Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 8.10.2022 zdravotní pojištění - splatná záloha za září
  • 10.10.2022 spotřební daň - splatnost daně za srpen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 16.10.2022 silniční daň - záloha na daň za 3. čtvrtletí
Více informací najdete v našem kalendáři

Minimální zálohy na sociálním pojištění OSVČ se pro rok 2022 zase zvyšují.

Vážení klienti, min. zálohy na soc. poj. pro hlavní činnost OSVČ vzrostou z 2 588 Kč v roce 2021 na 2 841 Kč v roce 2022.

1. Jak se vypočítá minimální záloha na sociální pojištění: Ta se stanovuje na základě průměrné hrubé mzdy, která byla stanovena ve výši 38 911 Kč. Vyměřovací základ pro výpočet min. zálohy na sociálním pojištění je čtvrtina průměrné hrubé mzdy, tedy 9 728 Kč. Sociální pojištění tvoří dvě složky – důchodové pojištění ve výši 28 % a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 1,2 %. Dále si můžete nepovinně hradit nemocenské pojištění ve výši 2,1 pct. Vezmeme tedy jednu čtvrtinu průměrné hrubé mzdy 9 728 Kč a vynásobíme jej 29,2 %. A po zaokrouhlení nám vyjde minimální měsíční záloha 2 841 Kč.

2. Minimální záloha na sociálním pojištění pro vedlejší činnost bude v roce 2022 činit 1 137 Kč.

3. Kdy se platí sociální pojištění? Podnikatelský subjekt platí novou částku až po podání přehledu o příjmech a výdajích. Ten musíte podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém jste měli podat daňové přiznání za rok 2021, tj. tedy nejpozději do 2. května 2022. Pokud jej podáváte elektronicky, přehledy podáváte do 1. června. Jestliže vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce nebo advokát, tak se termín podání přehledu přesunuje na 1. srpna 2022.

3. Seznam zdrojů (i rozšiřujících):

https://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/zalohy-osvc-v-roce-2022/,

https://www.cssz.cz/zmena-vyse-minimalnich-zaloh-osvc-v-roce-2022,

https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/osvc-a-zalohy-na-socialni-pojisteni-v-roce-2022-kolik-budete-platit-1384076#:~:text=Minim%C3%A1ln%C3%AD%20m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD%20z%C3%A1loha%20na%20soci%C3%A1ln%C3%Adm%20poji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD%20pro%20rok%202022%20je,procent%20x%2038%20911%20korun).,

https://www.finance.cz/502050-zdravotni-a-socialni-osvc-a-obzp/#Zal1,

https://www.pruvodcepodnikanim.cz/clanek/minimalni-zalohy-a-pausalni-dan-pro-osvc-v-roce-2022/?bid1=ps-SME-ZalohyPausalniDan-101021-Google-clanek,

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-socialni-zdravotni-2022-zalohy-182494,

http://www.ahs.cz/informacni-panel/1028.

 

V Praze dne 14. února 2022

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím výše uvedených pramenů)

Informační panel

3
Říjen
2022
Od 1. října 2022 nastávají změny v zákoně o evidenci skutečných majitelů.

Vážení klienti, opravdu povinný zápis skutečného majitele společností do veřejné evidence je starý pouze jeden rok.

26
Září
2022
Maďaři umožní korporacím platit daně v eurech a dolarech.

Milí čtenáři, Maďarsko umožní firmám platit daně v eurech a dolarech, aby jim tak alespoň částečně kompenzovalo dopady vysokých nákladů na import ze zahraničí.

19
Září
2022
Od srpna se zvýšilo stravné a náhrada za pohonné hmoty.

Milí klienti, v důsledku turbulentní ekonomické situace a inflace došlo k aktualizaci vyhlášky, která upravuje výši náhrad za stravné nebo průměrnou cenu pohonných hmot.

Zobrazit další články