Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 8.7.2020 zdravotní pojištění - splatná záloha za červen
  • 10.7.2020 spotřební daň - splatnost daně za květen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 17.7.2020 silniční daň - záloha na daň za 2. čtvrtletí
Více informací najdete v našem kalendáři

Vláda ČR schválila zásadní novelu zákoníku práce.

1. ÚVOD: Vláda schválila novelu zákoníku práce, která obsahuje zavedení sdílených míst, nová pravidla dovolených či podmínky vysílání pracovníků do zemí EU. Část ustanovení by podle plánu měla začít v praxi platit v polovině příštího roku a část od ledna 2021. Část ustanovení by podle plánu měla začít v praxi platit v polovině příštího roku a část od ledna 2021. Návrh zákona nyní bude projednávat parlament.

Na nové podobě kodexu pracovního práva se dohodli zástupci vládních stran, odboráři a zaměstnavatelé. Zavázali se, že do textu při projednávání v Parlamentu již nebudou zasahovat a umožní hladké schválení. Předloha spojuje dvě novely zákoníku do jedné - loňský návrh se sdílenými místy, změnami dovolené a dalšími úpravami a letošní návrh s evropskou směrnicí o vysílání pracovníků. Jestliže by Česká republika evropská pravidla do svých zákonů nepřenesla, hrozila by ji pokuta. Právní předpis EU má mj. omezit tzv. sociální dumping s konkurováním nižší mzdou.

2. Klasifikace sdíleného místa: Zákoník práce by nově mohl klasifikovat tzv. sdílené místo, tzn. že se zaměstnavatel může dohodnout, že se o jednu pracovní pozici mohou podělit dva nebo více zaměstnanců s kratší pracovní dobou a stejnou pracovní náplní. Ti si sami budou moci rozvrhnout pracovní dobu, jak jim to bude nejvíce vyhovovat. Mohou si vzájemně pomáhat, vycházet si vstříc a zaměstnavatel má jistotu, že tam někdo z nich bude.

3. Změna u dovolené: Změnit by se mohl i výpočet nároku na dovolenou. Místo odpracovaných dnů (směn), by měl nárok vycházet z odpracovaných hodin.

4. Změna u výpočtu náhrad u pozůstalých: Ke změně došlo i při výpočtů náhrad pozůstalým. Podle stávající právní regulace náleží pozůstalým po zaměstnanci, jenž zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání jednorázové odškodnění v pevné výši 240 000 Kč. Dále mají nárok na vyplacení nákladů na pořízení pomníku ve výši 40 000 Kč.

5. Změny u doručování písemností: Další změny se dotknou doručování písemností, kdy dojde ke zjednodušení při jejich doručování zaměstnavatelem. Ošetřeny budou také situace s obtížemi při doručování zaměstnavateli, který se fyzicky nenachází v místě zapsaném ve veřejném rejstříku, a tím znemožňuje doručení písemnosti. Toto bude nově řešit navrhovaná fikce doručení.

6. Snížení administrativní zátěže: Zmíněná novela taktéž přinese snížení administrativní náročnost, která je kladená na zaměstnavatele, a to tak, že se ruší povinnost zaměstnavatele vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání v případě ukončení dohody o provedení práce s exempcí (výjimkou) těch dohod, u kterých je prováděn výkon rozhodnutí srážkami z dohody o provedení práce nebo které zakládaly účast na nemocenském pojištění.

7. Zdroje a odborná literatura:

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-schvalila-novelu-zakoniku-prace-zavadejici-sdilene-misto/1832504,

https://www.mesec.cz/aktuality/vlada-schvalila-novelu-zakoniku-prace-resi-i-sdilena-mista/?utm_source=newsletter-html-w&utm_medium=text&utm_campaign=2019-12-22,

http://www.pravniprostor.cz/aktuality/aktuality/vlada-schvalila-novelu-zakoniku-prace-nove-bude-upravovat-sdilene-pracovni-misto-a-narok-na-dovolenou

 

V Praze dne 22. prosince 2019

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

5
Červenec
2020
Živnostníci s příjmem do 800 tis. Kč budou moci platit paušální daň.

Vážení čtenáři, živnostníci s ročním příjmem do 800.000 korun budou moci od 1. ledna příštího roku platit pouze jednu paušální daň. Na jednání to schválila vláda.

4
Červenec
2020
Za jídlo v závodní jídelně třetina zaměstnanců zaplatí do 30 Kč.

Vážení klienti a čtenáři, za jídlo v závodní jídelně nebo kantýně zaplatí více než třetina strávníků do 30 korun. Za celé obědové menu 58 procent tuzemských pracovníků utratí do 50 korun.

4
Červenec
2020
Studenti letos mohou mít obtíže najít si letní brigádu.

Vážení klienti, milí čtenáři, poptávka po brigádách podle expertů stoupá, naopak nabídka je po pandemii koronaviru omezená. Odměny se pohybují na stejné úrovni jako loni.

Zobrazit další články