Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 22.5.2022 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
  • 25.5.2022 spotřební daň - daňové přiznání za duben, daňové přiznání k uplatnění ...
  • 25.5.2022 spotřební daň - splatnost daně za březen (pouze spotřební daň z lihu)
Více informací najdete v našem kalendáři

TERMÍN PRO PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB SE NEÚPROSNĚ BLÍŽÍ.

           Vážení klienti (ať již stávající či potenciální), s blížícím se termínem 3. 4. 2017 pro podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2016 jsme pro Vás připravili následující (spíše) informativní článek.

1. Kdo má povinnost podat daňové přiznání:

            Tuto povinnost podat přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2016 má každý, kdo splňuje některé z níže následujících kritérií:

1. Dosáhl hrubých příjmů z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti ve výši 15.000,- Kč.

2. Vykázal ztráty z podnikání.

3. K příjmům ze závislé činnosti (zaměstnání) výše dalších příjmů přesáhla částku 6.000,- Kč.

4. Došlo k souběh více příjmů ze závislé činnosti (zaměstnání), které nejsou zdaněny srážkovou daní.

2. Jaké účetní (resp. daňové) doklady jsou nutné pro vyhotovení daňového přiznání:

PŘÍJMY:

1. Veškeré příjmy za rok 2016 (hotovostní, bezhotovostní) z podnikatelské činnosti.

2. Potvrzení o zdanitelných příjmech (POUZE ZAMĚSTNANCI)

Tento bod se týká pouze těch, kteří byli v roce 2016 zaměstnáni na základě Pracovní smlouvy, Dohody o pracovní činnosti nebo Dohody o provedení práce. Potvrzení o zdanitelných příjmech je povinen vystavit zaměstnavatel.

3. Ostatní příjmy

Předmětem daně z příjmu jsou z ostatních příjmů hlavně příjmy z pronájmu nebo prodeje nemovitosti, příjmy z prodeje cenných papírů atd.

VÝDAJE:

            Pro rok 2016 zůstala zachována možnost uplatnit výdaje paušální částkou v % z příjmů, ovšem je stanovena maximální výše mezního příjmu ve výši 2.000.000,- Kč. U příjmů, přesahující uvedenou částku bude možné uplatnit v případě 60% výdajového paušálu maximálně částku 1.200.000,- Kč. Pokud budete chtít uplatnit skutečné výdaje a nikoliv v paušální výši, doporučujeme ihned kontaktovat Vašeho daňového poradce.

            Dále si každý poplatník může uplatnit nezdanitelné části základu daně, takzvané odpočitatelné položky:

- hodnota daru až do výše 15% ze základu daně poskytnutého na veřejně prospěšné účely nebo v případě bezpříspěvkových dárců krve. Dokládá se darovací smlouvu nebo potvrzením o bezplatném darování krve.

- Odpočet zaplacených úroků z hypotečního úvěru nebo z úvěru ze stavebního spoření až do výše 300.000,- Kč. Dokládá se potvrzením o zaplacených úrocích vystavených hypoteční bankou nebo stavební spořitelnou.

- Potvrzení o zaplaceném penzijním připojištění. Dokládá se potvrzením o zaplaceném penzijním připojištění, maximální částka, kterou lze odečíst je 12.000,- Kč.

- Kapitálové životní pojištění. Dokládá se potvrzením o zaplaceném kapitálovém životním pojištění, maximální částka, kterou lze odečíst je 12.000,- Kč .

- Dále pak členské příspěvky, úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a další odpočty v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

            Kromě odpočitatelných položek ze základu daně se dále uplatňují následující slevy na dani:

- Sleva na poplatníka. Tato základní sleva se nemusí nijak dokládat.

- Sleva na děti. Upozorňujeme, že slevu na děti si může uplatnit pouze jeden z rodičů. K doložení je třeba uvést jméno a rodné číslo dítěte a prohlášení druhého z rodičů, že si slevu na dani neuplatňuje. Pokud je druhý z rodičů zaměstnán tak potvrzení o neuplatnění slevy vystavuje zaměstnavatel. V roce 2016 stále platí, že pokud si podnikatel uplatňuje výdaje v paušální výši a příjmy z podnikání představují více jak 50% základu daně, nelze slevu na dítě uplatnit. To se týká i slevy na manželku.

- Student. Dokládá se potvrzením o studiu, týká se pouze studentů do věku 26 let.

- Sleva na manželku/manžela. Dokládá se prohlášením, že manžel/manželka žijící ve společné domácnosti nedosáhla příjmů převyšujících 68.000,-- Kč.

- Sleva za umístění dítěte do zařízení péče o dítě předškolního věku (až do výše 9.900,-- Kč ročně). Dokládá se smlouvou a prokazatelně vynaloženými výdaji.

            Dovolujeme si Vás rovněž velice zdvořile upozornit, že v krátké době připravujeme taktéž speciální informativní pojednání o samotných termínech pro podání daňového přiznání eventuálně i o tzv. odkladu daňového přiznání (viz zde).

            V případě dotazů nebo nejasností nás neváhejte kontaktovat.

 

V Praze dne 1. 3. 2017

Petr Smékal, majitel a ředitel A.H.S. - ekonomický servis, s.r.o.,

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

16
Květen
2022
Evropské úřady pro ochranu osobních údajů začaly ve velkém brojit proti Google Analytics.

Vážení klienti, dle např. rakouského úřadu pro ochranu osobních údajů porušila společnost Google GDPR.

9
Květen
2022
Airbnb musí i nadále předávat informace daňovým orgánům.

Vážení čtenáři, Airbnb musí předávat informace daňovým orgánům, soud EU podniku nevyhověl.

2
Květen
2022
Finanční správa začala rozesílat složenky na zaplacení daně z nemovitých věcí.

Milí čtenáři, celkem je na cestě do poštovních schránek až 2,8 mil. obálek.

Zobrazit další články