Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 20.1.2021 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
  • 20.1.2021 důchodové pojištění - splatná záloha za prosinec
  • 24.1.2021 spotřební daň - splatnost daně za listopad (pouze spotřební daň z lih...
Více informací najdete v našem kalendáři

Větší podniky požadují podle výzkumu pokračování programu Antivirus.

Vážení čtenáři, zatímco firmy s více než 250 zaměstnanci budou potřebovat hlavně prodloužit a rozšířit program Antivirus, potíže malých a středních podniků (MSP) by výrazně zmírnilo, pokud by jim vláda dočasně zrušila placení povinných plateb pojistného analogicky jako u podnikatelů, placení daní a kompenzovala jim prokazatelně vzniklé škody.

Toto zjištění vyplývá z analýzy Hospodářské komory na základě šetření mezi 800 podniky všech velikostí a oborů. „Aby byla pomoc státu kvůli vládou zavedeným opatřením proti šíření koronaviru skutečně efektivní, měla by se přizpůsobit reálným potřebám podnikatelů. Vzhledem k tomu, že současná situace znamená pro firmy větší nároky na likviditu, mohlo by se zdát, že podnikatelé budou upřednostňovat výhodné úvěry COVID, jaké byly nabízeny Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou ve spolupráci s komerčními bankami. Představa firem o formě pomoci státu se ale od této obecné domněnky výrazně liší,“ konstatoval prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Dočasné zrušení placení pojistných odvodů nebo daní by pomohlo dvěma třetinám podniků ustát současnou hospodářskou krizi. Podnikatelé již dříve uvedli, že vládou navržené pouhé posunutí plateb na podzim, navíc nadále penalizované úrokem, je pouze odkládáním problému. Více než třetině podniků by současně vedle zrušení plateb pojistného pomohlo, kdyby se stát přihlásil ke kompenzaci škod, které jim vláda způsobila v souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření koronaviru. Drtivé většině podnikatelských subjektů nejde podle komory o náhradu ušlého zisku, ale o alespoň částečnou náhradu škody, kterou jim způsobila vládou zavedená preventivní opatření. Přišli o svůj příjem, ale nadále měli výdaje, povinnost zaměstnancům vyplácet mzdy, státu odvádět odvody a jiné zálohy daní, hradit nájemné, splácet úvěry, v některých případech museli vyhodit nakoupený materiál, např. restaurace vyhodily nakoupené suroviny. Škodu neměly jen ty podniky, které musely okamžitě zavřít. Ale ne všechny mají dnes nárok na nějakou podporu, poznamenal Dlouhý.

Podnikatelé mohou podle odhadů komory podat až stovky tisíc žalob. Řada z nich by mohla přistoupit na dohodu, že pokud jim bude uhrazena alespoň půlka nákladů prokazatelně vzniklých během krize, přistoupí na mimosoudní dohodu (vyrovnání) a nebudou mít další nároky. Po náhradě škod volají hlavně nejpostiženější odvětví, tedy restaurační služby a cestovní ruch.

Velké firmy rovněž chtějí rozšíření programu Antivirus o další režimy, např. pro firmy, které musí udržovat trvalý provoz, i když je pro ně ztrátový. Další režim programu by mohl pomoct třetině firem ze zpracovatelského průmyslu. Pokračování nějaké formy programu Antivirus by uvítaly i tři pětiny firem z cestovního ruchu.

Pětina podniků by uvítala především snížení administrativní zátěže, častěji se jedná o právnické osoby a subjekty působící ve stavebnictví.

Výhodné úvěry preferuje před ostatními formami pomoci jen 16 pct firem, a to zejména ve stavebnictví a v cestovním ruchu.

Pomoc v podobě grantů preferuje okrajový počet podnikatelů.

 

V Praze dne 18. května 2020

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím ČTK)

 

Informační panel

18
Leden
2021
V ČR loni vzniklo 27.038 nových firem, což je nejméně od roku 2016.

Vážení čtenáři, v České republice loni vzniklo 27.038 nových společností, což je nejméně od roku 2016.

17
Leden
2021
Podnikatelské subjekty si mohou na kalkulačce MPO spočítat COVID podporu.

Vážení klienti, podnikatelé si mohou na on-line kalkulačce MPO spočítat měsíční podporu, kterou jim stát v souvislosti s pandemií a vládními opatřeními poskytne.

16
Leden
2021
Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny se spustí v pondělí 18. ledna.

Vážení klienti, MPO včera zveřejnil výzvu k podávání žádostí o podporu v programu COVID – Gastro – Uzavřené provozovny (dále jen „Výzva“). Žádosti je možné podávat od 18. 1. 2021 od 9:00 hodin do 1. 3. 2021 do 16:00 hod.

Zobrazit další články