Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 8.10.2022 zdravotní pojištění - splatná záloha za září
  • 10.10.2022 spotřební daň - splatnost daně za srpen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 16.10.2022 silniční daň - záloha na daň za 3. čtvrtletí
Více informací najdete v našem kalendáři

Novela zákona o elektronických komunikacích ovlivní ohledně marketingu život většiny firem v ČR.

Vážení klienti, novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích znepříjemní obchodním korporacím život ve dvou aspektech (viz body 1. a 2.).

Prve je třeba ale uvést, že výše uvedený právní předpis, vůbec nerozlišuje mezi právnickou osobou, resp. mezi podnikateli a spotřebiteli! Zmíněná právní norma totiž hovoří o účastnících!

Ad 1. Politika cookies:

Nově bude muset uživatel vyslovit předem prokazatelný souhlas s použitím cookies a jiných technologií. Za tímto účelem bude nutné především připravit textaci souhlasu a seznam třetích stran, kterým jsou údaje z cookies předávány např. za účelem marketingu.

Z technického hlediska pak bude nezbytné zajistit řešení cookies lišty, a to buďto vlastní, nebo komerční řešení. Dále bude třeba upravit informace o zpracování, zejména zohlednit zpracování v souvislosti s cookie, sbírané souhlasy a předávání osobních údajů třetím stranám.

Na všech internetových stránkách tak bude muset být u cookies uvedeno: "ANO", "Více informací o cookies", "NE".

Nicméně bez výše uvedené změny legislativy už dávno totiž existuje praxe, postupy a judikatura Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku (pozn. pozor neplést s Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku).

Ad 2. Telemarketing aneb volání z databáze:

Na rozdíl od dosavadního přístupu, kdy účastník musel vyjádřit, že si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu (opt-out), se aktivita přenese na ty účastníky, kteří o tento typ komunikace stojí (aktivně vyjádří souhlas stejně jako např. v případě podmínek zákaznických či slevových karet), tedy na princip opt-in, jinak tento kontakt nebude dovolený.

Kontaktovat účastníka tak bude možné pouze tehdy, pakliže je o něm v seznamu účastníků veden konkrétní záznam s informací o jeho přání být kontaktován za účelem marketingu. Obdobně to platí i pro poskytování informační služby o číslech.

V překladu z právničtiny do českého jazyka“ to znamená, že podnikatelský subjekt už nebude moci kontaktovat účastníka na základě „náhodně vygenerovaného čísla“, resp. z údajů na internetu, na které se obchodní společnosti často vymlouvaly, pokud se volaný ohradil proti tomu, kde společnost získala telefonní kontakt.

Tzn. že v „praktickém firemním životě“ korporace bude muset disponovat nejprve databázi se souhlasem klientů, ta se bude posléze navolávat, a teprve následně se po získání souhlasu bude zasílat nabídka ve formě obchodního dopisu.

Prameny:

Týdenní report ze světa legislativy, developmentu, realit, hypoték a makroekonomie pro skupinu JURIS REAL č. 38,

https://advokatnidenik.cz/2021/09/16/omezeni-moznosti-telemarketingu-upravi-zakon-o-elektronickych-komunikacich/,

https://www.podnikatel.cz/clanky/s-otravnym-marketingovym-volanim-maji-firmy-utrum-bude-potreba-aktivni-souhlas/#h23,

https://www.pravniprostor.cz/aktuality/snemovna-schvalila-novelu-zakona-o-elektronickych-komunikacich-prelomova-zmena-vstoupi-v-platnost-v-lednu.


 

V Praze dne 4. října 2021

Mgr. Petr Jezdinský, právník (za využití výše uvedených zdrojů)

Informační panel

3
Říjen
2022
Od 1. října 2022 nastávají změny v zákoně o evidenci skutečných majitelů.

Vážení klienti, opravdu povinný zápis skutečného majitele společností do veřejné evidence je starý pouze jeden rok.

26
Září
2022
Maďaři umožní korporacím platit daně v eurech a dolarech.

Milí čtenáři, Maďarsko umožní firmám platit daně v eurech a dolarech, aby jim tak alespoň částečně kompenzovalo dopady vysokých nákladů na import ze zahraničí.

19
Září
2022
Od srpna se zvýšilo stravné a náhrada za pohonné hmoty.

Milí klienti, v důsledku turbulentní ekonomické situace a inflace došlo k aktualizaci vyhlášky, která upravuje výši náhrad za stravné nebo průměrnou cenu pohonných hmot.

Zobrazit další články