Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.10.2020 DPH - poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci s...
  • 27.11.2020 spotřební daň - daňové přiznání za říjen, daňové přiznání k uplatnění ...
  • 27.11.2020 DPH - daňové přinání a splatnost daně, kontrolní hlášení a s...
Více informací najdete v našem kalendáři

Poslanecká sněmovna přijala balíček zákonů, většina z nich se týkala odvodu daní.

1. Úvod: Vážení čtenáři, zvládnout ekonomické dopady pandemie by měla poplatníkům pomoci šestice zákonů, které v úterý 16. 6. schválila Sněmovna. Vedle daňových změn poslanci odhlasovali i kompenzační bonus pro obce.

Obce a města v České republice by letos měly dostat ze státního rozpočtu příspěvek ve výši 1 200 Kč na každého obyvatele. Výsledná částka má alespoň částečně nahradit výpadek příjmů ze sdílených daní, z nichž stát vyplácí tzv. kompenzační bonus – příspěvek 500 Kč osobám samostatně výdělečně činným a společníkům malých společností s ručením omezeným, kteří v důsledku pandemie koronaviru utrpěli finanční ztráty. Uvedený příspěvek poskytne ministerstvo financí prostřednictvím krajů, ty je pak obratem přepošlou koncovým adresátům, tedy obcím a městům.

2. Změna zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů taktéž přímo ovlivní ekonomiku měst a obcí. Nově tak budou mít tyto subjekty územní samosprávy možnost osvobodit od daně z nemovitosti dotčené živelní pohromou, případně některou z dalších mimořádných událostí, např. pandemií, krizovými opatřeními podle krizového zákona nebo průmyslovou havárií. Osvobození bude možné uskutečnit i zpětně.

3. Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů spočívá v možnosti uplatnění daňové ztráty jednotlivců, tzv. loss carryback, a to i za dvě období předcházející období, ve kterém ztráta vznikla (dosud to bylo v následujících pěti zdaňovacích obdobích za předpokladu, že byl poplatník v zisku). Znamená to, že v případě vykázání daňové ztráty za rok 2020 související s mimořádnými opatřeními vlády a nouzovým stavem, si může poplatník snížit základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018. Max. výše částky byla stanovena na 30 milionů korun.

4. Provoz na pozemních komunikací zahrnuje legislativní změny dalších dvou právních předpisů, a to zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

A. První z nich se týká snížení silniční daně o 25 procent u automobilů a autobusů s maximální povolenou hmotností nad 3,5 tuny a projeví se ex post (zpětně) již od začátku letošního roku.

B. Legislativní novela zákona o spotřebních daních zkracuje lhůtu pro vrácení přeplatku spotřební daně z tzv. zelené nafty. Nově to bude 40 dnů od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání oproti stávajícím 60 dnům od vyměření nebo doměření nároku na jeho vrácení.

5. Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (DPH), ve znění pozdějších předpisů upravuje snížení sazby daně z přidané hodnoty na ubytovací služby, vstupné na kulturní a sportovní akce či vstupné na sportoviště, do saun a podobných zařízeních. V uvedených případech se sazba snižuje z nynějších 15 na 10 procent.

6. Změna zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní pak aktuálně pevně určuje lhůty při provádění automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní. Jeho soudobá (schválená) podoba dává možnost vládě nařízením v souladu s předpisy EU tyto lhůty prodloužit.

 

V Praze dne 22. června 2020

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Advokátního deníku)

Informační panel

27
Září
2020
Průměrná mzda pro rok 2021 bude činit 35.441 Kč.

Milí klienti, průměrná mzda pro rok 2021 má činit 35.441 Kč jako součin všeobecného vyměřovacího základu 34.766 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0194.

26
Září
2020
Vláda včera schválila nová pravidla kurzarbeitu.

Vážení čtenáři, ČTK tuto informaci sdělil premiér Andrej Babiš (ANO). Zkrácená práce s částí mzdy od státu by se mohla zavést od listopadu. Navázala by na dočasný program Antivirus.

25
Září
2020
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy nesouhlasí s navýšením věku u ošetřovného z 10 na 13 let.

Vážení čtenáři, Robert Plaga (za ANO) je připraven jednat s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD) o úpravě délky ošetřovného kvůli karanténám ve školách.

Zobrazit další články