Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 8.12.2020 zdravotní pojištění - splatná záloha za listopad
  • 11.12.2020 spotřební daň - splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 15.12.2020 daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
Více informací najdete v našem kalendáři

Nejvyšší kontrolní úřad plánuje zkontrolovat koronavirové programy na podporu podnikatelů.

Vážení čtenáři, Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „NKÚ“) se chystá zkontrolovat programy na podporu podnikatelů zasažených dopady šíření koronaviru v České republice. V rozhovoru pro vydání deníku E15 tuto informaci sdělil prezident NKÚ Miloslav Kala.

Možné je podle něj také zahájení kontrol na ministerstvech obrany, zahraničí a některých hygienických stanicích. Předávat protokoly z nynějších kontrol státních nákupů ochranných prostředků by úřad mohl koncem srpna, doplnil.

V programech na podporu podnikatelů se jedná podle Kaly o značné finanční prostředky rozdělované v krátkém čase. „Nepochybně to bude další předmět kontroly,“ uvedl. Neupřesnil, kterých programů by se prověrka měla týkat. Vláda ČR rozhodla o podpoře podnikatelských subjektů zasažených utlumením ekonomiky, které vyvolala opatření zavedená kabinetem proti šíření koronaviru. Peníze jdou třeba od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) a Finanční správy.

„Využíváme možnosti nezahájit kontrolu, ale vyžádat si doklady,“ informoval Kala k prověrkám na ministerstvech obrany, zahraničí a některých hygienických stanicích. „Je možné, že kontrola u nich bude ještě zahájena,“ doplnil bez dalších podrobností. Kalův úřad aktuálně kontroluje státní nákupy zdravotních prostředků, ochranných pomůcek a souvisejících služeb v době nouzového stavu vyhlášeného vládou kvůli koronaviru. NKÚ se na nákupy rozhodl zaměřit např. kvůli rozdílným cenám, které platila různá ministerstva za stejné pomůcky. Prověrka se týká ministerstev vnitra a zdravotnictví a Správy státních hmotných rezerv (SSHR), skončit by měla v listopadu. Nyní prověřované státní instituce by mohly dostat protokoly o kontrolách na konci srpna, řekl Kala v E15. „Bude následovat proces vypořádávání připomínek a odvolání,“ doplnil. Již dříve k důvodům těchto prověrek uzavřel, že se jedná zejména o velký objem finančních prostředků utracený bez zvýšené kontroly.

 

V Praze dne 23. června 2020

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím ČTK)

Informační panel

1
Prosinec
2020
Počet nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty stoupl ke konci září o 11 procent.

Vážení čtenáři, počet firem, které nespolehlivě odvádí DPH, se ke konci září v meziroční komparaci zvýšil o 11 pct na 21.529.

30
Listopad
2020
COVID školy v přírodě je prý velký úspěch.

Vážení čtenáři, schválení programu COVID školy v přírodě považuje Asociace dětské rekreace za úspěch, příspěvek 27 pct z nasmlouvaných a neuskutečněných pobytů pro rekreační zařízení je velkorysý.

29
Listopad
2020
Přes státní podporu se dají očekávat krachy podnikatelských subjektů.

Vážení čtenáři, přes subvenci, kterou vláda vyčlenila pro obory zasažené koronavirovou krizí, se dá očekávat, že některé firmy současný stav nezvládnou.

Zobrazit další články