Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 22.5.2022 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
  • 25.5.2022 spotřební daň - daňové přiznání za duben, daňové přiznání k uplatnění ...
  • 25.5.2022 spotřební daň - splatnost daně za březen (pouze spotřební daň z lihu)
Více informací najdete v našem kalendáři

Změny v otcovské dovolené od 1. ledna 2022

Vážení čtenáři, novelou zákona o nemocenském pojištění se od 1.1.2022 mění podmínky otcovské poporodní péče.

1. Úvod: Změna souvisí se směrnicí Evropské unie o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob, kdy musí jednotlivé členské státy přijmout opatření k jejímu naplnění. V této souvislosti dochází v České republice od nejen ke změnám v ošetřovném, ale i otcovské poporodní péči.

2. Co se vše“ mění u otcovské dovolené od 1. ledna 2022?

A. Délka čerpání otcovské,

B. Lhůta pro čerpání otcovské (pozn. v některých případech),

C. Redukční hranice výpočtu otcovské,

3. Meritum novely: Základní podmínky pro nárok na placenou otcovskou dovolenou zůstávají stejné. I nadále tak na ni mají právní nárok jak zaměstnanci, tak i osoby samostatně výdělečně činné, pakliže si platí fakultativně (dobrovolné) nemocenské pojištění alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou. Nejvýraznější změnu ale představuje prodloužení otcovské. Od 1.1.2022 mohou tátové strávit se svými čerstvě narozenými ratolestmi až 14 placených dní!

V určitých, konkrétních případech se rovněž prodlužuje šestitýdenní období po narození děťátka, po které mohou otcové dávku čerpat. Konkrétně se lhůta prodlužuje o kalendářní dny, po které došlo k pobytu v nemocničním zařízení ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo maminky dítěte, a které spadají do období 6 týdnů ode dne narození miminka.

Tedy, jestliže bude ze zdravotních důvodů miminko nebo (matka miminka) hospitalizována v nemocnici, prodlouží se o tyto dny lhůta, ve které lze na „otcovskou“ nastoupit.

Zbývá rozhodnutí pouze na tatínkovi, zda bude čerpat otcovskou dovolenou v době, kdy je dítě (popřípadě matka dítěte) v nemocnici nebo zda si díky vystavenému potvrzení o hospitalizaci lhůtu nástupu na otcovskou prodlouží a nastoupí na ni, až po návratu dítěte (matky dítěte) domů. Nastoupit na otcovskou lze však nejdéle do jednoho roku věku chlapečka nebo holčičky.

Princip výpočtu otcovské dovolené zůstává taktéž beze změny. Příjemci dávky náleží 70 procent redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den, vynásobený počtem dnů otcovské dovolené. V roce 2022 se ale zvyšuje redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek a díky tomuto zvýšení je možné dosáhnout na vyšší otcovskou než v roce 2021. Tato skutečnost se ale projeví jen u žadatelů s vyššími příjmy, in concreto s hrubou mzdou nad 37.000,- Kč

4. Velmi intuitivní kalkulačku pak naleznete na: https://www.penize.cz/rodicovsky-prispevek/430641-otcovska-dovolena-2022-kdo-ma-narok-a-kolik-dostane.

Prameny:

https://www.kurzy.cz/zpravy/614710-otcovska-v-roce-2022,

https://www.penize.cz/rodicovsky-prispevek/430641-otcovska-dovolena-2022-kdo-ma-narok-a-kolik-dostane,

https://www.podnikatel.cz/clanky/podrobne-o-zmenach-v-otcovske-od-roku-2022/.

 

V Praze dne 31. ledna 2022

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím výše uvedených odborných zdrojů)

 

Informační panel

16
Květen
2022
Evropské úřady pro ochranu osobních údajů začaly ve velkém brojit proti Google Analytics.

Vážení klienti, dle např. rakouského úřadu pro ochranu osobních údajů porušila společnost Google GDPR.

9
Květen
2022
Airbnb musí i nadále předávat informace daňovým orgánům.

Vážení čtenáři, Airbnb musí předávat informace daňovým orgánům, soud EU podniku nevyhověl.

2
Květen
2022
Finanční správa začala rozesílat složenky na zaplacení daně z nemovitých věcí.

Milí čtenáři, celkem je na cestě do poštovních schránek až 2,8 mil. obálek.

Zobrazit další články