Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 22.5.2022 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
  • 25.5.2022 spotřební daň - daňové přiznání za duben, daňové přiznání k uplatnění ...
  • 25.5.2022 spotřební daň - splatnost daně za březen (pouze spotřební daň z lihu)
Více informací najdete v našem kalendáři

Do kdy podat přehled o příjmech a výdajích pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu za rok 2021?

Vážení klienti, OSVČ, které alespoň část kalendářního roku vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost, musí podat přehled o příjmech a výdajích OSVČ za uplynulý rok.

1. Úvod: Termíny pro přehledy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ se odvíjejí od lhůty pro podání daňového přiznání. Lidé je musí odevzdat nejpozději do jednoho měsíce od jejího uplynutí. Žádné mimořádné prodloužení, jaké mohli podnikatelé využít v posledních dvou letech kvůli koronaviru, už v roce 2022 neplatí.

2. Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovny: Přehled o příjmech a výdajích musí podat podnikatel, a to i v případě, že v uplynulém roce neměl tento podnikatelský subjekt žádný finanční příjem. Znamená to tedy skutečnost, že přehledy o příjmech a výdajích se podávají i nulové. Výjimku pak představují ti podnikatelé, kteří vstoupili do režimu paušální daně. Pokud OSVČ podává daňové přiznání, musí podat současně přehled o příjmech a výdajích do 2. května 2022, v případě elektronického podání daňového přiznání pak přehled podává do 2. června 2022. Pakliže hodlá využít termín pro podání přehledu do 2. června 2022, musí odevzdat přiznání k dani z příjmu fyzických osob až po 1. dubnu 2022. Nejzazší termín pro podání přehledu o příjmech a výdajích je do 1. srpna 2022 v případě, že OSVČ má zpracované a podané daňové přiznání daňovým poradcem nebo advokátem, který je vedený u České advokátní komory (ČAK).

3. Přehled o příjmech a výdajích pro okresní správu sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“): Povinnost podat přehled o příjmech a výdajích je povinna podat každá osoba samostatně výdělečně činná, která alespoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou činnost. Exempci (výjimku) mají opět poplatníci, kteří jsou v režimu paušální daně. Lhůty pro podání přehledu na OSSZ jsou odvislé od podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Termín pro podání přehledu na OSSZ je 2. května 2022. V případě, že by poplatník podával daňové přiznání elektronicky, může přehled podat až do 1. června 2022. Přiznání však musí být podané elektronicky až do 1. dubna 2022. V případě využití daňového poradce pro podání daňového přiznání, je i lhůta pro podání přehledu posunuta, a to až na 1. srpna 2022. I zde však platí, že přiznání k dani z příjmů musel daňový poradce či advokát podat až po 1. dubnu 2022.

4. Použité zdroje:

https://www.mesec.cz/aktuality/do-kdy-podat-prehled-o-prijmech-a-vydajich-za-rok-2021/,

https://www.penize.cz/podnikani/433299-do-kdy-podat-prehledy-osvc-pro-socialni-a-zdravotni-pojisteni-a-zaplatit,

https://www.podnikatel.cz/clanky/vite-jak-zjistite-kolik-budete-doplacet-na-socialnim-a-zdravotnim-pojisteni/#h20.

 

V Praze dne 18. dubna 2022

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s ohledem na výše uvedené prameny)

Informační panel

16
Květen
2022
Evropské úřady pro ochranu osobních údajů začaly ve velkém brojit proti Google Analytics.

Vážení klienti, dle např. rakouského úřadu pro ochranu osobních údajů porušila společnost Google GDPR.

9
Květen
2022
Airbnb musí i nadále předávat informace daňovým orgánům.

Vážení čtenáři, Airbnb musí předávat informace daňovým orgánům, soud EU podniku nevyhověl.

2
Květen
2022
Finanční správa začala rozesílat složenky na zaplacení daně z nemovitých věcí.

Milí čtenáři, celkem je na cestě do poštovních schránek až 2,8 mil. obálek.

Zobrazit další články