Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 22.5.2022 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
  • 25.5.2022 spotřební daň - daňové přiznání za duben, daňové přiznání k uplatnění ...
  • 25.5.2022 spotřební daň - splatnost daně za březen (pouze spotřební daň z lihu)
Více informací najdete v našem kalendáři

Minimální zálohy na sociálním pojištění OSVČ se pro rok 2022 zase zvyšují.

Vážení klienti, min. zálohy na soc. poj. pro hlavní činnost OSVČ vzrostou z 2 588 Kč v roce 2021 na 2 841 Kč v roce 2022.

1. Jak se vypočítá minimální záloha na sociální pojištění: Ta se stanovuje na základě průměrné hrubé mzdy, která byla stanovena ve výši 38 911 Kč. Vyměřovací základ pro výpočet min. zálohy na sociálním pojištění je čtvrtina průměrné hrubé mzdy, tedy 9 728 Kč. Sociální pojištění tvoří dvě složky – důchodové pojištění ve výši 28 % a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 1,2 %. Dále si můžete nepovinně hradit nemocenské pojištění ve výši 2,1 pct. Vezmeme tedy jednu čtvrtinu průměrné hrubé mzdy 9 728 Kč a vynásobíme jej 29,2 %. A po zaokrouhlení nám vyjde minimální měsíční záloha 2 841 Kč.

2. Minimální záloha na sociálním pojištění pro vedlejší činnost bude v roce 2022 činit 1 137 Kč.

3. Kdy se platí sociální pojištění? Podnikatelský subjekt platí novou částku až po podání přehledu o příjmech a výdajích. Ten musíte podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém jste měli podat daňové přiznání za rok 2021, tj. tedy nejpozději do 2. května 2022. Pokud jej podáváte elektronicky, přehledy podáváte do 1. června. Jestliže vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce nebo advokát, tak se termín podání přehledu přesunuje na 1. srpna 2022.

3. Seznam zdrojů (i rozšiřujících):

https://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/zalohy-osvc-v-roce-2022/,

https://www.cssz.cz/zmena-vyse-minimalnich-zaloh-osvc-v-roce-2022,

https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/osvc-a-zalohy-na-socialni-pojisteni-v-roce-2022-kolik-budete-platit-1384076#:~:text=Minim%C3%A1ln%C3%AD%20m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD%20z%C3%A1loha%20na%20soci%C3%A1ln%C3%Adm%20poji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD%20pro%20rok%202022%20je,procent%20x%2038%20911%20korun).,

https://www.finance.cz/502050-zdravotni-a-socialni-osvc-a-obzp/#Zal1,

https://www.pruvodcepodnikanim.cz/clanek/minimalni-zalohy-a-pausalni-dan-pro-osvc-v-roce-2022/?bid1=ps-SME-ZalohyPausalniDan-101021-Google-clanek,

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-socialni-zdravotni-2022-zalohy-182494,

http://www.ahs.cz/informacni-panel/1028.

 

V Praze dne 14. února 2022

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím výše uvedených pramenů)

Informační panel

16
Květen
2022
Evropské úřady pro ochranu osobních údajů začaly ve velkém brojit proti Google Analytics.

Vážení klienti, dle např. rakouského úřadu pro ochranu osobních údajů porušila společnost Google GDPR.

9
Květen
2022
Airbnb musí i nadále předávat informace daňovým orgánům.

Vážení čtenáři, Airbnb musí předávat informace daňovým orgánům, soud EU podniku nevyhověl.

2
Květen
2022
Finanční správa začala rozesílat složenky na zaplacení daně z nemovitých věcí.

Milí čtenáři, celkem je na cestě do poštovních schránek až 2,8 mil. obálek.

Zobrazit další články