Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 17.7.2020 silniční daň - záloha na daň za 2. čtvrtletí
  • 20.7.2020 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
  • 20.7.2020 důchodové pojištění - splatná záloha za červen
Více informací najdete v našem kalendáři

Poslanecká sněmovna přijala balíček zákonů, většina z nich se týkala odvodu daní.

1. Úvod: Vážení čtenáři, zvládnout ekonomické dopady pandemie by měla poplatníkům pomoci šestice zákonů, které v úterý 16. 6. schválila Sněmovna. Vedle daňových změn poslanci odhlasovali i kompenzační bonus pro obce.

Obce a města v České republice by letos měly dostat ze státního rozpočtu příspěvek ve výši 1 200 Kč na každého obyvatele. Výsledná částka má alespoň částečně nahradit výpadek příjmů ze sdílených daní, z nichž stát vyplácí tzv. kompenzační bonus – příspěvek 500 Kč osobám samostatně výdělečně činným a společníkům malých společností s ručením omezeným, kteří v důsledku pandemie koronaviru utrpěli finanční ztráty. Uvedený příspěvek poskytne ministerstvo financí prostřednictvím krajů, ty je pak obratem přepošlou koncovým adresátům, tedy obcím a městům.

2. Změna zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů taktéž přímo ovlivní ekonomiku měst a obcí. Nově tak budou mít tyto subjekty územní samosprávy možnost osvobodit od daně z nemovitosti dotčené živelní pohromou, případně některou z dalších mimořádných událostí, např. pandemií, krizovými opatřeními podle krizového zákona nebo průmyslovou havárií. Osvobození bude možné uskutečnit i zpětně.

3. Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů spočívá v možnosti uplatnění daňové ztráty jednotlivců, tzv. loss carryback, a to i za dvě období předcházející období, ve kterém ztráta vznikla (dosud to bylo v následujících pěti zdaňovacích obdobích za předpokladu, že byl poplatník v zisku). Znamená to, že v případě vykázání daňové ztráty za rok 2020 související s mimořádnými opatřeními vlády a nouzovým stavem, si může poplatník snížit základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018. Max. výše částky byla stanovena na 30 milionů korun.

4. Provoz na pozemních komunikací zahrnuje legislativní změny dalších dvou právních předpisů, a to zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

A. První z nich se týká snížení silniční daně o 25 procent u automobilů a autobusů s maximální povolenou hmotností nad 3,5 tuny a projeví se ex post (zpětně) již od začátku letošního roku.

B. Legislativní novela zákona o spotřebních daních zkracuje lhůtu pro vrácení přeplatku spotřební daně z tzv. zelené nafty. Nově to bude 40 dnů od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání oproti stávajícím 60 dnům od vyměření nebo doměření nároku na jeho vrácení.

5. Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (DPH), ve znění pozdějších předpisů upravuje snížení sazby daně z přidané hodnoty na ubytovací služby, vstupné na kulturní a sportovní akce či vstupné na sportoviště, do saun a podobných zařízeních. V uvedených případech se sazba snižuje z nynějších 15 na 10 procent.

6. Změna zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní pak aktuálně pevně určuje lhůty při provádění automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní. Jeho soudobá (schválená) podoba dává možnost vládě nařízením v souladu s předpisy EU tyto lhůty prodloužit.

 

V Praze dne 22. června 2020

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Advokátního deníku)

Informační panel

11
Červenec
2020
Poslanecká sněmovna podpořila paušální daň pro některé živnostníky.

Vážení klienti, milí čtenáři, živnostníci s ročním příjmem do 800.000 korun by mohli od 1. ledna příštího roku platit pouze jednu paušální daň.

11
Červenec
2020
Pracovníci na dohody pravděpodobně dostanou náhrady 350 korun za den.

Vážení čtenáři, zaměstnanci pracující na dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti zřejmě dostanou v případě výpadku příjmů kvůli epidemii koronaviru náhrady 350 korun za den.

10
Červenec
2020
Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona proti praní špinavých peněz.

Vážení klienti, milí čtenáři, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na svém zasedání 7. července podpořila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Zobrazit další články