíváme možnosti nezahájit kontrolu, ale vyžádat si doklady,“ informoval Kala k prověrkám na ministerstvech obrany, zahraničí a některých hygienických stanicích. „Je možné, že kontrola u nich bude ještě zahájena,“ doplnil bez dalších podrobností. Kalův úřad aktuálně kontroluje státní nákupy zdravotních prostředků, ochranných pomůcek a souvisejících služeb v době nouzového stavu vyhlášeného vládou kvůli koronaviru. NKÚ se na nákupy rozhodl zaměřit např. kvůli rozdílným cenám, které platila různá ministerstva za stejné pomůcky. Prověrka se týká ministerstev vnitra a zdravotnictví a Správy státních hmotných rezerv (SSHR), skončit by měla v listopadu. Nyní prověřované státní instituce by mohly dostat protokoly o kontrolách na konci srpna, řekl Kala v E15. „Bude následovat proces vypořádávání připomínek a odvolání,“ doplnil. Již dříve k důvodům těchto prověrek uzavřel, že se jedná zejména o velký objem finančních prostředků utracený bez zvýšené kontroly.

 

V Praze dne 23. června 2020

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím ČTK)

Informační panel

18
Říjen
2021
Vláda by měla pro firmy s výpadkem výroby spustit Antivirus B.

Vážení čtenáři, prve je však nutné jasně vymezit odvětví, do nichž by měla podpora směřovat.

11
Říjen
2021
Průměrná mzda ve 2. kvartálu stoupla o 11,3 procenta na 38.275 Kč.

Vážení čtenáři, průměrná mzda v ČR v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 11,3 procenta na 38.275 korun.

4
Říjen
2021
Novela zákona o elektronických komunikacích ovlivní ohledně marketingu život většiny firem v ČR.

Vážení klienti, novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích znepříjemní obchodním korporacím život ve dvou aspektech (viz body 1. a 2.).

Zobrazit další články