Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 25.5.2022 spotřební daň - daňové přiznání za duben, daňové přiznání k uplatnění ...
  • 25.5.2022 spotřební daň - splatnost daně za březen (pouze spotřební daň z lihu)
  • 25.5.2022 DPH - daňové přinání a splatnost daně, kontrolní hlášení a s...
Více informací najdete v našem kalendáři

Novela zákona o elektronických komunikacích ovlivní ohledně marketingu život většiny firem v ČR.

Vážení klienti, novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích znepříjemní obchodním korporacím život ve dvou aspektech (viz body 1. a 2.).

Prve je třeba ale uvést, že výše uvedený právní předpis, vůbec nerozlišuje mezi právnickou osobou, resp. mezi podnikateli a spotřebiteli! Zmíněná právní norma totiž hovoří o účastnících!

Ad 1. Politika cookies:

Nově bude muset uživatel vyslovit předem prokazatelný souhlas s použitím cookies a jiných technologií. Za tímto účelem bude nutné především připravit textaci souhlasu a seznam třetích stran, kterým jsou údaje z cookies předávány např. za účelem marketingu.

Z technického hlediska pak bude nezbytné zajistit řešení cookies lišty, a to buďto vlastní, nebo komerční řešení. Dále bude třeba upravit informace o zpracování, zejména zohlednit zpracování v souvislosti s cookie, sbírané souhlasy a předávání osobních údajů třetím stranám.

Na všech internetových stránkách tak bude muset být u cookies uvedeno: "ANO", "Více informací o cookies", "NE".

Nicméně bez výše uvedené změny legislativy už dávno totiž existuje praxe, postupy a judikatura Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku (pozn. pozor neplést s Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku).

Ad 2. Telemarketing aneb volání z databáze:

Na rozdíl od dosavadního přístupu, kdy účastník musel vyjádřit, že si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu (opt-out), se aktivita přenese na ty účastníky, kteří o tento typ komunikace stojí (aktivně vyjádří souhlas stejně jako např. v případě podmínek zákaznických či slevových karet), tedy na princip opt-in, jinak tento kontakt nebude dovolený.

Kontaktovat účastníka tak bude možné pouze tehdy, pakliže je o něm v seznamu účastníků veden konkrétní záznam s informací o jeho přání být kontaktován za účelem marketingu. Obdobně to platí i pro poskytování informační služby o číslech.

V překladu z právničtiny do českého jazyka“ to znamená, že podnikatelský subjekt už nebude moci kontaktovat účastníka na základě „náhodně vygenerovaného čísla“, resp. z údajů na internetu, na které se obchodní společnosti často vymlouvaly, pokud se volaný ohradil proti tomu, kde společnost získala telefonní kontakt.

Tzn. že v „praktickém firemním životě“ korporace bude muset disponovat nejprve databázi se souhlasem klientů, ta se bude posléze navolávat, a teprve následně se po získání souhlasu bude zasílat nabídka ve formě obchodního dopisu.

Prameny:

Týdenní report ze světa legislativy, developmentu, realit, hypoték a makroekonomie pro skupinu JURIS REAL č. 38,

https://advokatnidenik.cz/2021/09/16/omezeni-moznosti-telemarketingu-upravi-zakon-o-elektronickych-komunikacich/,

https://www.podnikatel.cz/clanky/s-otravnym-marketingovym-volanim-maji-firmy-utrum-bude-potreba-aktivni-souhlas/#h23,

https://www.pravniprostor.cz/aktuality/snemovna-schvalila-novelu-zakona-o-elektronickych-komunikacich-prelomova-zmena-vstoupi-v-platnost-v-lednu.


 

V Praze dne 4. října 2021

Mgr. Petr Jezdinský, právník (za využití výše uvedených zdrojů)

Informační panel

23
Květen
2022
Ministr financí nařídil přezkum loňského prominutí DPH u plynu a elektřiny.

Milí čtenáři, ministr financí dne 15.5.2022 na základě vnějšího podnětu k přezkoumání rozhodl o zahájení přezkumného řízení, které může vést ke zrušení generálního pardonu býv. ministryně financí A. Schillerové.

16
Květen
2022
Evropské úřady pro ochranu osobních údajů začaly ve velkém brojit proti Google Analytics.

Vážení klienti, dle např. rakouského úřadu pro ochranu osobních údajů porušila společnost Google GDPR.

9
Květen
2022
Airbnb musí i nadále předávat informace daňovým orgánům.

Vážení čtenáři, Airbnb musí předávat informace daňovým orgánům, soud EU podniku nevyhověl.

Zobrazit další články