Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 8.3.2021 zdravotní pojištění - splatná záloha za únor
  • 13.3.2021 spotřební daň - splatnost daně za leden (mimo spotřební daň z lihu)
  • 15.3.2021 daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
Více informací najdete v našem kalendáři

VŠE navrhuje kvůli pandemii změny v daňové problematice.

Vážení čtenáři, akademici Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „NF VŠE“) poskytli české vládě řadu doporučení.

Členové NF VŠE tak doporučili vládě, aby pro podporu ekonomiky zasažené šířením koronaviru zrušila daň z příjmu fyzických osob placené poplatníky za loňský rok, zrušila letos placení daňových záloh živnostníky, snížila druhou sazbu DPH z 15 na deset procent nebo zkrátila dobu na vrácení DPH ze současných 30 dnů na deset dnů. Současně by se podle akademiků měla zrušit platba emisních povolenek. O doporučeních Národohospodářské fakulty VŠE informoval ČTK hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Tým NF VŠE důrazně upozorňuje, že používání keynesiánských nástrojů, ve formě stimulace poptávkové strany v ekonomice, tedy plošné vyplácení finančních částek, různých dotací a subvencí, je podstatně více finančně náročné, než jít cestou stimulace nabídkové stránky ekonomiky,“ konstatovali akademici.

Zrušení daně daně z příjmu fyzických osob placené poplatníky za rok 2019 a zrušení záloh živnostníků podle výpočtů NF VŠE připraví letos státní rozpočet o 5,6 miliardy korun. Snížení sazby DPH by příští rok připravilo rozpočet o 20 až 25 miliard korun. „Toto opatření může působit na cenovou stabilitu a sníží ohrožení sociálně slabších skupin obyvatelstva při nákupu nezbytného zboží a služeb,“ uvedli akademici. Tým NF VŠE zároveň podpořil zrušení daně z převodu nemovitostí, ovšem bez dalších podmínek. „Tým NF VŠE doporučuje zvážit, zda nenastala doba ke snížení spotřební daně u nafty a benzinu na úroveň, která by nepřesahovala minimální sazbu stanovenou EU,“ uvádí materiál. Navrhované zrušení plateb za emisní povolenky by pak umožnilo zastavení či zpomalení případného růstu cen energií a za jistých okolností i snížení cen pro konečné spotřebitele.

Pro získání peněz na uvedená a další opatření NF VŠE doporučuje jednorázově snížit provozní náklady jednotlivých kapitol státního rozpočtu letos o deset procent, uspořit snížením výdajů na neziskové organizace kromě těch, které vykonávají sociální služby v oblasti sportovních aktivit v ČR a emitovat státní dluhopisy.

Akademici nesouhlasí s rozvolněním rozpočtové kázně. Vláda 1. dubna v rámci novely zákona o rozpočtové odpovědnosti zvýšila pro příští rok strukturální deficit na čtyři procenta hrubého domácího produktu (HDP). To je deficit veřejných financí očištěný o vliv hospodářského cyklu.

„Považuje tento proces za nezodpovědný a ve svém důsledku může poškozovat především mladou generaci. Pokud si průběh hospodářského cyklu vyžádá uvolnění rozpočtové kázně, mělo by toto opatření skončit bezprostředně poté, co ekonomika zaznamená dvě po sobě jdoucí období růstu,“ uvedli.

Deficit veřejných financí podle členů Národohospodářské fakulty VŠE letos určitě přesáhne tři procenta HDP. „Česká republika si může výše uvedené dovolit i z toho důvodu, že dosud patříme k nejméně zadluženým zemím Evropské unie,“ dodali.

Doporučení vypracoval tzv. Koronavir tým Národohospodářské fakulty VŠE. Jeho členy jsou např. Miroslav Ševčík, Křeček nebo bývalý ministr hospodářství Karel Dyba.

 

V Praze dne 10. dubna 2020

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím ČTK)

 

Informační panel

5
Březen
2021
Podání přehledu o příjmech a výdajích vyřídíte jednoduše a online přes ePortál ČSSZ.

Milí čtenáři, ČSSZ apeluje na OSVČ, které teď začínají podávat přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020, aby tak činily pouze elektronicky, příp. prostřednictvím podatelen či schránek umístěných u vstupů příslušných správ sociálního zabezpečení.

4
Březen
2021
Vláda ČR schválila návrh na zvýšení nemocenské na 100 pct.

Vážení čtenáři, vláda schválila návrh zákona s dočasným zvýšením nemocenské pro lidi v karanténě ze 60 na sto procent redukovaného výdělku.

3
Březen
2021
Ministerstvo financí plánuje prominout sankce za pozdní přiznání nebo úhradu DPH.

Vážení čtenáři, MF promine podnikatelům a firmám sankce za pozdní podání daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení za únor.

Zobrazit další články