Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 9.8.2022 spotřební daň - splatnost daně za červen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 11.8.2022 důchodové pojištění - doplatek rozdílu mezi zaplacenými zálohami a skutečnou...
  • 11.8.2022 zdravotní pojištění - doplatek rozdílu mezi zaplacenými zálohami a skutečnou...
Více informací najdete v našem kalendáři

Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců se dohodli na novele zákoníku práce.

1. Úvod: Vážení klienti, spravedlivější výpočet dovolené nebo sdílené pracovní místo. To jsou některé ze změn, které obsahuje novela zákoníku práce z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí.

Aby byla cesta tohoto návrhu parlamentem co nejsnazší, tak v polovině října došlo k podpisu dohody mezi zástupci vládní koalice, odborů i zaměstnavatelů. Všechny strany se dohodly, že budou podporovat návrh právě v této aktuální verzi. Legislativní návrh obsahuje celou řadu vylepšení pracovního práva.

„Návrh novely vychází z potřeb praxe. Nejde o zásadní koncepční změny, ale o návrhy, které mohou usnadnit „Život“ na pracovištích téměř čtyřem milionům zaměstnanců a nepočítanému množství zaměstnavatelů. Lze si pouze přát, aby dohoda urychlila legislativní cestu novely na pracoviště,“ konstatuje JUDr. Ladislav Jouza, odborník na pracovní právo, advokát a vysokoškolský pedagog.

2. Mezi hlavní chystané změny zákoníku práce patří "Např.":

A. sdílené pracovní místo, což je nový institut, který umožní zaměstnavateli zaměstnat více pracovníků v kratším pracovním úvazku tak, aby pokryl jedno pracovní místo. Nejméně dva zaměstnanci si budou moci sami po předchozí dohodě se zaměstnavatelem rozvrhovat svou pracovní dobu ve vzájemné spolupráci podle svých osobních potřeb.

B. Dalším z témat je dovolená. Nově je v plánu, že by se její výpočet odvíjel od počtu odpracovaných hodin a nikoli dní jako doposud.

C. Jednou z dalších nosných otázek je i doručování písemností zaměstnavatelem, což je změna reagující na praktické problémy, které doručování komplikovaly.

D. Dále by se měla zrušit povinnost zaměstnavatele vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání v případě ukončení dohody o provedení práce. Exempci (výjimkou) by byly pouze dohody, u kterých je prováděn výkon rozhodnutí srážkami z dohody o provedení práce nebo které zakládaly účast na nemocenském pojištění.

3. Valorizace minimální mzdy, resp. komparace výše minimální mzdy v České republice s postkomunistickým Polskem a Slovenskem:

ČR se v mezinárodním měřítku stále drží v úrovni minimální mzdy na nejnižších příčkách. Má pořád levnou pracovní sílu a nízké mzdy. Ministryně práce a sociálních věcí proto navrhuje pro příští rok růst minimální mzdy zhruba o deset procent, tj. tedy na 14 700 Kč. Chce se na tom dohodnout už do konce října. Nutno dodat, že minimální mzda se pravidelně zvyšuje také v okolních státech, se kterými má Česká republika mnoho společného. Polská vláda např. v září schválila nárůst minimální mzdy pro příští rok o 350 zlotých na 2 600 zlotých (15 500 Kč) a do roku 2023 ji polská vláda chce navýšit na 4 000 zlotých (24 000 Kč). I slovenská vláda nedávno stvrdila další rekordní růst minimální mzdy pro příští rok na 580 eur (cca 15 000 Kč) z letošních 520 eur (13 390 Kč), což je nárůst o 11,5 procenta.

 

V Praze dne 23. října 2019

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Portálu Pohoda a Advokátního deníku)

Informační panel

8
Srpen
2022
Lidé mohou žádat o rodičovskou přes web.

Vážení čtenáři, MPSV spustilo dne 1.8. on-line formulář, jehož prostřednictvím bude možné žádat o rodičovský příspěvek.

1
Srpen
2022
Příbuzní pěstouni opětovně získali sociální pojištění.

Milí čtenáři, příbuzní pěstouni, kteří se o dítě začali starat před koncem minulého roku a dostávali za to odměnu od státu, nebudou muset za dobu péče platit důchodové a zdravotní pojištění.

25
Červenec
2022
Loňské prominutí DPH u elektřiny a plynu bylo ilegální.

Vážení čtenáři, milí klienti, prominutí daně z přidané hodnoty za elektřinu a plyn loni v listopadu a prosinci bylo podle výsledků přezkumného řízení u rozkladové komise nezákonné.

Zobrazit další články