Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 16.10.2021 silniční daň - záloha na daň za 3. čtvrtletí
  • 20.10.2021 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
  • 20.10.2021 důchodové pojištění - splatná záloha za září
Více informací najdete v našem kalendáři

Absolvent střední školy musí nahlásit zdravotní pojišťovně své pokračování na vysoké.

Milí čtenáři, vzhledem k tomu, že covidová situace už naštěstí pro podnikatele pominula, nebudeme se na vás s články již obracet každý den, nýbrž od září pouze každý týden.

Vzhledem k zahájení semestru na univerzitách a vyšších odborných školách a nástupu středoškoláku na ně, jsme zvolili sice trochu „prozaické“ , byť na druhou stranu zase velmi důležité téma, které se týká placení zdravotního pojištění úspěšných absolventů střední škol, kteří složili přijímací zkoušky na univerzitu, vysokou či vyšší odbornou školu.

Absolventi střední školy by totiž měli ukončení tohoto studia a případné pokračování na vysokou školu nahlásit své zdravotní pojišťovně. Nebo přinejmenším zkontrolovat, jestli škola tuto skutečnost ohlásila za ně.

Pojištěnec je povinen podle zákona o veřejném zdravotním pojištění oznámit a doložit své zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné. Školy tuto povinnost nemají, ačkoli většina z nich oznámení provádí.

To, zda je vše v pořádku a student je nahlášen jako „státní pojištěnec“, je možno si snadno ověřit v aplikaci Moje VZP. Pakliže jako student zjistíte, že škola vaše studijní pokračování zdravotní pojišťovně nenahlásila nebo to udělala chybně (např. vás ohlásila jiné pojišťovně), zůstává náprava na vás. Kvůli pouhému ověřování informací už často nemusíte ani na pobočku zdravotní pojišťovny. Ty totiž nabízí často možnost využít klientskou aplikaci s různými výhodami a elektronickým archivem dat o pojištěnci (viz výše). Jestliže zjistíte, že vás zdravotní pojišťovna neeviduje z titulu studia jako státního pojištěnce, musíte jí studium doložit potvrzením ze školy (např. potvrzení o přijetí, o zápisu apod.).

Za studenty středních škol po maturitě platí stát pojistné, pokud budou dále pokračovat ve studiu, ještě po dobu posledních prázdnin. Tzn. stát za vás přestane být plátcem pojistného nejpozději 31. 8., kdy končí prázdniny.

Informaci, že budete pokračovat dále ve studiu na vysoké škole či univerzitě, je nutné zdravotní pojišťovně nahlásit nejpozději během září, s tím, že pokud budete mít zápis do 1. ročníku vysoké školy až v říjnu nebo listopadu, musíte to své pojišťovně oznámit do 8 dnů ode dne, kdy jste se tuto skutečnost dozvěděli.

Pakliže po absolvování střední školy svou studijní cestu končíte, bude za vás stát platit zdravotní pojištění pouze do konce letních prázdnin. Ale to jen v případě, že jste během prázdnin po celý kalendářní měsíc nevykonávali výdělečnou činnost nebo jste neměli po celý měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

V případě, že ukončíte studium na střední, na vysokou nejdete, nepodnikáte, nejste v zaměstnání a nejste ani státním pojištěncem z titulu registrace na úřadu práce, spadáte do skupiny tzv. osob bez zdanitelných příjmů, kdy si musíte platit zálohy na pojištění sami.

Prameny:

https://www.mesec.cz/aktuality/musi-absolvent-stredni-skoly-hlasit-zdravotni-pojistovne-sve-pokracovani-na-vysokou/,

https://www.podnikatel.cz/aktuality/ukoncila-stredni-skolu-a-pokracuje-na-vysokou-musi-to-hlasit-zdravotni-pojistovne/,

https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/studenti-kteri-nastupuji-na-ss-ci-vs-se-mohou-snadno-stat-neplatici,

https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/vime-o-vas-ze-studujete.

V Praze dne 6. září 2021

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím shora uvedených pramenů)

 

Informační panel

11
Říjen
2021
Průměrná mzda ve 2. kvartálu stoupla o 11,3 procenta na 38.275 Kč.

Vážení čtenáři, průměrná mzda v ČR v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 11,3 procenta na 38.275 korun.

4
Říjen
2021
Novela zákona o elektronických komunikacích ovlivní ohledně marketingu život většiny firem v ČR.

Vážení klienti, novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích znepříjemní obchodním korporacím život ve dvou aspektech (viz body 1. a 2.).

27
Září
2021
Novela zákona o DPH prodraží drobné zásilky.

Vážení klienti, drobné zásilky do 22 eur ze zemí mimo Evropskou unii (dále jen „EU“) pravděpodobně podraží.

Zobrazit další články