Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 8.3.2021 zdravotní pojištění - splatná záloha za únor
  • 13.3.2021 spotřební daň - splatnost daně za leden (mimo spotřební daň z lihu)
  • 15.3.2021 daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
Více informací najdete v našem kalendáři

Vláda ČR schválila zásadní novelu zákoníku práce.

1. ÚVOD: Vláda schválila novelu zákoníku práce, která obsahuje zavedení sdílených míst, nová pravidla dovolených či podmínky vysílání pracovníků do zemí EU. Část ustanovení by podle plánu měla začít v praxi platit v polovině příštího roku a část od ledna 2021. Část ustanovení by podle plánu měla začít v praxi platit v polovině příštího roku a část od ledna 2021. Návrh zákona nyní bude projednávat parlament.

Na nové podobě kodexu pracovního práva se dohodli zástupci vládních stran, odboráři a zaměstnavatelé. Zavázali se, že do textu při projednávání v Parlamentu již nebudou zasahovat a umožní hladké schválení. Předloha spojuje dvě novely zákoníku do jedné - loňský návrh se sdílenými místy, změnami dovolené a dalšími úpravami a letošní návrh s evropskou směrnicí o vysílání pracovníků. Jestliže by Česká republika evropská pravidla do svých zákonů nepřenesla, hrozila by ji pokuta. Právní předpis EU má mj. omezit tzv. sociální dumping s konkurováním nižší mzdou.

2. Klasifikace sdíleného místa: Zákoník práce by nově mohl klasifikovat tzv. sdílené místo, tzn. že se zaměstnavatel může dohodnout, že se o jednu pracovní pozici mohou podělit dva nebo více zaměstnanců s kratší pracovní dobou a stejnou pracovní náplní. Ti si sami budou moci rozvrhnout pracovní dobu, jak jim to bude nejvíce vyhovovat. Mohou si vzájemně pomáhat, vycházet si vstříc a zaměstnavatel má jistotu, že tam někdo z nich bude.

3. Změna u dovolené: Změnit by se mohl i výpočet nároku na dovolenou. Místo odpracovaných dnů (směn), by měl nárok vycházet z odpracovaných hodin.

4. Změna u výpočtu náhrad u pozůstalých: Ke změně došlo i při výpočtů náhrad pozůstalým. Podle stávající právní regulace náleží pozůstalým po zaměstnanci, jenž zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání jednorázové odškodnění v pevné výši 240 000 Kč. Dále mají nárok na vyplacení nákladů na pořízení pomníku ve výši 40 000 Kč.

5. Změny u doručování písemností: Další změny se dotknou doručování písemností, kdy dojde ke zjednodušení při jejich doručování zaměstnavatelem. Ošetřeny budou také situace s obtížemi při doručování zaměstnavateli, který se fyzicky nenachází v místě zapsaném ve veřejném rejstříku, a tím znemožňuje doručení písemnosti. Toto bude nově řešit navrhovaná fikce doručení.

6. Snížení administrativní zátěže: Zmíněná novela taktéž přinese snížení administrativní náročnost, která je kladená na zaměstnavatele, a to tak, že se ruší povinnost zaměstnavatele vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání v případě ukončení dohody o provedení práce s exempcí (výjimkou) těch dohod, u kterých je prováděn výkon rozhodnutí srážkami z dohody o provedení práce nebo které zakládaly účast na nemocenském pojištění.

7. Zdroje a odborná literatura:

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-schvalila-novelu-zakoniku-prace-zavadejici-sdilene-misto/1832504,

https://www.mesec.cz/aktuality/vlada-schvalila-novelu-zakoniku-prace-resi-i-sdilena-mista/?utm_source=newsletter-html-w&utm_medium=text&utm_campaign=2019-12-22,

http://www.pravniprostor.cz/aktuality/aktuality/vlada-schvalila-novelu-zakoniku-prace-nove-bude-upravovat-sdilene-pracovni-misto-a-narok-na-dovolenou

 

V Praze dne 22. prosince 2019

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

5
Březen
2021
Podání přehledu o příjmech a výdajích vyřídíte jednoduše a online přes ePortál ČSSZ.

Milí čtenáři, ČSSZ apeluje na OSVČ, které teď začínají podávat přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020, aby tak činily pouze elektronicky, příp. prostřednictvím podatelen či schránek umístěných u vstupů příslušných správ sociálního zabezpečení.

4
Březen
2021
Vláda ČR schválila návrh na zvýšení nemocenské na 100 pct.

Vážení čtenáři, vláda schválila návrh zákona s dočasným zvýšením nemocenské pro lidi v karanténě ze 60 na sto procent redukovaného výdělku.

3
Březen
2021
Ministerstvo financí plánuje prominout sankce za pozdní přiznání nebo úhradu DPH.

Vážení čtenáři, MF promine podnikatelům a firmám sankce za pozdní podání daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení za únor.

Zobrazit další články